Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy se zrodilo k...

Ikona prakticky

Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy se zrodilo kino

Ikona inspirace
Autor: Tereza Vodičková
Anotace: Majitel kavárny Grand Café, který na první veřejné promítání hýbajících se obrázků pronajal bratrům Lumièrovým salonek, nechtěl za žádnou cenu prodělat. Místo 20% podílu na zisku si proto vymínil 30 franků bez ohledu na návštěvnost. Ustrašenost se mu vyplatila – první den totiž přišlo jen 35 nedůvěřivců. Odcházeli však naprosto uchváceni. Během jediného týdne pak byl zájem o kinematograf tak obrovský, že se promítalo dokonce 20x denně a zisky se vyšplhaly nad 2500 franků. Kavárník však dál dostával jen svých 30.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Modernizace společnosti » vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, které charakterizují modernizaci společnosti
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: pracovní list, Internet (nelze použít text, pouze video), kniha Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii (str. 76)
Klíčová slova: mediální výchova, historie, mediální sdělení, film, sci-fi, slavné dny, kino

Cíle:

Žáci:

  • na příkladech doloží, jakou má promítaný film souvislost s tehdejším společenským děním;
  • vysvětlí postoje jednotlivých aktérů ke komplikovaným situacím;
  • dají najevo svůj postoj k dané situaci, zaujímají stanovisko.

Délka:

45minut

Postup:

  1. Učitel žákům promítne následující snímek (od 1. minuty, je to důležité pro bod 2).
  2. Poté žáky vyzve, aby zkusili odhadnout, z jaké doby snímek pochází. Žáci své tipy odůvodňují.
  3. Učitel žákům prozradí, pokud na to nepřišli sami, z jaké doby snímek pochází a žáci mají následně za úkol snímek zařadit žánrově. Společně poté charakterizují žánr sci-fi.
  4. Učitel žáky vyzve, aby hodnotili chování pozemšťanů na Měsíci. Pokud s ním nesouhlasí, zkusí žáci navrhnout jiný způsob vměšování se do cizí kultury.

Reflexe:

V rámci závěrečného shrnutí učitel pustí následující video. Reflexe proběhne formou diskuze na téma vměšovaní jedné kultury do druhé. Učitel směřuje diskuzi i k zamyšlení nad tím, že film jako nové médium měl zpočátku sloužit jen pro zábavu či zaznamenání banálních životních situací, ale s prvními režiséry se začal posouvat i k jiným hodnotám, nutil diváky se zamýšlet nad zhlédnutým snímkem. V závěru by mělo zaznít: Jaké nové možnosti tedy film otevřel?

Poznámka a zdroje:

viz. přiložená metodika

Doporučení:

Doprovodné informace k programu prvního veřejného promítání (Paříž – Grand Café, 28. prosince 1895) naleznete v knize Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii.


Kapitolu Den, kdy se zrodilo kino z cyklu Slavné dny pro střední vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/570710/den-kdy-se-zrodilo-kino-22-brezen včetně příloh.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf422 kBMetodika pro učitele k tisku
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 13. 04. 2015
Zobrazeno: 4827krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
VODIČKOVÁ, Tereza. Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy se zrodilo kino. Metodický portál: Články [online]. 13. 04. 2015, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/19865/SLAVNE-DNY-PRO-ZS-DEN-KDY-SE-ZRODILO-KINO.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.