Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Matematická etapová soutěž Fištroniáda

Ikona prakticky

Matematická etapová soutěž Fištroniáda

Ikona inspiraceIkona projekt
Autor: Jana Šenfelderová
Anotace: Matematická etapová soutěž pro žáky 6. ročníku.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 2. stupeň » Matematika a její aplikace » Číslo a proměnná » analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
  2. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 2. stupeň » Matematika a její aplikace » Nestandardní aplikační úlohy a problémy » užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací
  3. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 2. stupeň » Matematika a její aplikace » Nestandardní aplikační úlohy a problémy » řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
  2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Organizace řízení učební činnosti: Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Psací potřeby, (kalkulačka)
Klíčová slova: matematika, motivace, soutěž, zajímavé úlohy, problémové úlohy

Co je to fištrón? To je to, co má v hlavičce makovičce každý filuta neboli kujón. Kdo má fištrón, ten se vyzná, ten si nenechá nic nabulíkovat, protože má za ušima, ten nechodí s motykou na zajíce, protože ho krmili vtipnou kaší, ten ví, co a jak, protože je hlavička otevřená. (Jiří Žáček)

Doba trvání jedné etapy: 1 týden
Počet úloh v jedné etapě: 3
Maximální počet bodů v jedné etapě: 6 (3 x 2 body)

Po každé etapě je vyvěšeno pořadí soutěžících.
Po deseti etapách je slavnostně v hodině matematiky vyhlášen vítěz. Pokud žáci mají zájem, soutěž pokračuje dalším kolem (opět s deseti etapami).

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf69 kBZadání
Odstranitpdf104 kBŘešení
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 28. 02. 2008
Zobrazeno: 7194krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŠENFELDEROVÁ, Jana. Matematická etapová soutěž Fištroniáda. Metodický portál: Články [online]. 28. 02. 2008, [cit. 2019-10-15]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/2063/MATEMATICKA-ETAPOVA-SOUTEZ-FISTRONIADA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.