Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Ekologický přírodopis na vycházce

Ekologický přírodopis na vycházce

Praktický příspěvek
inspirace
Učebnice pro výuku ekologického přírodopisu Dr. Kvasničkové mi byla inspirací pro vycházku se žáky primy. Okolí školy na okraji Prahy 13 poskytuje možnost pro přímé studium ekosystémů, organismů a vztahů mezi nimi.

Po většinu let strávených za katedrou jsem učila žáky přírodopis klasicky, na základě systematického přístupu. Výsledkem zpravidla bylo, že na vyšším stupni osmiletého gymnázia jsme začínali se systémem organismů znovu a prakticky od nuly.

S novým školním vzdělávacím programem jsme se rozhodli vyučovat na nižším stupni osmiletého gymnázia přírodopis jinak. Osnovy jsme připravili podle řady učebnic ekologického přírodopisu. Výuka klade důraz na vztahy mezi organismy a předkládá žákům svět živé přírody přirozeněji, v podobě poznávání jednotlivých ekosystémů. Žáci se tak postupně učí, že příroda je dynamický systém, jehož rovnováhu může člověk svými zásahy snadno porušit.

Z počátku jsem měla s tímto přístupem problém. Navyklá na to, že na výklad o hlemýždi navazuje učivo o škebli a chobotnici, jsem zpočátku ztrácela drahocenný čas podrobnostmi. Až časem jsem přišla ekosystémovému přístupu na chuť. Učebnice s pěknými ilustracemi, která staví na zkušenostech žáků, klade spoustu otázek k přemýšlení a nabízí řadu možností ke zkoumání živé přírody, si mě nakonec získala. Doprovodné materiály – pracovní sešit a videa k jednotlivým kapitolám tvoří s učebnicí velmi dobrý základ výuky, která vede žáky k přemýšlení o přírodě a vztazích mezi složkami ekosystémů i aktivnímu zájmu o poznávání živé přírody.

Výuku jsem prokládala laboratorními aktivitami i vycházkami do okolí školy, na kterých jsme poznávali především městskou zeleň.

Na závěr výuky v primě jsem pro své žáky uspořádala celodenní vycházku do Prokopského údolí a jeho okolí, kde jsme mohli ekosystémy popisované v učebnici alespoň částečně prozkoumat. Žáky jsem losováním rozdělila do skupin po 4–5 žácích, jednotlivé skupiny si poté vylosovaly úkoly zaměřené na ekosystémy Les – Voda – Pole, louky, pastviny. Po cestě od školy jsme procházeli kolem dvou retenčních nádrží a podél potoka, zastavili jsme se na louce u lesa v těsném sousedství pole. Vybaveni učebnicí přírodopisu, psacími potřebami a kapesními atlasy rostlin a živočichů (viz příloha) žáci plnili konkrétní úkoly.

Všichni pracovali na úkolech podle zadání svědomitě, trpělivě a s chutí, práci ve skupinách si samostatně organizovali.

Na závěr exkurze jsme provedli zhodnocení práce skupin a v následující výuce jsme se ještě k některým úkolům vrátili. Z výsledků žáků i prvního roku výuky tímto způsobem jsem nakonec měla dobrý pocit. V porovnání se přístupem založeným na systému organismů je toto pojetí komplexnější, v průběhu výuky dochází k opakování některých důležitých pojmů a jejich lepší fixaci. Ve srovnání s klasickou výukou tito žáci lépe rozpoznávali organismy a uvědomovali si více jejich role v ekosystému – z hlediska běžného života je to důležitější než zařazení do správného taxonu.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc23 kBLes
doc23 kBVoda
doc22 kBPole, louky I
doc22 kBPole, louky II
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek