Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání - středně těžké mentální... > > > > > > > > > > > > > > > > > > Pokusy z biochemie

Ikona prakticky

Pokusy z biochemie

Ikona inspirace
Autor: Lubomír Svoboda
Anotace: Pokusy z biochemie jsou pátou částí internetové video-databáze chemických pokusů. Tento oddíl je především určen pro střední školy. Celkem je prezentováno šestnáct pokusů (na internetu od prosince 2010). Součástí didaktického zpracování jsou videozáznamy, návody a principy úloh. Možnosti využití ve výuce naznačují otázky a úkoly.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence k učení » své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku proseberealizaci a osobní rozvoj
Očekávaný výstup:
  1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Chemie » Biochemie » objasní strukturu a funkci sloučenin nezbytných pro důležité chemické procesy probíhající v organismech
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: chemické experimenty, e-learning, studijní motivace, biochemie

„Pokusy z biochemie“ jsou jedním ze sedmi oddílů internetové video-databáze chemických pokusů. Tato část je určena zejména pro podporu výuky na střední škole. Celkem je zde prezentováno 16 pokusů, celková délka videa je 1 hodina a 5 minut. V současnosti je v celé databázi 111 experimentů. Celková délka videa je téměř čtyři a půl hodiny. Výsledky projektu jsou volně dostupné (freeware) na webových stránkách katedry aplikované chemie  ZF JU v sekci Oddělení didaktiky chemie. <http://kch.zf.jcu.cz/didaktika/didaktika.htm

Způsob zpracování by měl umožnit vyučujícímu efektivnější výklad probíraného učiva prostřednictvím detailních záběrů průběhu popisovaných reakcí. Zároveň však není vyloučeno ani využití v dalších fázích výuky, a zejména při samostudiu. Důležitý je také motivační efekt, který s sebou přináší digitální projekce. Pokusy jsou doplněny návody na  provedení, vysvětlením principu, popřípadě doprovodnými otázkami a úkoly, které naznačují možné didaktické využití.

Jako doplňující „Otázky a úkoly“ byly vybrány zejména stechiometrické výpočty. Tento fakt umožnil použít tuto sadu nejen v přímé kontaktní výuce, ale především v domácí přípravě žáků, kteří se snaží „proniknout do tajů“ základních chemických úloh.

Video lze jednoduše přepnout do „fullscreen“ modu, což lze provést například tak, že najedeme kurzorem na obrazovku videa a dvakrát klikneme levým tlačítkem myši. Videozáznam lze v libovolném okamžiku zastavit a podrobně komentovat, a to i u procesů, jejichž průběh je při reálném experimentu tak rychlý, že ho lze jen obtížně sledovat. Pro frontální výuku doporučujeme užít dataprojektor. Ten umožní žákům lépe sledovat daný jev, který je prezentován ve zvětšeném měřítku.

Závěrem však zdůrazňujeme, že tato forma prezentace učiva v žádném případě nemůže nahradit v plném rozsahu všechny funkce reálného chemického experimentu.

Anotované odkazy:
Internetová videodatabáze chemických pokusůV současnosti je v celé databázi 111 pokusů zařazených v sedmi oddílech. Celková délka videa je téměř čtyři a půl hodiny. Výsledky projektu jsou volně dostupné (freeware) na webových stránkách katedry aplikované chemie ZF JU v sekci Oddělení didaktiky chemie.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 17. 08. 2011
Zobrazeno: 5590krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.3333

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
SVOBODA, Lubomír. Pokusy z biochemie. Metodický portál: Články [online]. 17. 08. 2011, [cit. 2020-09-19]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/studijní motivace/12871/POKUSY-Z-BIOCHEMIE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 17. 08. 2011 08:56
Autor příspěvku odkazuje v textu na webové stránky projektu "Internetová video-databáze chemických pokusů". Oceňuji, že u jednotlivých pokusů jsou uvedeny: principy, postupy a videa a také, že jsou vhodně doplněny otázkami, úkoly a jejich řešením. Autor tak nabízí učitelům náměty pro zpestření vlastní výuky a studentům pomoc v procesu samostudia biochemie.
1.Autor: Martin RusekVloženo: 19. 05. 2012 22:21

Odkaz v příspěvku nefunguje. Bylo by prosím možné to napravit?

2.Autor: Miroslav MelicharVloženo: 20. 05. 2012 21:02

Databázi pokusů lze otevřít z
http://kch.zf.jcu.cz/ - Oddělení didaktiky chemie

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.