Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Identita online

Praktický příspěvek
inspirace
Autor InGeneration
Žáci pochopí rizika plynoucí ze sdílení osobních údajů v digitálním světě. Seznámí se s modelovými situacemi online služeb, které po uživatelích chtějí různé typy osobních údajů. Aktivita podporuje návyk dítěte, aby při volbě konkrétní online služby vždy přemýšlelo a chránilo své osobní údaje. Navazující aktivity vedou dítě ke spolupráci s rodiči, kteří dostávají tipy, jak online služby využívat tak, aby bylo dítě ochráněno před riziky zneužití osobních údajů.

Cíl výuky

 • Poznat pojem „online identita“ a související významy – falešná identita, profil online služby, pravidla online služeb.
 • Rozhodnout se v konkrétních situacích, jaké informace o sobě na internetu zveřejnit, případně vyrovnat se s realitou, že některé zážitky online si musíme umět odříct, pokud nechceme sdělit některé své osobní údaje.
 • Uvědomit si, že webová služba, která pracuje s osobními údaji, má svá pravidla, musí dodržovat zákon, aby nedošlo k úniku informací mimo danou službu.

Popis činnosti

 • Žák zažije rozhodovací procesy, které předcházejí vstupu do konkrétní služby na internetu.
 • Uvědomí si, s jakými informacemi se do dané služby vstupuje a analyzuje, zda je podle vstupních kritérií splňuje.
 • Představuje identitu někoho konkrétního na internetu a zároveň pátrá po ostatních identitách s cílem poznat kdo je kdo.
 • Po ukončení hry analyzuje dodržování vstupních kritérií a vnitřních pravidel daného herního „kruhu“ – služby internetu.
 • Hru hraje opakovaně (nejméně dvakrát), avšak vždy s novou vylosovanou identitou. Zároveň s každou novou identitou vstupuje do jiné webové služby – herního „kruhu“.

Předpokládaný čas

25 minut

Doporučený postup pro učitele

Obecné pokyny

 • Poznámka: Aktivita je pro celou třídu, rozdělenou do skupinek po maximálně 6 dětech. Rozdělení do skupin probíhá samostatně podle vylosovaných identit a jejich vstupu do webových služeb.
 • Připravte spolu s dětmi 5 herních „kruhů“, které reprezentují různé webové služby. V prostoru kruhu se bude pohybovat skupina max. 6 dětí.
 • Zajistěte losování osobních identit dětí, každé dítě si vylosuje jednu kartičku. Existuje 6 typů karet, některé děti si tedy vylosují stejnou identitu.
 • Organizačně podporujte žáky ve hře podle pravidel - viz dále.
 • Hlídejte hrací čas – 5 minut na jedno kolo.
 • Zorganizujte po každém kole reflexi – viz dále Pravidla hry pro žáky.
 • Hrajte minimálně dvě kola (můžete i vícekrát, avšak každý žák získá losem novou identitu a vstupuje do nové webové služby – herního „kruhu“).
 • Na konci aktivity proveďte závěrečnou reflexi hry – otevřené otázky žákům.

Příprava

Vytiskněte pro každého žáka:

 • jednu kartu s identitou nějakého uživatele internetu;
 • jeden záznamový arch;
 • jeden přehled identit.

Vytiskněte:

 • Karty služeb s popisem vstupních kritérií a s texty pravidel.

Vyberte herní prostor, kam se vejde celá třída – 5 skupin po 6 žácích, a kde je možný volný pohyb žáků v daném herním „kruhu“.

Zahájení

 • Uveďte hodinu a hru, kterou budou žáci hrát. Zeptejte se, co by mohlo znamenat slovo IDENTITA a zda se s ním už někdo na internetu setkal.
 • Zkontrolujte se žáky, zda mají vše potřebné – vytištěné přílohy a postupy. Stručně projděte pravidla hry. 

Průběh

 • Nechte žáky hrát první kolo hry. Po něm zorganizujte reflexi týkající se dodržování vstupních kritérií, pravidel webové služby a prezentaci ostatním spolužákům.
 • Zajistěte přípravu dalšího kola hry – losování nových identit. 

Pravidla hry pro žáky

 • Učitel vytvoří pět herních „kruhů“ - reprezentují různé webové služby. Každý „kruh“ je označený listem s podmínkami pro vstup a pravidly.
 • Jedno kolo hry trvá 5 minut, čas hlídá učitel.
  • 1. Pročti si pravidla herního „kruhu“ (webové služby) a podle své identity rozhodni, zda vstoupíš, nebo si vybereš jiný „kruh“. Sleduj, jestli je tvá „identita“ dost stará na to, aby mohla službu využívat, a také jaké osobní údaje budeš muset při vstupu do „kruhu“ uvést.
  • 2. Pokládej spolužákům v „kruhu“ otázky s cílem zjistit, kdo je která identita (kdo si kterou identitu vylosoval). Pravidla pokládání otázek:
   • Otázka nesmí přímo směřovat ke konkrétnímu údaji o identity, např.: „Máš přezdívku Sněhurka?“ nebo „Bydlíš v Ostravě?“. Můžete se ale ptát: „Má tvé jméno něco společného s bílou barvou?“ nebo „Bydlíš na severní Moravě?“ apod.
   • Na otázky se odpovídá pouze ANO – NE.
   • Během hry si dělej poznámky k jednotlivým identitám, abys po skončení kola mohl/-a určit, kdo je kdo a proč si to myslíš.
  • 3. Po skončení kola si sdělte, kdo si myslíte, že je kterou identitou, a vysvětlete proč. 
  • 4. Znovu si společně přečtěte pravidla svého herního „kruhu“ a diskutujte:
   • Která pravidla se nám dařilo dodržovat?
   • Proč jsou daná pravidla stanovena?
   • Sdělte si, které osobní údaje ze své karty jste mohli v herním „kruhu“ uvádět. Zapisujte si do tabulky.
  • 5. Vyberte TŘI příklady zdůvodnění a sdělte je ostatním skupinám v jiných herních „kruzích“. 
  • 6. Odevzdejte zpět vylosované karty s identitami a vylosujte si nové identity.
  • 7. Hru opakujte (bod 1–5) s tím, že vstupte do jiného herního „kruhu“.
 • Na konci obou kol hry si sdělte s učitelem, co bylo na hře zajímavé, kolik identit jste poznali, k čemu byla pravidla herních „kruhů“ užitečná a co jste si na nich uvědomili.
 • Své postřehy zapište například na tabuli.

Ukončení

 • V rámci reflexe položte žákům otázky.
 • Jejich postřehy můžete zapisovat na tabuli, flip apod.

Reflexe

 • Co a proč bylo na hře zajímavé?
 • Komu se podařilo rozkrýt identitu a jak se to podařilo?
 • Co jste si uvědomili na pravidlech herních „kruhů“?
 • Jak budete informovat rodiče o neobvyklých osobních údajích, které po vás online služby mohou chtít?
 • Jak, podle čeho, je možné rozpoznat, že online identita uživatele je lživá?Materiál vznikl v rámci celorepublikového projektu IN-Generation zaměřujícího se na vzdělávání žáků základních škol, jejich učitelů a rodičů v oblasti internetové gramotnosti. 
Projekt IN-Generation je realizován společností European Leadership & Academic Institute (ELAI) ve spolupráci s dalšími partnery pod záštitou MŠMT.
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf333 kBMetodický list pro učitele
pdf1595 kBPracovní list pro žáky
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek