Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Pracovní list jako inspirace pro rozvoj čtenářské...

Pracovní list jako inspirace pro rozvoj čtenářské gramotnosti

Praktický příspěvek
inspirace
Článek se zabývá čtenářskou gramotností a praktickými úlohami k jejímu rozvoji.

Metodické pokyny

Cílem těchto pracovních listů je rozvoj čtenářských kompetencí žáků od 6. do 9. ročníků základních škol. Pracovní listy mohou být  součástí vyučovací hodiny českého jazyka a literatury nebo mohou být použity pro domácí vypracování. V úlohách si žáci ověří porozumění textu, orientaci v něm, práci s informacemi i posouzení obsahu a formy textu.

Každý žák dostane všechny pracovní listy, nebo vyučující vybere vždy jeden list na každou hodinu a s tím ve třídě pracují. Vyučující s žáky projde úlohu/y a zodpoví případné dotazy, žáci poté pracují samostatně. Následně vyučující s žáky projde pracovní list/y a sdělí správná řešení a také to, kde bylo možné konkrétní informace v textu nalézt. Pokud jsou pracovní listy zadány ve výuce a ne jako domácí úkol, je nutné rozvrhnout čas tak, aby zbyl prostor na vyhodnocení.

Text v pracovním listu č. 1 je příkladem souvislého popisu. Jde o charakteristiku druhu papouška, jeho chování, potřeby, informace pro chovatele a potravě. Otázky jsou zaměřeny na výběr odpovědí ze čtyř možností. V textu jde o obecné porozumění a získávání informací.

Pracovní list č. 2 slouží k rozvoji orientace v textu – v našem případě otvírací doby fitness center. Jde o nesouvislý text – tabulku, ve které jsou údaje zaznamenány. Žáci mají za úkol vyhledat z tabulky potřebné informace a na jejich základě zodpovědět na otázky k textu.

Pracovní list č. 3 je dalším příkladem nesouvislého textu. Jde o obchodní leták s nabídkou výhodného telefonování. Opět zde procvičujeme orientaci v textu, ale tentokrát v odlišné formě. Žáci získávají informace z letáku, zjišťují, co je účelem reklamy, jaké informace jsou více a méně důležité, a rovněž posuzují text z hlediska útvaru.

Úlohy v pracovním listu č. 4 jsou propojeny a navazují na sebe. V první části (část A) je dlouhý souvislý text – pověst o Blanických rytířích; jde o vyprávění. Žáci mají za úkol text přečíst a pochopit a na jeho základě zodpovědět na dané otázky. Opět jde o obecné porozumění, získávání informací a také vytvoření interpretace. V druhé části (část B) žáci vysvětlují zvýrazněná slova z předchozího textu a rozšiřují si slovní zásobu.

Závěr

Pracovní listy jsou zaměřeny na rozvoj čtenářské gramotnosti. Slouží ke zlepšení orientace, vyhledávání informací, tvorbě volných odpovědí nebo pochopení významů slov v textu. Úlohy mohou být použity a obměňovány podle potřeb vyučujícího. Je možné je zařadit od 6. do 9. ročníků (záleží na vyučujícím a na úrovni znalostí žáků) základních škol i na nižších stupních gymnázií a středních škol.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek