Národním institutem dětí a mládeže (NIDM), se chýlí ke svému konci, o čemž svědčí i uspořádání jeho závěrečné konference.

" /> Národním institutem dětí a mládeže (NIDM), se chýlí ke svému konci, o čemž svědčí i uspořádání jeho závěrečné konference.

" /> Národním institutem dětí a mládeže (NIDM), se chýlí ke svému konci, o čemž svědčí i uspořádání jeho závěrečné konference.

" /> Naděje je skrytá v „uznávání“ aneb závěrečná konference projektu Klíče pro život
Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní umělecké vzdělávání > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní umělecké vzdělávání > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Naděje je skrytá v „uznávání“ aneb závěrečná...

Naděje je skrytá v „uznávání“ aneb závěrečná konference projektu Klíče pro život

Informativní příspěvek
Autor Miloš Šolc


Národní projekt Klíče pro život (KPŽ), realizovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním institutem dětí a mládeže (NIDM), se chýlí ke svému konci, o čemž svědčí i uspořádání jeho závěrečné konference.


Závěrečná konference projektu Klíče pro život se uskutečnila ve středu 21. 11. 2012 v pražském Kongresovém centru U Hájků. O jejím průběhu se můžete více dozvědět zde, v reportáži z pera PR specialistky projektu Mgr. Vlasty Kohoutové, a na tomto místě si lze prohlédnout veškeré fotografie. Cílem mého příspěvku je potom seznámit vás s hlavními přínosy projektu KPŽ tak, jak byly na konferenci prezentovány a konfrontovány s dnešní nelehkou dobou…

Zahájení konferenceZahájení konference

Jedinou jistotou je nejistota

Válečné konflikty, úbytek přírodních zdrojů a zemědělské půdy, na jedné straně nadspotřeba a na straně druhé hladomor… Jmenovaná fakta jsou jen hrstkou vyjmutou z mnoha globálních problémů dnešního světa. Tou další, neméně významnou skutečností je pak sílící růst populace a stále vyšší nezaměstnanost, jež svým dlouhým, vztyčeným ukazovákem hrozí téměř všem oblastem lidské činnosti. A nikdo z nás bohužel neví, zda tento prst příště neukáže právě na něj!

Celou tuto situaci trefně shrnula manažerka projektu Klíče pro život, Mgr. IRENA HOŠKOVÁ, která na úvod dopoledního bloku závěrečné konference, nesoucího název „Kdo jsme a kam jdeme?“, vyslovila velice aktuální, nepříjemnou pravdu – a sice že „jedinou naší jistotou je nejistota. Dle Českého statistického úřadu bude v roce 2050 potřeba jednoho pracujícího obyvatele na dva nepracující (jednoho v předproduktivním a jednoho v poproduktivním věku). To znamená, že zde bude jen málo lidí vytvářejících nějaké hodnoty a kapitál“, vyjádřila ve své přednášce na téma „Budoucnost dítěte, současnost pedagoga“ obavy z dalšího vývoje.

Kdo je „měkký“, přežije

Proslov Mgr. Ireny HoškovéProslov Mgr. Ireny Hoškové

Je jasné, že pokud se tato prognóza vyplní, čeká nás neblahá budoucnost, plná dalších rozporů a tahanic, v níž budeme hledat své místo s těžkostí nejenom my, ale i naše děti (o které půjde v první řadě). Pro neukojenou současnou dobu však existuje i jiný směr, jakým je možno se ubírat. I ona má na výběr, a co se oblasti vzdělávání a zaměstnanosti týká, může být řešení některých jejích problémů nasnadě.

Toto řešení vidí manažerka právě „dobíhajícího“ projektu Klíče pro život (a nově spuštěného projektu K2) hlavně v takzvaných měkkých kompetencích, jež nám podle jejích slov „pomáhají přežít a přizpůsobit se. Jedná se o umění komunikace, umění zvládat zátěž, řešit problémy a především celoživotně se vzdělávat. Evropská komise i Rada Evropy si toto velice rychle uvědomily a začaly vytvářet dokumenty a strategie k uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení, protože právě tyto složky vzdělávacího systému jsou nositelem rozvoje měkkých kompetencí“, upřesnila ve svém projevu.

Účastníci konferencePrezentace účastníků konference

Uznávaná naděje

Uznávání neformálního vzdělávání v současnosti prochází zásadním vývojem i v ČR, a jak jistě dobře víme, projekt KPŽ, který se na tuto oblast zaměřil v jedné ze svých klíčových aktivit (přesněji KA 06), se o to výrazně zasloužil. Získání podpisů prvních signatářů Memoranda o podpoře uznávání výsledků neformálního vzdělávání při práci s dětmi a mládeží v listopadu loňského roku bylo totiž velkým krokem kupředu. O tom, že je však nezbytně nutné posouvat tuto oblast stále dál, svědčí mimo jiné skutečnost, že téma uznávání neformálního vzdělávání má být (resp. už je) jedním ze dvou ústředních, která chce k vytyčeným cílům dovést nový národní projekt K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání. Vraťme se teď ale zpět k závěrečné konferenci projektu Klíče pro život.

Dosavadní výsledky na poli uznávání neformálního vzdělávání zde představila paní Mgr. DANIELA HAVLÍČKOVÁ, jež je garantem právě této klíčové aktivity. Na její projev dále navázal Mgr. RADEK HANUŠ, Ph.D., z Katedry rekreologie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, který se ve své řeči pokusil zaměřit na řešení, týkající se dalšího rozvoje nastíněné oblasti.

Ta jsou podle něj obsažena ve třech základních bodech, a sice: v definování systému pojmů a kompetencí (jež byl projektem KPŽ už vypracován), v oslovení představitelů klíčových českých firem a v nalezení prvních „nositelů respektu“, kterými mají být takoví lidé, „jež by do svých neziskových organizací uvedli téma uznávání neformálního vzdělávání tak, aby mohlo sloužit jako praktický příklad pro ostatní“. To je tedy popis cesty, jakou je třeba se dále ubírat. Že se aktivity nového projektu K2 vydaly právě jejím směrem už zřejmě ani není nutné zmiňovat…

Vyhlášení soutěže Brána k druhýmVyhlášení soutěže Brána k druhým

Konec konců

Na závěr tohoto příspěvku tudíž zbývá říct jen jediné: Štěstí přeje připraveným, a máme-li dalším generacím našich dětí zajistit šťastnou budoucnost, je nutné myslet na ni včas. Chceme-li tedy aktuální, nepříliš optimistický vývoj na poli vzdělávání a zaměstnanosti zvrátit a vyvarovat se v úvodu nastíněným prognózám, uchopme uznávání neformálního vzdělávání jako jedinečnou příležitost ke změně. Nehovořme jen o vizi lepších zítřků, ale něco pro ni rovnou vykonejme! Právě teď je ta pravá chvíle…

Veškeré potřebné informace týkající se podpisu Memoranda naleznete na www.nidm.cz/okp. Zprávy ze světa uznávání neformálního vzdělávání je pak možné si přečíst na www.kliceprozivot.cz/uznavani-neformalniho-vzdelavani či aktuálně též na www.nidm.cz/k2/uznavani-nfv.

Text a foto: Miloš Šolc, NIDM

29. 11. 2012

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek