Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Vyučovací metody používané v technickém vzdělávání...

Vyučovací metody používané v technickém vzdělávání na ZŠ a nižších ročnících víceletých gymnázií a příklady dobré praxe

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Mgr. Martina Hladká
Elektronická učebnice určená pedagogickým pracovníkům základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií. Na tvorbě se podíleli: TREXIMA, spol. s r. o., Střední průmyslová škola a obchodní akademie Uherský Brod, Střední podnikatelský stav, z. v.

Analýza bariér zájmu o technické vzdělávání a návrhy řešení k jejich odstranění, analýza inovativních výukových metod a aplikačních postupů. Definování obsahu technického vzdělávání včetně návrhů dalšího využití – to je celý název veřejné zakázky, kterou pro Technologickou agenturu ČR realizovala v letech 2015–2016 společnost TREXIMA, spol. s r. o. ve spolupráci se Střední průmyslovou školou a obchodní akademií Uherský Brod a Středním podnikatelským stavem, z. v. Mezi hlavní výstupy této zakázky patří:

  • Analýza bariér vstupu žáků základních škol do technického vzdělávání;
  • Definice technického vzdělávání;
  • Analýza inovativních výukových metod technického vzdělávání na ZŠ a víceletých gymnáziích;
  • Návrhy na inovaci Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

V rámci analýzy inovativních výukových metod používaných v technickém vzdělávání na základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií byl sestaven přehled obvykle používaných inovativních metod ve výuce. Vybrané metody byly popsány v rešerších, které jsou, stejně jako příklady dobré praxe z ČR i ze zahraničí, součástí elektronické učebnice.

Cílem elektronické učebnice je poskytnout pedagogickým pracovníkům, kteří se ve výuce věnují technickému vzdělávání, metodický materiál, jehož součástí je jak rozpracovaný přehled inovativních metod používaných v technickém vzdělávání na základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií, tak sumář příkladů dobré praxe z České republiky a ze zahraničí. Pro potřeby této výzkumné analýzy byly mezi přírodovědné předměty zařazeny předměty jako matematika, fyzika, chemie, přírodopis, přírodověda, prvouka, vlastivěda, zeměpis, informatika; dále v rámci analýzy jsou za učitele věnující se technickému vzdělávání na ZŠ a víceletých gymnáziích považováni učitelé těchto předmětů: pracovní či technické činnosti, pracovní výchova či obdobně pojmenované předměty. Informace uvedené v jednotlivých rešerších mohou být přínosné i ředitelům škol při rozhodování o nákupu zařízení či pomůcek využitelných v technickém vzdělávání.

V první kapitole učebnice jsou ve formě 11 rešerší prezentovány učitelům různé aktivity, které lze realizovat ve výuce s cílem rozvíjet technické myšlení žáků. Každá rešerše obsahuje následující: cíle aktivity, stručný popis, metodicko-didaktické vymezení, materiálně-technické vybavení, organizační a finanční zajištění. Součástí rešerší je i definice přínosu pro žáka a rozvoj jeho kompetencí. Každou recenzi zakončuje popis příkladů dobré praxe z ČR i ze zahraničí. Závěrem je každá aktivita zhodnocena.

Druhá kapitola elektronické učebnice obsahuje příklady dobré praxe z ČR i ze zahraničí, které byly identifikovány jako zajímavé či inspirativní, a to na základě analýzy webových stránek jednotlivých krajů a škol v České republice či v zahraničí (např. Irsko, Německo, Velká Británie, Španělsko, USA, atd.). 

Elektronická učebnice je k dispozici v příloze ke stažení ve formátu PDF.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf1647 kBElektronická učebnice (PDF)
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám