Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Práce s chybou a využití žákovského portfolia...

Ikona teoreticky

Práce s chybou a využití žákovského portfolia při vedení redakčního týmu školní televize

Ikona odbornost
Autor: Michal Přibyl
Anotace: Pomůckou při práci s chybou je portfolio žáků.
Téma příspěvku:Mediální výchova
Klíčová slova: mediální výchova, žákovské portfolio, práce s chybou, školní televize, videotvorba

Práce s chybou

Ve všech fázích bude docházet k řadě chyb. Nedostatky z přípravné fáze žáci sami poznají při realizaci záměru. Nevhodnou kompozici, pohyby kamery, obsah záběru, chyby v mluveném projevu žáků před kamerou, nedostatky v oblasti střihu a dalších úpravách videa – to vše je zaznamenáno pomocí videokamery a počítače. Natočené a upravené video přímo vybízí ke konstruktivní práci s chybou.

Při práci se záznamem dáváme nejprve žákovi či skupince žáků prostor k sebehodnocení. Následně se společně s ostatními žáky zaměřujeme na pozitiva, poté hledáme způsoby vedoucí k budoucímu zkvalitnění výsledku. Práci se záznamem zakončujeme celkovým motivujícím hodnocením.

Pomůckou při práci s chybou je portfolio žáků.

Portfolio žáků

Videotvorba a s ní spojené postupy jsou vhodným nástrojem pro rozvíjení schopnosti sebereflexe žáků. Ti vidí výsledek svého snažení, mohou posoudit jeho kvalitu, sledují proces zdokonalování jednotlivých dovedností a z nedostatků se mohou poučit.

Vhodnou pomůckou je zavedení portfolia každého žáka. Maňák a Švec (2003, s. 18 – 19) jej definují jako „soubor rozmanitých produktů žáka, který demonstruje pokroky v učení žáka za určité období“. V našem případě lze užít obyčejné desky, do kterých žáci zakládají listy.

Portfolio má titulní stranu, dále jej můžeme rozdělit např. do těchto tří částí.

První z nich obsahuje vytyčený společný cíl, k jehož dosažení je nutné respektovat pravidla pro práci v týmu a s technikou. Tato pravidla si po jejich společném vyvození žáci zapíší nebo je vytiskneme.

Do druhé sekce žáci systematicky zakládají pracovní listy týkající se základů filmové řeči a práce s kamerou.

Poslední kapitola obsahuje podklady týkající se tvorby jednotlivých reportáží a dalších videí (scénáře, nákresy apod.). Součástí každé reportáže a jiných videí je zhodnocení jednotlivých postupů a výsledků samotným žákem a také dalšími členy týmu. V této části se rovněž nachází podsekce s názvem Dobré nápady, kam žáci zaznamenávají různá ponaučení, která mohou v budoucnu využít. Zdrojem nápadů je především praktická zkušenost, závěry vyvozené z vlastní tvorby a tvorby dalších členů týmu. Inspirací může být sledování kvalitních filmů, reportáží, dokumentů apod., velkým přínosem jsou setkání s odborníky.

Nezbytnou součástí portfolia je nosič s produkty, na jejichž vytvoření se žák podílel, nebo dostupnost videí na internetových stránkách.

Takto si žáci evidují svou činnost, čímž je přispíváno ke zkvalitňování klíčových kompetencí.


Ukázka pochází z publikace Videotvorba ve škole, která vznikla v rámci projektu OP VK Školní televize jako ná-stroj rozvoje klíčových kompetencí (CZ.1.07/1.1.05/04.0030) realizovaném Základní školou T. G. Masaryka Borohrádek.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 25. 10. 2012
Zobrazeno: 2900krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PŘIBYL, Michal. Práce s chybou a využití žákovského portfolia při vedení redakčního týmu školní televize. Metodický portál: Články [online]. 25. 10. 2012, [cit. 2020-10-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/16595/PRACE-S-CHYBOU-A-VYUZITI-ZAKOVSKEHO-PORTFOLIA-PRI-VEDENI-REDAKCNIHO-TYMU-SKOLNI-TELEVIZE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.