Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání - těžké mentální pos... > > > > > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání - těžké mentální pos... > > > > > > > > > > Pracujete delší dobu s dětmi a mladými lidmi?...

Pracujete delší dobu s dětmi a mladými lidmi? Na trhu práce to může být výhoda

Informativní příspěvek
Autor Daniela Havlíčková
První dojem můžeme udělat jen jednou. Celkově možná nerozhoduje, ale ucházíme-li se o práci, sehraje významnou roli. Žádný pracovní pohovor se neobejde bez otázek typu: „jaké máte zkušenosti?“, „co nám můžete nabídnout?“. Každý z nás k těmto otázkám může přistoupit různě. Někdo je zběhlý a umí se prezentovat, někdo je opatrný, někdo je sebevědomý, někdo se zbytečně podceňuje.

Personalisté se běžně setkávají se situací, kdy se uchazeči o zaměstnání snaží dělat lepší, než jsou. Kupodivu ale dnes dochází i k situacím zcela odlišným, kdy zájemci o místo svou kvalifikaci záměrně snižují a tají, co už mají za sebou, s cílem přizpůsobit se pozici, o kterou se ucházejí.
 Zaměstnavatelé zjišťují naše schopnosti, dovednosti, zkušenosti, angažovanost, očekávání, tedy klíčové kompetence pro budoucí pracovní pozici. Personalisté by měli mít čich, kandidáta na pracovní pozici si prověřit a nespoléhat jen na informace od něj získané. Na druhou stranu uchazeč o práci by měl umět představit kompetence získané nejen prostřednictvím formálního vzdělání a své profesní praxe, ale v rámci vzdělání neformálního, tj. například dobrovolné činnosti či rozvíjení svého zájmu. A lidí, kteří právě prostřednictvím neformálního vzdělávání získávají klíčové kompetence, v současné době stále přibývá. Vezměme si třeba člověka, který již pár let úspěšně vede dětské tábory. Jaké kompetence může svému potenciálnímu zaměstnavateli nabídnout? Dovede získat finance, vést dospělý kolektiv, řešit krizi v týmu dětí i dospělých, umí efektivně komunikovat, plánovat, umí se rozhodovat, nést zodpovědnost, je ochoten se učit. Ne každý personalista/zaměstnavatel si však toto pod položkou v životopise „Dobrovolná praxe: Hlavní vedoucí tábora“, dokáže představit. Pokud tam taková položka vůbec je.

A zde vstupuje do hry projekt „Klíče pro život – Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání“, jedna z jeho klíčových aktivit - Uznávání neformálního vzdělávání. Nabízí přímý prospěch uchazečům o zaměstnání, a to především z řad pracovníků pracujících s dětmi a mládeží. Poskytne jim nástroj, pomocí něhož se jim podaří nabyté kompetence přeložit do „řeči zaměstnavatelů“. Přináší také novou možnost k dosažení kvalifikací, které budou osvědčeny způsobem zaručujícím široké uznání zaměstnavateli. Nepřímo z projektu mohou profitovat zaměstnavatelé a instituce poskytující počáteční vzdělávání. Zaměstnavatelům postupně nabídne možnost rozpoznat uchazeče o zaměstnání s takovými kompetencemi, které požadují.

Jedním z nástrojů, které mají na cestě k uznávání neformálního vzdělávání pomoci, jsou odborná setkání se zaměstnavateli, vzdělavateli a odbornou veřejností. První proběhlo v říjnu 2010, další letos v lednu a tři další jsou naplánována v průběhu tohoto roku. Druhé odborné setkání bylo věnováno zejména diskusi o procesech výběru zaměstnanců. Účastníci se seznámili s příklady uznávání neformálního vzdělávání v zahraničí, např. s bavorským Kompetenznachweis a se vzorem francouzského sebeevaluačního nástroje. Dále získali informace o procesu vytváření karet typových pozic s hodnotícími a kvalifikačními standardy, které vycházejí z minimálních kompetenčních profilů pro pozice v nestátních neziskových organizacích pracujících s dětmi a mládeží. Karty typových pozic, po splnění všech kritérií Metodiky naplňování Národní soustavy kvalifikací, by měly obohatit Národní soustavu kvalifikací a Národní soustavu povolání. Zajistí tak možnost získat dílčí kvalifikaci, tedy formalizované uznání výsledků neformálního vzdělávání, pracovníkům pracujícím s dětmi a mládeží.

Zaměstnáváte lidi, nebo pracujete v personální agentuře, jste dobrovolník, pracujete s dětmi a mládeží? Přijměte naše pozvání. Zapojte se!
 

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek