Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Systémy školství ve Finsku a Švédsku

Ikona informativni

Systémy školství ve Finsku a Švédsku

Autor: Anna Konopásková
Anotace: Nabízíme vám stručné srovnání vzdělávacích systémů dvou severských zemí, které je převzaté z článku publikovaného v časopise JVET.
Klíčová slova: Finsko, Švédsko, vzdělávací systém, finské kurikulum, švédské kurikulum

Ve středním odborném vzdělávání Finska a Švédska lze najít několik důležitých rysů. Trh práce v obou zemích se za posledních 20 let dramaticky změnil, podobně jako v jiných západních zemích. V důsledku outsourcingu a offshoringu (přesunu výroby do zahraničí) bylo mnoho pracovních míst vyžadujících jen krátkou profesní přípravu přesunuto do zahraničí. Kromě toho povolání využívající vyspělou techniku nahradila manuální práci a snížila poptávku po nekvalifikovaných pracovnících. To dokládá míra nezaměstnanosti ve Švédsku: v letech 1988–2008 se u lidí se základním vzděláním zvýšila ze dvou na 13 %, u lidí s vyšším vzděláním jen z jednoho na čtyři procenta. Nic nenasvědčuje tomu, že by se tento trend měl změnit. Nezaměstnanost mladých lidí byla v roce 2009 ve Finsku a Švédsku stejná – kolem 20 %.

Platové rozdíly mezi středoškoláky a vysokoškoláky se zvyšovaly a lidé s nižším vzděláním hledali práci mnohem déle. Většina žáků v obou zemích absolvuje základní vzdělávání v devítileté veřejné jednotné škole. K hlavnímu rozdělení dochází poté, kdy si žáci volí mezi všeobecně vzdělávacími a odbornými programy. Žáci, jejichž rodiče jsou vysokoškoláci, ve Finsku pokračují převážně ve středních všeobecně vzdělávacích školách a ve Švédsku si ve středních školách volí zaměření na společenské či přírodní vědy. Žáci, jejichž rodiče mají nižší vzdělání, si častěji volí odborná zaměření, přitom chlapci obvykle průmyslové, strojírenské, stavební či automobilové obory, dívky sociální práci, zdravotnictví, služby (kadeřnictví, kosmetika, pohostinství ap.). Středoškolské vzdělávání ve Finsku je mnohem striktněji rozděleno na všeobecné a odborné a školy jsou rozděleny podle specializací, zatímco ve Švédsku poskytuje odborné i všeobecné programy ta samá škola (gymnasiet). Tříleté střední odborné vzdělávání poskytuje ve Finsku všeobecný přístup do vysokoškolského vzdělávání. Ve Švédsku platilo totéž až do reformy z roku 2011, po níž už absolvování odborných programů není dostačující pro přijetí do vysokoškolského vzdělávání a jsou k tomu požadovány doplňující kurzy.

Argumenty švédské reformy z roku 2011 lze snadno vztáhnout na společenskou třídu a gender. Předchozí reformy z roku 1968 a 1994 vyrovnávaly rozdíly mezi odborným a všeobecným vzděláváním a byly uskutečněny socialistickými představiteli ke zvýšení sociální mobility. Změny zavedené reformou v roce 1994 včetně ustanovení, že úspěšné absolvování programu (odborného nebo všeobecného) má poskytovat přístup k vysokoškolskému vzdělávání, byly reakcí na společenské změny, zejména deindustrializaci a pokračující pokles poptávky po nekvalifikovaných pracovních silách. Pak se ale začalo ukazovat, že zevšeobecnění škol zřejmě odpovídá víc potřebám dívek a obavy vzbuzovala skutečnost, že chlapci dlouhodobě nedosahují uspokojivých výkonů. Reforma z roku 2011 proto měla také snížit „feminizaci“ škol. Podobné obavy vyjadřovala finská média, mluvící o „feminizaci“ středních všeobecně vzdělávacích škol, později však i o úspěšných dívkách, které zabraly všechna místa v odborných studijních programech, kde tradičně dominovali chlapci.

Pramen: Niemi, Anna-Maija and Rosvall, PerÅke. Framing and classifying the theoretical and  practical divide: how young men’s positions in vocational education are produced and reproduced. JVET, 65, 2013, No. 4, p. 445-460.

Článek vyšel v časopise VZDĚLÁVÁNÍ, čtvrtletníku Národního ústavu pro vzdělávání, ročník 3, číslo 1/2014, ISSN 1805-3394. Ke stažení na http://www.nuv.cz/publikace/vzdelavani-1-2014.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 14. 04. 2014
Zobrazeno: 2876krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 2
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
1 uživatel Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KONOPÁSKOVÁ, Anna. Systémy školství ve Finsku a Švédsku. Metodický portál: Články [online]. 14. 04. 2014, [cit. 2019-12-09]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/vzdělávací systém/18671/SYSTEMY-SKOLSTVI-VE-FINSKU-A-SVEDSKU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.