Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní umělecké vzdělávání > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Rozšiřte si své znalosti a dovednosti

Ikona informativni

Rozšiřte si své znalosti a dovednosti

Autor: Daniela Havlíčková
Anotace:

V rámci Klíčové aktivity Uznávání neformálního vzdělávání vyšel sborník Sada minimálních kompetenčních profilů, který může posloužit nestátním neziskovým organizacím jako vodítko při tvorbě a realizaci kvalitních vzdělávacích programů.

Klíčová slova: sborník, Klíče pro život, uznávání neformálního vzdělávání, kompetenční profily
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

 

 

Víte, co se skrývá pod pojmem „minimální kompetenční profil“? Tento termín se dá vyjádřit trochu lidštěji a srozumitelněji slovy: jde o souhrn znalostí a dovedností, které by postupně měl zvládat každý, kdo se chce stát dobrým vedoucím, instruktorem, lektorem... zkrátka zaměstnancem nebo dobrovolníkem ve sdruženích pracujících s dětmi a mládeží.

Napomoci jim v tom může „Sada minimálních kompetenčních profilů pro pozice v nestátních neziskových organizacích v oblasti práce s dětmi a mládeží“, kterou si lze zde "prolistovat".

Sada minimálních kompetenčních profilů je jedním z výstupů klíčové aktivity Uznávání neformálního vzdělávání individuálního projektu národního s názvem Klíče pro život, který společně realizují Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a  Národní institut dětí a mládeže.
Cílem projektu je podpora a zkvalitnění zájmového a neformálního vzdělávání.

Minimální kompetenční profily (MKP) vznikly jako informační podklad pro tvorbu vzdělávacích programů v NNO v oblasti práce s dětmi a mládeží. Jde o optimální základ, ze kterého mohou jednotlivá sdružení čerpat to, co odpovídá jejich potřebám a jejich vzdělávacím programům. Každá organizace má možnost upravit si MKP s ohledem na svá specifika.

Na jednu stranu působí kompetenční profily jako maximální svým výčtem znalostí a dovedností, na stranu druhou jsou však minimální v tom, že neurčují úroveň rozvinutí daných kompetencí. Požadovaná úroveň rozvoje kompetencí vychází z potřeb vzdělávání a z předpokládaného profilu účastníků vzdělávání v daném sdružení. Také samotný výběr konkrétních znalostí a dovedností si určí jednotlivé NNO, které se rozhodnout vzdělávat své členy nebo svou cílovou skupinu.

Sestavení kompetenčních profilů je jedním z krůčků k podpoře myšlenky uznávání neformálního vzdělávání. V neformálním vzdělávání si člověk osvojuje znalosti, dovednosti, postoje, hodnoty a návyky prostřednictvím toho, co ho baví, zajímá, co chce a kde má šanci zažít alespoň trochu pocit úspěchu.
 

Daniela Havlíčková, garantka KA Uznávání neformálního vzdělávání projektu Klíče pro život
 

 

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 21. 11. 2011
Zobrazeno: 1454krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HAVLÍČKOVÁ, Daniela. Rozšiřte si své znalosti a dovednosti. Metodický portál: Články [online]. 21. 11. 2011, [cit. 2020-03-31]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/uznávání neformálního vzdělávání/14563/ROZSIRTE-SI-SVE-ZNALOSTI-A-DOVEDNOSTI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.