Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní umělecké vzdělávání > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Proklestí si studium pedagogiky volného času...

Ikona informativni

Proklestí si studium pedagogiky volného času cestu na vysoké školy?

Autor: Vlasta Kohoutová
Anotace:

V rámci klíčové aktivity Studium pedagogiky volného času se 14. listopadu 2011 konal v Praze Kulatý stůl - dialog nad výstupy této aktivity.

Klíčová slova: NIDM, Klíče pro život, uznávání neformálního vzdělávání, studium pedagogiky volného času
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

V konferenčních prostorách Národního informačního centra pro mládež v Praze se 14. listopadu 2011 sešli u kulatého stolu zástupci zaměstnavatelů, vzdělavatelů a vysokých škol s realizátory klíčové aktivity Studium pedagogiky volného času, která probíhá v rámci národního projektu Klíče pro život. Projekt běží už dva a půl roku, organizuje ho Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spolu s Národním institutem dětí a mládeže (NIDM) a jeho snahou je mimo jiné podpořit a zkvalitnit vzdělávání lidí, kteří pracují s dětmi v jejich volném čase. Hlavním cílem setkání bylo nabídnout prostor pro odbornou diskusi nad aktuálními tématy profesní přípravy pedagogů volného času a prostupnosti počátečního, celoživotního a dalšího vzdělávání, v jejichž rámci lze kvalifikaci získávat.

Jedna z klíčových aktivit projektu Klíče pro život – Studium pedagogiky volného času – nabízí pracovníkům středisek volného času a vychovatelkám školních družin a školních klubů inovované vzdělávací programy pedagogiky volného času ke zvýšení jejich kvalifikace.
Obsah a cíle Studia pedagogiky volného času představila jeho garantka Bc. Vlasta Faiferlíková. Zájemci si mohou vybrat ze tří forem studia. Oblíbené je e-learningové studium, které je rozčleněno na vstupní prezenční tutoriál, šest tematických kapitol studovaných e-learningovou formou a závěrečné zkoušky. Absolventi obdrží Osvědčení akreditovaného programu NIDM MŠMT o získané kvalifikaci v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Druhou formou je tříleté studium pedagogiky volného času. První ročník je zaměřen na rozvoj osobnosti pedagoga v kontextu jeho profesní role v oblastech aplikované psychologie, didaktiky, komunikace, osobnostně-sociální výchovy, zážitkové pedagogiky, plánování a reflexe pedagogické práce. Druhý ročník studia se věnuje rozvoji pedagogických dovedností pro přímý výkon praxe, rozvoji pedagogických kompetencí pro práci se skupinou s ohledem na individuální potřeby členů skupiny v oblastech dynamika skupiny, speciální pedagogika, etická výchova, osobnostně-sociální výchova a výstavba cíleného programu pro konkrétní skupinu. Ve třetím ročníku si studenti rozšiřují další kompetence potřebné k práci pedagoga pracujícího s dětmi a mládeží v zájmovém vzdělávání se zaměřením na projektový management a strategické plánování, prevenci sociálně patologických jevů, etické a osobní hranice profese a nástroje pro péči o lidské zdroje a strukturované drama. Všechny tři ročníky Studia pedagogiky volného času budou pilotně ověřeny a v průběhu projektu akreditovány ministerstvem školství. Lektorský tým tvoří vysokoškolští učitelé, kteří během studia lektorují interaktivně, prožitkovými metodami a v partnerském přístupu ke studentům.

Třetí nabídkou vzdělávání je Kurz prevence syndromu vyhoření. Ten je určen pedagogům volného času s odbornou kvalifikací, kteří hledají nové podněty a profesní podporu. Obsahem jednotlivých modulů je dramatická výchova pro potřeby zájmového vzdělávání, zážitková pedagogika zaměřená na výstavbu programu pro pobytové akce, profesní psychohygiena a muzikoterapeutický seminář se zaměřením na zvládání agresivity u dětí.

To, jak kvalitní studium pedagogiky volného času je a jaký je jeho přínos, vyjádřili v diskusi nejen jeho absolventi, ale i jejich zaměstnavatelé – ředitelé základních škol, domů dětí a mládeže a středisek volného času. Vesměs zazněla samá pozitiva: studium propojuje teorii s praxí, přispívá k rozvoji osobnosti, zvyšuje sebevědomí a profesionalitu, učí studenty zpracovávat informace, posiluje sociální kompetence, lidé na sobě více pracují, zdokonalují se v oblastech, které během studia poznali, zkrátka Studium pedagogiky volného času vychází z toho, co potřebuje praxe. To potvrdil také docent Michal Kaplánek z Teologické fakulty Jihočeské univerzity, externí supervizor Studia pedagogiky volného času. „Měl jsem možnost srovnávat toto studium s bakalářským a magisterským studijním programem Pedagogiky volného času na naší fakultě a mohu potvrdit, že forma studia realizovaná v rámci projektu Klíče pro život je opravdu na vysoké úrovni. Oceňuji především zaměření na zážitkovou pedagogiku a aplikovatelnost nabytých znalostí v praxi.“
Docent Zbyněk Svozil, děkan Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého, z pozice supervizora zhodnotil studium také kladně. „Výuka, kterou jsem měl možnost poznat právě prostřednictvím tohoto projektu, se mi moc líbila, studenti byli vtahováni do vzdělávacího procesu, vše si mohli v praxi vyzkoušet, což je velmi potřebná věc, jež se v současném formálním školství objevuje málokdy. S manažerkou projektu Klíče pro život magistrou Irenou Hoškovou jsme společně hledali možnosti propojení tohoto studia s vysokoškolským vzděláváním, ale zatím tomu brání překážky v současné legislativě. Přesto věřím, že výstupy projektu se za pomoci ministerstva školství v budoucnu promítnou v uznávání tohoto typu studia.“ Snahu najít cesty, jak toto studium propojit s vysokoškolským, potvrdil i ředitel Odboru pro mládež Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Michal Urban.

Na závěr dialogu nad výstupy pilotáže Studia pedagogiky volného času připojil Zbyněk Svozil svůj podpis k Memorandu o podpoře uznávání výsledků neformálního vzdělávání při práci s dětmi a mládeží.

Vlasta Kohoutová, specialistka PR projektu Klíče pro život
 

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 26. 11. 2011
Zobrazeno: 2125krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KOHOUTOVÁ, Vlasta. Proklestí si studium pedagogiky volného času cestu na vysoké školy? . Metodický portál: Články [online]. 26. 11. 2011, [cit. 2020-04-07]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/uznávání neformálního vzdělávání/14625/PROKLESTI-SI-STUDIUM-PEDAGOGIKY-VOLNEHO-CASU-CESTU-NA-VYSOKE-SKOLY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.