Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Kouzelné světy – experimentování s materiály...

Ikona prakticky

Kouzelné světy – experimentování s materiály a zkoumání jejich vlastností (2. část)

Ikona inspirace
Autor: Romana Šubrtová
Spoluautor: PaedDr. Markéta Pastorová
Anotace: Čtenářům předkládáme komplexní modelovou lekci rozvíjející v prvé řadě obrazotvornost žáků skrze inspirativní texty a ukázky výtvarných uměleckých děl, prostorová vnímání a vlastní prostorovou tvorbu s využitím různorodých prostředků a materiálů. Lekci, která se zaměřuje zejména na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, lze různým způsobem modifikovat pro ročníky 1. a 2. stupně.

Z hlediska obsahových celků je členěna na tři části – klíčové momenty tvůrčího procesu: Motivační dílna – inspirace textem a výtvarným uměleckým dílem; Experimentování s materiály a zkoumání jejich vlastností; Budování prostoru. Těm odpovídají i názvy tří článků, které tvoří cyklus s názvem Kouzelné světy.

Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV).
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Umění a kultura » 1. stupeň » Výtvarná výchova » 2. období » při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)
  2. základní vzdělávání » Umění a kultura » 1. stupeň » Výtvarná výchova » 2. období » nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v plošné, objemové i prostorové tvorbě
  3. základní vzdělávání » Umění a kultura » 2. stupeň » Výtvarná výchova » užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: výtvarná výchova, PPUČ, výukové aktivity, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost
Vazby článku:
Předchozí díl: Kouzelné světy – motivační dílna (1. část)
Následující díl: Kouzelné světy – budování prostoru (3. část)

Zkoumání vlastnosti materiálů k vystižení magičnosti prostoru obývaného pohádkovou bytostí.

Aby si žáci uvědomili bohatství materiálu, se kterým mohou pracovat a aby si prozkoumali vlastnosti, které lze využít k vystižení magičnosti prostoru obývaného pohádkovou bytostí, je vhodné zařadit následující samostatnou práci:

Zadání 1:

Z nabídky si ve skupinkách vyber různé materiály, které mají například schopnost odrážet a propouštět světlo, barevně se proměňovat v důsledku změny světla, rozptylovat světlo apod. Vyber materiály různých kvalit a vlastností (měkkost/tvrdost, poddajnost, splývavost, různá textura apod.).

 
 
 
 
 
 

Ilustrativní obrázky 1–6 z archivu M. Pastorové

Metodický komentář:

Výběr materiálu je pro tvorbu vždy zásadní. Je dobré vést žáky k tomu, aby si sami vytvořili zásobárnu nejrůznějších materiálů a vzorníků papíru, látek, barev, materiálů různých textur apod.

Je třeba se zaměřit nejen na sběr materiálu, ale na zkoumání jeho vlastností, a také propojení nových poznatků s dřívější zkušeností (vlastnosti materiálu, jako je barva, transparentnost, lesk, teplota, pichlavost, kulatost, pravoúhlost, měkkost, navozují různé pocity, například příjemnost, veselost, radost, útulnost, ale i negativní pocit prázdnoty, chladu, obavy, neklidu, tajemnosti).

Zadání 2:

Z  materiálů a předmětů (využij i objekty, které jsi vytvořil i dříve, nebo věci, které sis přinesl z domova – domečky ze špejlí, fotografie a kresby, drobné předměty, knoflíky, rozbité hračky, příbory apod.) vyber ty, které můžeš použít pro vytvoření svého kouzelného prostoru. Zamysli se nad jeho velikostí, jeho členěním. Rozvaž, zda chceš, aby se do prostoru všechny věci vešly, nebo naopak zda mají některé přesahovat.

Poznámka:

Konečně jsme začali budovat kouzelný variabilní prostor. Důležitá byla fáze přemýšlení o různých prostorových variantách/uspořádání prostoru.

Článek je v těchto kolekcích:
Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Výukové aktivity pro rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na 1. stupni ZŠ I.

Ostatní články seriálu:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 28. 08. 2018
Zobrazeno: 3080krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŠUBRTOVÁ, Romana. Kouzelné světy – experimentování s materiály a zkoumání jejich vlastností (2. část). Metodický portál: Články [online]. 28. 08. 2018, [cit. 2020-10-21]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/výtvarná výchova/21838/KOUZELNE-SVETY---EXPERIMENTOVANI-S-MATERIALY-A-ZKOUMANI-JEJICH-VLASTNOSTI-2-CAST.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.