Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Kvalitní primární prevence? Ta certifiko...

Kvalitní primární prevence? Ta certifikovaná!

Informativní příspěvek

Školy mají povinnost sestavovat a realizovat tzv. minimální preventivní programy. Je zřejmé, že prevence rizikového chování žáků a dětí se vyplácí a má smysl. Co se šíře a kvality školské prevence týče, patří Česká republika mezi uznávanou evropskou zemi. Už od roku 2006 se kvalita protidrogových preventivních programů zkoumala a hodnotila podle odborníky sestavených standardů a organizace, které přísnými měřítky kvality prošly, obdržely od MŠMT certifikát na poskytované programy primární prevence.

Od roku 2012 se Standardy rozšířily z protidrogové oblasti na všechny typy rizikového chování, včetně šikany, záškoláctví nebo rasismu. V roce 2013 Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) obdržel od MŠMT pověření k výkonu certifikací podle rozšířených a aktualizovaných standardů a systém byl pro žadatele o certifikaci znovu spuštěn. MŠMT také spojilo s certifikacemi svůj dotační program, což znamená, že od roku 2015 finančně podpoří zejména ty organizace a programy, které procesem kontroly kvality úspěšně prošly a certifikát získaly. Tato garance kvality slouží pro školy i rodiče jako záruka, že se s dětmi pracuje podle nejnovějších odborných poznatků a etických pravidel. K podobnému kroku jsou motivovány i kraje a obce. Záměrem je, aby se časem na školách realizovaly pouze preventivní programy poskytovatelů, kteří certifikačním procesem úspěšně prošli.

Posuzování kvality programu probíhá tak, že tříčlenný tým vyškolených odborníků osobně navštíví organizaci a hodnocený program. Nejedná se tedy o žádný byrokratický proces „od stolu“, ale odborníci naživo vidí a hodnotí přímou práci s dětmi, zázemí organizace, její lektory a podobně. Vedle kontrolního mechanismu je důraz kladen i na podporu a poradenství, certifikační tým dává organizaci i doporučení co a jak dále zlepšit.

Za školní rok 2013/2014 prošlo procesem certifikace prevence celkem 63 programů. V 10 případech certifikát udělen nebyl, 53 programů certifikát obdrželo, což je dobrá úspěšnost, vykoupená pro úspěšné žadatele náročnou přípravou. Proces se samozřejmě potýkal i s určitými „porodními bolestmi“, jinak to v případě zavádění nových postupů do praxe ani není možné. Přesto na základě evaluací zpětných vazeb z terénu je dosavadní průběh procesu celkově hodnocen pozitivně a certifikace primární prevence pokračují ve stejné podobě i v letošním školním roce.

V případě zájmu o další informace týkající se certifikačního procesu nebo zásad poskytovaní kvalitní a efektivní prevence navštivte webové stránky www.nuv.cz/cinnosti/ppp nebo kontaktujte Pracoviště pro certifikace NÚV na e-mailu certifikace@nuv.cz. Na výše uvedených webových stránkách je k dispozici i seznam dosud certifikovaných organizací. Pokud jako školní metodici prevence váháte, jaké organizace si do školy k prevenci přizvat, je pro vás tento seznam ideálním pomocníkem k výběru kvalitních, efektivních a ověřených služeb.

 

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám