Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Osvícenský absolutismus v Rakousku aneb Lepší...

Ikona prakticky

Osvícenský absolutismus v Rakousku aneb Lepší časy pro nevolníky

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Eva Špačková
Anotace: Čtená dramatizace textu ukáže situaci 2. poloviny 18. století, vylepšení postavení nevolníků a zavedení povinné školní docházky.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
  2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
  3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé a čas » 2. období » srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 1. stupeň
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
  2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Oděv (např. kabát pro drába, košile, kalhoty, sukně, šátek pro nevolníky), motyčka, bramborový koš, proutek, obrázky obličejů Marie Terezie a Josefa II, mapa Francie, klobouk pro Josefa II.
Klíčová slova: Člověk a jeho svět, vlastivěda, motivační hra

Článek je součástí cyklu Dějiny jako hra.


Příspěvek předkládá příklad motivační aktivity formou zdramatizované ukázky. Žáci se seznámí se situací v českých zemích v dobách habsburské monarchie v 2. polovině 18. století. Ústředním motivem této dramatizace je vylepšení podmínek pro nevolníky za Josefa II. a zavedení povinné školní docházky za Marie Terezie. Zaveden je též pojem osvícenství.

Informační zdroje:

České země v době osvícenství (edice Dějiny v obrazech)
Čornej, P.: Dějiny českých zemí. Vlastivěda pro 5. ročník, Alter.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf50 kBScénář
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 22. 02. 2007
Zobrazeno: 6024krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŠPAČKOVÁ, Eva. Osvícenský absolutismus v Rakousku aneb Lepší časy pro nevolníky. Metodický portál: Články [online]. 22. 02. 2007, [cit. 2019-12-09]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/1191/OSVICENSKY-ABSOLUTISMUS-V-RAKOUSKU-ANEB-LEPSI-CASY-PRO-NEVOLNIKY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.