Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Jak pracovat s výtvarnými listy projektu...

Ikona informativni

Jak pracovat s výtvarnými listy projektu Výtvarníci v československých legiích

Autor: Lucie Boucher
Anotace: Výtvarné listy se skládají ze dvou částí. Část pro žáky představují materiály (obrázky), které učitel vytiskne dopředu pro potřebu žáků. Část pro učitele tvoří metodické listy, jejichž součástí je krok za krokem rozpracovaný výtvarný úkol vztahující se k dílu autora. Jedná se tedy o motivační úvodní otázky s návrhem možných odpovědí, pracovní postup se seznamem pomůcek, návrh podoby závěrečného shrnutí práce a v závěru obrázky z části pro žáky s možným řešením.
Klíčová slova: výtvarné umění, legionáři

Výtvarné listy se skládají ze dvou částí. Část pro žáky představují materiály (obrázky), které učitel vytiskne dopředu pro potřebu žáků. Část pro učitele tvoří metodické listy, jejichž součástí je krok za krokem rozpracovaný výtvarný úkol vztahující se k dílu autora. Jedná se tedy o motivační úvodní otázky s návrhem možných odpovědí, pracovní postup se seznamem pomůcek, návrh podoby závěrečného shrnutí práce a v závěru obrázky z části pro žáky s možným řešením.

Každý výtvarný úkol počítá s dotací 90 minut klasické školní výuky. Tento časový úsek je rozdělen do 4 fází: 1. Motivace, 2. Zadání úkolu, 3. Tvůrčí fáze, 4. Závěrečné shrnutí práce.

Podle charakteru úkolu může být fáze 4 vypuštěna. Každá fáze má jinou délku (uvedeno v závorce), tuto délku můžete upravit podle potřeby. Uvádíme optimální časový údaj.

1. MOTIVACE (15 minut)

Motivační fáze slouží k uvedení do problematiky a podnícení zájmu o následný úkol. Učitel ukáže žákům dílo autora a pokládá jim nejprve otázky. Otázky uvedené v metodickém listu může podle vlastního uvážení přizpůsobit skupině, se kterou pracuje. Cílem je, aby žáci nacházeli odpovědi samostatně. Žádná odpověď není špatná. Přesto jsou za otázkami uvedeny možné odpovědi. Není nutné vycházet z konkrétního názvu díla, aby nebyli žáci omezeni v tvořivosti.

2. ZADÁNÍ/VYSVĚTLENÍ ÚKOLU (10 minut)

Zadání úkolu by mělo obsahovat jak nabídku různých pracovních postupů / výtvarných technik, tak také nabídku použitelných materiálů. Žáci by měli mít prostor na dotazy týkající se zadání. Individuální otázky konkrétního charakteru bude učitel zodpovídat v následující tvůrčí fázi. Seznam nejnutnějších pomůcek pro realizaci výtvarného úkolu je uveden na konci zadání.

3. TVŮRČÍ FÁZE (50 minut)

Během tvůrčí fáze pedagog odpovídá na individuální dotazy žáků. Poskytuje rady ohledně techniky vytváření, případně konzultuje návrh tak, aby žáci byli schopni vyřešit obtíže vzniklé při tvorbě.

4. ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ PRÁCE / SPOLEČNÁ PREZENTACE DÍLA (15 minut)

Závěrečná konfrontace jednotlivých přístupů k realizaci díla slouží jako prostředek rozvoje schopnosti formulovat myšlenky a prezentovat je skupině. Žáci mohou být podněcováni, aby sami kladli otázky.

Cílem takto koncipované výtvarné činnosti je nejenom zábava, odpočinek anebo poučení. Žák také dostává možnost konfrontovat v reálném čase své jazykové dovednosti ve skupině, formulovat a vyjádřit myšlenky, a to jak výtvarnou, tak i jazykovou formou.


 

ČŠBH, o. s. Licence CC BY-NC-ND http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

Projekt byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního programu Podpora vzdělávání v jazycích národních menšin a multikulturní výchovy v roce 2013.

Mediální partner: Český rozhlas – Radio Praha

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Výtvarníci v československých legiích.

Ostatní články seriálu:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 23. 06. 2014
Zobrazeno: 2312krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BOUCHER, Lucie. Jak pracovat s výtvarnými listy projektu Výtvarníci v československých legiích. Metodický portál: Články [online]. 23. 06. 2014, [cit. 2020-11-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/18839/JAK-PRACOVAT-S-VYTVARNYMI-LISTY-PROJEKTU-VYTVARNICI-V-CESKOSLOVENSKYCH-LEGIICH.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.