Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Dědo, ty jsi indián

Ikona prakticky

Dědo, ty jsi indián

Ikona inspirace
Autor: Lenka Rožnovská
Spoluautor: Jitka Zukalová
Anotace: Nakladatelství Grada vydalo knížku pro prvňáčky Dědo, ty jsi Indián od Lenky Rožnovské s humornými ilustracemi Jiřího Fixla. Příběh se odehrává v době letních prázdnin, které malá školačka Anička tráví u babičky a dědy v Bílovicích na Moravě. Hned první den po příjezdu začne velké prázdninové dobrodružství, které započne přeměnou dědečka na indiánského náčelníka Velkývařech a Aničky na indiánského učně Malálžička. Jediná babička zůstane bledou tváří, neboť jak prohlásí, někdo musí mít v chalupě rozum. Anička s dědou prožijí spoustu bláznivých dobrodružtví, které se malým čtenářům budou líbit.

V článku popisuji práci s knihou v hodině čtení a výtvarné výchovy v první třídě.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
  2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Literární výchova » 1. období » čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku
  2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Literární výchova » 1. období » rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
  3. základní vzdělávání » Umění a kultura » 1. stupeň » Výtvarná výchova » 1. období » v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: prázdniny, Indiáni, Gradakniha, čtení pro prvňáčky

 

1) Skupinová práce: Na začátku hodiny si žáci položili hlavy na lavice, zavřeli oči a představovali si, že je konec školního roku a začínají jim dva měsíce prázdnin… Ve dvojici se spolužákem pak spolu sdíleli, co by chtěli dělat. Nakonec se otočili dozadu a vytvořili tak čtveřice. Úkolem skupin bylo dohodnout se na pěti věcech, které by chtěli všichni dělat o prázdninách.

 

 

2) Seznámení s knihou. Žáci se dozvěděli název knihy a kde se děj odehrává, kdo jsou hrdinové knihy. Z názvu žáci odvodili, na co si děda bude s vnučkou hrát. Sami pak navrhovali, co by asi mohli za činnosti dělat, když si budou hrát na indiány (stavět stany, skalpovat, střílet z luku, jezdit na kánoi, vyrobit si totem, vykopat válečnou sekeru).

 

3) |Společná četba první kapitoly. První část textu četli žáci po větách sami. Pokud žáci narazili na nějaké slovo, které neznali, snažili se jeho význam vyvodit z textu (například slovo „trepky“).

 

4) Práce s mapou:. Žáci text dočetli až k větě „Ona totiž cesta z Prahy do Bílovic trvá pekelně dlouho.“ Zde jsme čtení přerušili. Žáci dostali mapy ČR, na kterých si vyznačili barevně Prahu a Brno a cestu do Brna. U Brna měli křížkem vyznačené Bílovice, které si také barevně obtáhlii (mezi Prahou a Brnem měli křížkem vyznačené místo, kde jsme byli na ŠvP).

 

 

5) Dokončení čtení první kapitoly vyučujícím.


6) Vymýšlení indiánských jmen dětí - žáci vymysleli např. Rychlý gepard, Chytrá liška, Bolavá noha, Rádatančící


7) Malování indiánských totemů a poslech indiánské hudby.

 

 

 

 


Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím GRADA z publikace Dědo, ty jsi indián.Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc30 kB1. kapitola
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 23. 05. 2013
Zobrazeno: 7841krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ROŽNOVSKÁ, Lenka. Dědo, ty jsi indián. Metodický portál: Články [online]. 23. 05. 2013, [cit. 2020-10-31]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/17337/DEDO-TY-JSI-INDIAN.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.