Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Náměty ke zpracování ŠVP dějepisu - II

Ikona teoreticky

Náměty ke zpracování ŠVP dějepisu - II

Ikona odbornost
Autor: ASUD
Anotace: Krátká informace o sborníku, který má za úkol pomoci učitelům 8. - 9. ročníků, primu a sekundu víceletých gymnázií s tvorbou ŠVP pro vyučovací předmět Dějepis
Obor příspěvku:Dějepis
Klíčová slova: ŠVP, Dějepis, sborník, publikace
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

V návaznosti na sborník Námětů ke zpracování ŠVP dějepisu - I (pro 6. a 7. ročníky ZŠ, primu a sekundu víceletých gymnázií) připravili členové výboru Asociace učitelů dějepisu, za spolupráce dalších dvou desítek kolegů ze škol, pokračování této publikace ve sborníku Náměty ke zpracování ŠVP dějepisu - II (pro 8. a 9. ročník ZŠ, tercii a kvartu víceletých gymnázií). Základní dokumenty MŠMT v RVP dějepisu z předchozího sborníku jsou zde rozpracovány pro obsah dějepisu ve druhé polovině výuky na ZŠ.

Obsah

Úvod - o záměrech druhého sborníku

Obecné části - podle dokumentů MŠMT:

 • obsah sborníku ŠVP
 • k průřezovým tématům a kompetencím v dějepisu
 • praktická realizace úkolů dějepisu v ŠVP a výuce
 • učební plán pro základní vzdělávání podle RVP
 • RVP z roku 2004 - tematické okruhy od 17. století
 • rozvržení obsahu do čtyř ročníků - přehled

Náměty ASUD k rozpracování obsahu struktuře sborníku, doporučené pomůcky

Rozpracování tematických okruhů RVP:

 • navržená témata pro 8. a 9. ročník (přehled)

Tematické okruhy pro 8. ročník:

 • navržená témata, používané učebnice a atlasy
 • téma (1648 - 1750)
 • téma (1750 - 1870)
 • téma (1870 - 1914)
 • téma (1914 - 1918)

Rozpracování tematických okruhů pro 9. ročník:

 • navržená témata, používané učebnice a atlasy
 • téma (1918 - 1938)
 • téma (1938 - 1945)
 • téma (1945 - 1989)
 • téma (1989 - 2004)

U každého tématu:

 • poznávací, dovednostní a výchovné cíle, obsah
 • motivační úvod pro žáky
 • náměty pro rozpracování témat do kapitol v podobě tabulek
 • úkoly požadované RVP, motivace, vzdělávací obsah a cíle, faktografie
 • výchovné cíle, propojení s obsahem humanitní a přírodovědné oblasti, pomůcky, literatura, mimoškolní činnosti, projekty

Přílohy

Ze zkušeností učitelů dějepisu z předchozích let:

 • téměř třicet příkladů z praxe škol
 • z činností realizovaných v předchozích letech
 • z projektů
 • z mimoškolních činností
 • z exkurzí
 • ze samostatných prací pro 8. a 9. ročník
 • J. Zouhar: Průřezové téma Osobnostně sociální výchova

Z pozitivního ohlasu první části publikace soudíme, že sborník z naší edice INSPIRACE splnil svůj účel a poskytl vyučujícím dějepisu podněty k vlastní tvořivé práci. Sborník ŠVP - II má rozsah 220 stránek, jeho cena je 250,- Kč. Je ho možné objednat písemně na adrese ASUD, Tomkova 1, 150 00 Praha 5, e-mailem na adrese asud@volny.cz, případně faxem na čísle 251 56 13 89.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 14. 06. 2007
Zobrazeno: 5989krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ASUD . Náměty ke zpracování ŠVP dějepisu - II. Metodický portál: Články [online]. 14. 06. 2007, [cit. 2020-03-31]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/1432/NAMETY-KE-ZPRACOVANI-SVP-DEJEPISU---II.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.