Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > 5x2 kroků ke kvalitnímu školství

5x2 kroků ke kvalitnímu školství

Informativní příspěvek
Autor Alena Nová
„Cesta ke kvalitnímu vzdělávacímu systému vede přes kvalitní učitele, méně administrativy, více času na žáky a studenty, podporu matematiky a technických předmětů a lepší podmínky pro strategický rozvoj vysokých škol,“ uvedl ministr školství Petr Fiala, když v únoru 2013 představil deset kroků vedoucích ke zkvalitnění českého školství.

Dlouhodobými problémy českého školství jsou klesající výsledky žáků v mezinárodním srovnání i zvyšování rozdílů v kvalitě vzdělávání mezi regiony. Jedním z hlavních cílů koncepce 5x2 kroků ke kvalitnímu školství, která vznikla na základě diskusí se zástupci jednotlivých stupňů škol a se zohledněním mezinárodních zkušeností, je proto zajistit rovné šance na vzdělání všem dětem z celé České republiky. Aby se tohoto cíle podařilo dosáhnout, je třeba nastavit systém rovnoměrného rozdělování peněz do školství. Ministerstvo na změnách již začalo pracovat společně se zástupci krajů a obcí, reforma financování regionálního školství bude vládě předložena do června tohoto roku.

Další prioritou ministerstva je motivace žáků ke studiu přírodovědných a technických oborů, neboť právě vzdělaní odborníci mohou České republice zajistit potřebnou konkurenceschopnost. Nově vybavit školní učebny, laboratoře a kabinety pro přírodovědné a odborné předměty letos pomohou téměř 2 miliardy korun z evropských fondů. Pilotní ověřování úzké spolupráce škol a firem se zaměří na tzv. duální vzdělávání, které spočívá v kombinaci teoretické výuky ve škole a odborné praxe přímo ve firmách disponujících kvalitním, moderním vybavením.

Základem kvalitního školství jsou dobří, motivovaní učitelé. K rozšíření profesní perspektivy pedagogů povede  kariérní systém, který učitelům nabídne několik cest profesního růstu. Do praxe by měl být zaveden v roce 2015. Modelové školní vzdělávací programy jako příklady dobré praxe budou vytvořeny do poloviny příštího roku,  připravují se také tzv. standardy, definující potřebnou úroveň znalostí a dovedností žáků.

 

 

Od letošního ledna  pracuje na ministerstvu tým, jehož úkolem je snížit administrativní zátěž škol. Společně s pracovní skupinou odborníků ministerstvo připravuje podobu státní maturitní zkoušky po roce 2015 a věnuje se také přípravě standardizované učňovské zkoušky.

Nad změnami potřebnými v českém vysokém školství se již několik měsíců vedou intenzivní jednání s  reprezentacemi vysokých škol. Plánuje se například rozlišení profesních, akademických a výzkumně orientovaných studijních oborů, větší otevření vysokých škol pedagogům ze zahraničí a z praxe a zlepšení podmínek pro zastoupení zahraničních studentů na českých vysokých školách.

V lednu byla zahájena veřejná diskuse o tzv. Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2020, jejímž cílem je určit směr, kterým by se vzdělávací systém měl do budoucna ubírat. Účelem veřejné konzultace je získat názory žáků a studentů, jejich rodičů, učitelů a vedení škol, zástupců veřejného, neziskového i podnikatelského sektoru.

Více informací na www.vzdelavani2020.cz

Diskuse o školství organizuje také společnost EDUin na webu: www.ceskomluvi.cz


Článek vyšel v časopise VZDĚLÁVÁNÍ, čtvrtletníku Národního ústavu pro vzdělávání, ročník 2, číslo 1/2013, ISSN 1805-3394. Ke stažení na http://nuv.cz/publikace-a-periodika/vzdelavani-1-2013.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek