Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Pranostiky, přísloví, rčení

Pranostiky, přísloví, rčení

Praktický příspěvek
inspirace
Autor Petra Pšeničková
Příspěvek nabízí aktivity pro práci s tématy pranostiky, přísloví a rčení. Hravou formou, pomocí vizualizace, šifrováním či skládáním slovních puzzle posilují žáci jazykový cit i slovní zásobu. Aktivity jsou řešené formou skupinové práce, kdy mají žáci příležitost uvědomit si své místo v týmu a svůj prospěch pro celou skupinu.

Materiál je určen k obohacení tématu pranostiky, přísloví a rčení. Hravou formou žáci posilují slovní zásobu i jazykový cit. Šifrováním také spolupráci oko a ruka (vizuomotoriku), která je potřebná pro správné čtení a psaní.

Materiál je vhodný nejen pro žáky se specifickými poruchami učení, u kterých bývá oslabený jazykový cit, ale i pro žáky s logopedickými obtížemi, žáky cizinců či žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.

Obecně je aktivity možné zařadit do výuky v 2. či 3. ročníku ZŠ. U žáků s oslabeným jazykovým citem či nižší slovní zásobou i ve vyšších ročnících.

Úkoly lze zařadit do jednoho dne, ale i např. do celého týdne. Je možné aktivity přeskupovat nebo vybrat jen některou. Pouze aktivita dvě navazuje na první cvičení.

1.

Žáci pracují ve skupinách s přiloženým Pracovním listem ke cvičení 1. Tabulku rozstříhají na jednotlivé karty. Každá sada skrývá v sobě jednu pranostiku. Žáci pomocí tabulky s očíslovanou abecedou luští jednotlivá písmena, která skládají ve slova. Poté z vyluštěných karet/slov skládají celou větu/souvětí. Na každou skupinu připadají dvě tabulky s očíslovanou abecedou a jedna pranostika. 

Tabulka očíslované abecedy: 

A      B      C     Č      D      Ď      E      F      G      H      CH      I      J     K  

1     2     3     4     5      6     7     8      9     10     11    12   13    14

 

 L      M      N      Ň      O      P     Q       R       Ř      S      Š      T       Ť      U  

15    16    17    18    19   20   21     22     23    24   25    26    27    28


 V     W       X       Y      Z      Ž

29   30      31    32    33   34

Ukázka:

 

16, 7, 5, 1, 22, 5, 19, 29, 1

 

--------------------------------

 

 

4, 26, 32, 23, 12, 3, 7, 26

 

-------------------------------

 

14, 1´, 20, 7ˇ

 

--------------------------------

 

 

5, 17, 12´

 

--------------------------------

 

14, 1, 20, 7

 

--------------------------------

 

 

 

 

 

Řešení: Medardova kápě – čtyřicet dní kape. 

Po vyluštění a složení pranostik žáci ve skupině přemýšlí o významu vyluštěných pranostik. Na balicí papír poté v heslech zapisují nebo zakreslují to, co o pranostice smýšlí.

Závěrem si skupiny své domněnky o pranostikách představí a učitel případně doplní jejich správný význam.

Všichni žáci pak hledají společný znak pro všechny pranostiky (týká se počasí). 

2.

Žáci nadále pracují ve skupinách. Pomocí tabulky s očíslovanou abecedou vytvoří šifry / záhadné úkoly pro ostatní skupiny. Tzn. pomocí šifry (kdy písmeno bude vyjadřovat číslice) zapíší na arch papíru zprávu pro jinou skupinu. Skupiny si úkoly předají. Poté vyluští úkol a snaží se jej splnit.

Doporučuji, aby učitel pomohl (lehce kontroloval) zprávy/úkoly, které budou skupiny zašifrovávat. Důležité je, aby úkol byl splnitelný v ten okamžik. Podle časové dotace na aktivitu budeme volit i délku zprávy.

Příklad rozšifrované zprávy: „Namalujte velký dům. V domě žije kočka a pes. Mají stolek a dvě židle.“ 

3.

Žáci pracují ve skupinách s přiloženým Pracovním listem ke cvičení 3. List rozstříhají na jednotlivé karty. Společně pak spojují vhodné dvojice (velké písmeno na začátku věty napoví) přísloví.

Společně s učitelem si vysvětlí význam jednotlivých přísloví. Závěrem vyvodí, že přísloví nejsou spojená s počasím jako pranostiky, ale popisují náš každodenní život.

Každá skupina si vybere 4 přísloví (počet lze upravit), která zakreslí na pracovní list. Doporučuji skupinu rozdělit na menší týmy, např. dvojice. Závěrem si skupiny představují zakreslené věty. Ostatní skupiny mají za cíl poznat, o jaké přísloví se jedná.

Obměna: Skupiny přísloví předvedou pantomimicky. 

Ukázka:

 

 Bez práce

 

 doma nejlépe

 

 

 Všude dobře

 

 chodí bosa

 

 

 Kovářova kobyla

 

 nejsou koláče

 

4.

Učitel pracuje s žáky v kruhu celé třídy, diskutují o významech jednotlivých rčení. (Starší žáci diskutují ve dvojicích či skupinách.) Poté se žáci rozdělí na skupiny, dvojice. Zástupci si vyberou rčení. Učitel koordinuje, aby se rčení neopakovala.

Žáci ke rčení malují dva obrázky, jeden je správný (vystihuje význam rčení) a druhý je chybný (vystihuje doslovné znění rčení).

V druhé části ostatní skupiny rozpoznávají, který obrázek ke rčení patří. 

Ukázka:

Autor díla: Petra Pšeničková
Přílohy:
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek