Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Manipulativní činnosti rozvíjející matematickou...

Ikona informativni

Manipulativní činnosti rozvíjející matematickou gramotnost – úvod

Autor: RNDr. Eva Zelendová
Anotace: Význam manipulativních činností pro rozvoj operačního myšlení dětí předškolního věku i žáků základních škol je nesporný. Jak by však měl učitel při jejich využití při předškolním vzdělávání a v hodinách matematiky na 1. stupni základní školy postupovat? Jaké konkrétní metody práce a jaké didaktické pomůcky volit? Jak s nimi pracovat, aby bylo dosaženo rozvoje matematické gramotnosti? Lze tyto pomůcky nahradit vhodnými předměty, které běžně děti a žáci používají? Na tyto otázky odpovídají výstupy předkládaného projektu Jednoty českých matematiků a fyziků.
Klíčová slova: činnostní učení, matematika, činnostní výuka, manipulativní činnosti

Metodická podpora učitelů v MŠ a na 1. stupni ZŠ

Dvacet vybraných videonahrávek může být inspirací pro učitele, jak rozvíjet představy dětí a žáků v oblastech kvantita (množství, význam čísel, různé reprezentace čísel, operace s čísly, představa velikosti čísel a odhady) a prostor a tvar (orientace v prostoru a čase, rovinné a prostorové útvary, jejich metrické a polohové vlastnosti) i vybrané kompetence, které jsou obsaženy v definici matematické gramotnosti: matematické uvažování, modelování, užívání pomůcek a nástrojů.

Metodické návody, které jsou ke všem nahrávkám připraveny, mají jednotnou formu. V úvodu je stručně shrnut dopad prezentovaných manipulativních činností na žáka. U jednotlivých videosekvencí, z nichž se nahrávka skládá, jsou nejprve představeny didaktické pomůcky, které jsou použity, a poté jsou stručně popsány aktivity, které jsou zachyceny v nahrávce. Nedílnou součástí popisu aktivity jsou i důležité metodické poznámky.

Videozáznamy jsou seskupeny do deseti oddílů: Třídění, Párování, Uspořádání, Řady a postupy, Kvantita, Shodnost, Rytmus a kombinatorika, Geometrie v rovině, Geometrie v prostoru a Komplexní úlohy.

Aktivity, které jsou zařazeny v jednotlivých oddílech, budou pedagogické veřejnosti postupně představovány na stránkách Metodického portálu RVP.CZ v seriálu s názvem Manipulativní činnosti v matematice.

Autoři: Eduard Fuchs, Hana Lišková, Eva Zelendová

Videonahrávky: Ondřej Kleiner

Manipulantky: Beata Bednářová, Kateřina Serafinová

Autorky pomůcek: Hana Lišková, Karolína Grubhofferová, Pavla Lipenská, Kateřina Serafinová, Jana Vavrečková


Projekt byl financován MŠMT v rámci Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání v roce 2013.

Webové stránky s podrobnějšími informacemi o projektu: http://www.vospspgs.cz/?sekce=125/

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Manipulativní činnosti v matematice.

Ostatní články seriálu:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 24. 02. 2014
Zobrazeno: 9352krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.333333333333333
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
2 uživatelé Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ZELENDOVÁ, Eva. Manipulativní činnosti rozvíjející matematickou gramotnost – úvod. Metodický portál: Články [online]. 24. 02. 2014, [cit. 2020-09-23]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/18407/MANIPULATIVNI-CINNOSTI-ROZVIJEJICI-MATEMATICKOU-GRAMOTNOST---UVOD.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.