Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Metodické komentáře a úlohy ke Standardům...

Ikona teoreticky

Metodické komentáře a úlohy ke Standardům ZV – Tělesná výchova

Ikona odbornost
Autor: Petr Polívka
Anotace: Metodické komentáře obsahují ilustrativní úlohy pro vybrané očekávané výstupy na úrovni minimální, optimální a excelentní. Ilustrativní úlohy a metodické návody mohou pomoci učitelům s naplňováním vzdělávacího obsahu a výběrem učiva vzdělávacího oboru Tělesné výchovy.
Obor příspěvku:Tělesná výchova 1. stupeň
Klíčová slova: tělesná výchova, základní vzdělávání, standardy ZV, metodické komentáře

Vzdělávací obor Tělesná výchova (TV) představuje v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) tu část vzdělávací nabídky, která by měla rozvíjet vztah žáků ke zdraví, upevňovat jejich vztah k pohybu a rozvoji tělesné zdatnosti a posilovat další související praktické dovednosti vedoucí k podpoře jejich zdraví. A to jak v průběhu školní docházky na 1. a 2. stupni ZŠ, tak i v dalším životě.

Výuka TV v současném pojetí ucelené aktivní podpory života a zdraví spočívá v tom, že směřuje k utváření dlouhodobých postojů k pohybu i ke každodenním praktickým návykům zařazovat pohyb do denního režimu ve škole i mimo školu.  Ve své komplexnosti reaguje daný vzdělávací obor na obsah dalších vzdělávacích oborů (především na problematiku výživy, hygieny, bezpečí ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět na 1. stupni a Výchova ke zdraví na 2. stupni) a na činnosti v denním režimu školy. TV by tak měla být podporována mnoha konkrétními aktivitami, které škola realizuje i aktivitami mimo školu.

Materiál „Metodické komentáře ke standardům pro základní vzdělávání – Tělesná výchova“ je doporučeným metodickým textem, který komentuje ilustrativní úlohy na třech úrovních obtížnosti – minimální, optimální, excelentní. Umožňuje orientačně posoudit úroveň zvládnutí dané problematiky jednotlivými žáky i celou třídou, posoudit zájem žáků i míru pochopení konkrétní problematiky. Může přispět také k hledání vhodných postupů při aktivizaci nadaných žáků i žáků s menšími předpoklady či zájmem o problematiku zdraví.

Metodické komentáře obsahují nejen správné řešení jednotlivých ilustrativních úloh, ale především popisují vhodné postupy vedoucí ke zvládnutí dané problematiky, předkládají zkušenosti ze škol k výuce i k řešení úloh. Současně mohou být metodické komentáře vodítkem při samostatné konstrukci úloh na daných úrovních obtížnosti.

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 03. 05. 2017
Zobrazeno: 2360krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
POLÍVKA, Petr. Metodické komentáře a úlohy ke Standardům ZV – Tělesná výchova. Metodický portál: Články [online]. 03. 05. 2017, [cit. 2020-11-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/21393/METODICKE-KOMENTARE-A-ULOHY-KE-STANDARDUM-ZV---TELESNA-VYCHOVA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.