Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Člověk a jeho zdraví - rozpracování očekávaných...

Ikona teoreticky

Člověk a jeho zdraví - rozpracování očekávaných výstupů z RVP ZV do ŠVP

Ikona odbornost
Autor: Hana Pernicová
Anotace: Ukázka je příkladem rozpracování očekávaných výstupů z RVP ZV, vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, tematického okruhu Člověk a jeho zdraví, do ročníků nebo delších časových období. Dokumentuje rozsah i hloubku daného tematického okruhu na 1. stupni základního vzdělávání. Je využitelná při tvorbě ŠVP na plně organizovaných i málotřídních školách.
Obor příspěvku:Člověk a jeho svět
Klíčová slova: prevence, Člověk a jeho svět, Člověk a zdraví

Tematický okruh Člověk a jeho zdraví je v Rámcovém vzdělávacím programu základního vzdělávání pevnou součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Mezi pěti tematickými okruhy, které danou vzdělávací oblast tvoří - Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Rozmanitost přírody; Člověk a jeho zdraví, zaujímá rovnocenné postavení.

Ze zkušeností s ověřováním tvorby školních vzdělávacích programů na základních a málotřídních školách víme, že tematický okruh Člověk a jeho zdraví je v učebních osnovách prvouky a přírodovědy často neprávem opomíjen, nebo redukován na nepřijatelné minimum, přestože je pro nejmladší žáky důležitou průpravou k cílené výchově ke zdraví na vyšším stupni základního vzdělávání (osvojené poznatky a dovednosti v prvouce a přírodovědě se v další etapě základního vzdělávání cíleně rozvíjejí a prohlubují a současně se u žáků formují pozitivní postoje k vlastnímu zdraví i zdraví jiných a utvářejí se zásadní životní hodnoty potřebné pro plnohodnotný život v dospělosti a ve stáří).

Výchova ke zdraví by žáky měla kontinuálně provázet v celém průběhu základního vzdělávání prostřednictvím cíleného, nepřetržitého a promyšleného výchovného působení na žáky v dané problematice a vytvářením zdravého učebního prostředí. To však předpokládá vynaložení nemalého úsilí k vytvoření duševní pohody (přiměřenost vzdělávacích požadavků, eliminace stresu), věcného (estetické, podnětné a hygienické prostředí), sociálního (kvalita mezilidských vztahů - úcta, důvěra, pocit bezpečí) a organizačního (věcné uspořádání života školy) prostředí školy, které ve vzájemné součinnosti budou podporovat zdraví žáků, pedagogických i ostatních pracovníků školy.

Ukázka je příkladem rozpracování očekávaných výstupů z RVP ZV, vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, tematického okruhu Člověk a jeho zdraví, do ročníků nebo delších časových období.

Autorka postupuje od osvojování si elementárních poznatků o lidském těle, zdravém stravování a osobní hygieně v 1. období (1. a 3. roč.) přes specifičtější poznatky a dovednosti týkajících se dospívání, vztahů k druhému pohlaví, osobního bezpečí, rizikového chování a formativního působení v oblasti postojů a žádoucích životních hodnot ve 2. období (4. a 5. roč.).

Ukázka je záměrně podrobně propracovaná, aby co nejpřesněji dokumentovala rozsah i hloubku daného tematického okruhu na 1. stupni základního vzdělávání. Je využitelná při tvorbě školního vzdělávacího programu na plně organizovaných i málotřídních školách.

Ukázka ke stažení zde

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 07. 02. 2007
Zobrazeno: 8480krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PERNICOVÁ, Hana. Člověk a jeho zdraví - rozpracování očekávaných výstupů z RVP ZV do ŠVP. Metodický portál: Články [online]. 07. 02. 2007, [cit. 2019-11-14]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/1134/CLOVEK-A-JEHO-ZDRAVI---ROZPRACOVANI-OCEKAVANYCH-VYSTUPU-Z-RVP-ZV-DO-SVP.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.