Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání - středně těžké mentální... > Kompetence pracovní > soustředí se na pracovní výkon a je schopen... > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > WELCOME – Metodika pro práci s dětmi s SVP...

Ikona informativni

WELCOME – Metodika pro práci s dětmi s SVP v předškolním vzdělávání – úvod

Autor: Pavlína Hublová
Anotace: Úvodní článek seriálu, který přináší ukázky z publikace Metodika pro práci s dětmi s SVP v předškolním vzdělávání, výstupu projektu WELCOME. Článek představuje publikaci a projekt včetně přehledu plánovaných článků v seriálu.
Klíčová slova: WELCOME, Erasmus+, Raabe, speciální vzdělávací potřeby, mateřská škola

Metodika pro práci s dětmi s SVP v předškolním vzdělávání

Metodika pro práci s dětmi s SVP v předškolním vzdělávání je členěna na teoretickou a metodickou část. V teoretické části jsou představeny základní principy inkluzivní pedagogiky a možnosti jejich uplatnění v prostředí mateřské školy. Dále jsou zde představena specifika dětí s různými druhy speciálních vzdělávacích potřeb. V metodické části jsou představeny jednotlivé oblasti rozvoje dětí s příklady vhodných aktivit, které lze uplatnit v rámci vzdělávacího procesu v mateřské škole. K orientačnímu zhodnocení aktuální míry rozvoje jsou v metodice k dispozici posuzovací schémata, která mohou pedagogové v MŠ použít k orientačnímu posouzení míry rozvoje komunikačních, motorických, kognitivních a dalších schopností a dovedností dětí se speciálními vzdělávacími potřebami i bez nich.

Na základě zjištěných výsledků mohou volit a realizovat aktivity uvedené v metodice nebo v doporučených inspiračních zdrojích. V metodice nechybějí ani příklady dobré praxe aplikace doporučených aktivit v mateřské škole.

Metodika je provázána s dalším výstupem projektu WELCOME, kterým je aplikace WELCOME IDEA pro chytrá zařízení (tablety, telefony, ale i interaktivní tabule či monitory) a příručkou Podpora práce s dětmi s SVP v předškolním vzdělávání, ve které učitelé najdou metodický úvod vysvětlující princip individualizovaného vzdělávání uplatňujícího v praxi interaktivní aplikaci, praktické scénáře a doporučení ohledně organizace práce s heterogenní skupinou dětí a s cílenou diferenciací a podporou dětí s SVP.

Metodika je volně dostupná ke stažení: http://bit.ly/2tJKXne.

Seriál na Metodickém portálu RVP.CZ přinese ukázky z teoretické i praktické části Metodiky:

  1. Úvod (tento článek)
  2. Problémy v chování – porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD), opoziční vzdorovité chování
  3. Aktivity pro rozvoj sociálních dovedností
  4. Narušený vývoj řeči, poruchy artikulace – dyslalie, dysartrie
  5. Poruchy plynulosti řeči (fluence) – koktavost (balbuties), breptavost (tumultus sermonis)
  6. Aktivity pro rozvoj řeči a komunikace

Představení projektu WELCOME

WELCOME je mezinárodní projekt České republiky, Slovenské republiky a Bulharska, který je spolufinancovaný z evropského projektu Erasmus+. Projekt probíhá v letech 2016–2019 a jeho hlavním cílem je pomoci učitelům mateřských škol při vedení a zvládnutí heterogenní skupiny, ve které jsou často zastoupeny děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Koordinátorem WELCOME je Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o. Projektovými partnery jsou Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychologie v Bratislavě, Institut za psihichno zdrave i razvitie v Sofii a bratislavská agentura M7, poskytující služby v oblasti grafiky a programování. Na vývoji a testování výstupů se podílely partnerské mateřské a základní školy: česká ZŠ a MŠ M. Alše v Miroticích, slovenská ZŠ a MŠ Zubrohlava a bulharská ODZ 72 Prikazka bez krai v Sofii.

Prvním z projektových výstupů je Metodika pro práci s dětmi s SVP v předškolním vzdělávání určená pedagogům mateřských škol, kteří hledají nové postupy při vedení heterogenní třídy z hlediska speciálních vzdělávacích potřeb. Druhým výstupem je aplikace WELCOME IDEA (Interactive Digital Educational Assistant) pro chytrá zařízení, která funguje jako pomyslný asistent: Učitel díky pedagogické diagnostice v aplikaci vyhodnotí aktuální stav dítěte v jednotlivých oblastech rozvoje, aplikace sama pak na základě výsledků pedagogické diagnostiky doporučí vybrané aktivity. Posledním výstupem je příručka Podpora práce s dětmi s SVP v předškolním vzdělávání (WELCOME workshopy), ucelený návod pro učitele, jak uspořádat a vést integrované bloky, pracovní skupiny, v jejichž rámci budou realizovány různé tematické celky s využitím aplikace.

Podrobnosti k projektu včetně výstupů online: http://bit.ly/2O2zxSt.

V příloze článku je k dispozici kompletní obsah publikace včetně podrobných informací o Metodice a projektu WELCOME.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu WELCOME – Metodika pro práci s dětmi s SVP v předškolním vzdělávání.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf801 kBWELCOME – kompletní obsah Metodiky
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 29. 01. 2020
Zobrazeno: 2613krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HUBLOVÁ, Pavlína. WELCOME – Metodika pro práci s dětmi s SVP v předškolním vzdělávání – úvod. Metodický portál: Články [online]. 29. 01. 2020, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/speciální vzdělávací potřeby/22407/WELCOME---METODIKA-PRO-PRACI-S-DETMI-S-SVP-V-PREDSKOLNIM-VZDELAVANI---UVOD.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.