Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Východiska pro mezioborovou integraci vzdělávacích...

Ikona teoreticky

Východiska pro mezioborovou integraci vzdělávacích oborů Výchova ke zdraví a Přírodopis, Výchova ke zdraví a Výchova k občanství

Ikona odbornost
Autor: Hana Pernicová
Anotace: Článek přináší návod na koncepci mezioborové integrace výše zmíněných vzdělávacích oborů a oblastí.
Obor příspěvku:Výchova ke zdraví
Klíčová slova: Přírodopis, výchova ke zdraví, Výchova k občanství, morální rozvoj
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Rámcový vzdělávací program pro základní a gymnaziální vzdělávání umožňuje propojení (integraci) vzdělávacího obsahu blízkých vzdělávacích oborů na úrovni tematických okruhů a dílčích témat. Základní podmínkou takového přístupu k funkční integraci je kvalifikovaný učitel.

Záměrem výše popsané integrace je, aby učitelé při tvorbě školního vzdělávacího programu (ŠVP) vzájemně spolupracovali, propojovali vhodná témata společná jednotlivým vzdělávacím oborům a posilovali nadpředmětový přístup ke vzdělání. V závěru tohoto textu jsou zmíněny nejčastější chyby v rozpracování vzdělávacího obsahu integrovaných tematických okruhů.

Praktické ukázky navazují na příspěvek Rozpracování vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví do ŠVP.


Praktické ukázky: 1, 2


Chyby v rozpracování vzdělávacího obsahu integrovaných tematických okruhů

Chyby v rozpracování očekávaných výstupů z RVP ZV

  • Výstupy nejsou rozpracované pro všechna integrovaná témata daných vzdělávacích oborů.
  • Rozpracované výstupů nerespektují úroveň bio-psychologické zralosti žáků a jejich potřeby.

Chyby v rozpracování učiva

  • Učivo je vymezeno velmi obecně, v podstatě stručněji než v RVP ZV, často jen na úrovni témat (např. výživa).
  • Učivo se zbytečně opakuje v každém ročníku - není patrné jeho prohlubování, rozšiřování.
  • Není vymezeno učivo integrovaných tematických okruhů nebo dílčích témat daného vzdělávacího oboru.

Chyby v začlenění PT

  • Je uveden jen název PT, ale už ne název tematického okruhu.
  • Začleněné průřezové téma neodpovídá vymezení v kapitole Charakteristika ŠVP.
  • Není využita možnost začlenit problematiku PT, která s VkZ evidentně úzce souvisí (např. OSV, EV, VDO, MV).
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 21. 02. 2007
Zobrazeno: 4975krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PERNICOVÁ, Hana. Východiska pro mezioborovou integraci vzdělávacích oborů Výchova ke zdraví a Přírodopis, Výchova ke zdraví a Výchova k občanství. Metodický portál: Články [online]. 21. 02. 2007, [cit. 2020-08-11]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/1186/VYCHODISKA-PRO-MEZIOBOROVOU-INTEGRACI-VZDELAVACICH-OBORU-VYCHOVA-KE-ZDRAVI-A-PRIRODOPIS-VYCHOVA-KE-ZDRAVI-A-VYCHOVA-K-OBCANSTVI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.