Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Planety Sluneční soustavy

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Miloš Bukáček
Anotace: Pracovní list se zabývá charakteristikou planet Sluneční soustavy.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence sociální a personální » aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů
  2. Gymnázium » Kompetence komunikativní » efektivně využívá moderní informační technologie
  3. Gymnázium » Kompetence k učení » efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení
Očekávaný výstup:
  1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Geografie » Přírodní prostředí » porovná postavení Země ve vesmíru a podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Gymnaziální vzdělávání -> Fyzika
  2. Gymnaziální vzdělávání -> Biologie
Průřezová témata:
  1. Gymnaziální vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
  2. Gymnaziální vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: Školní atlas dnešního světa, počítač s připojením k internetu
Klíčová slova: Zeměpis, Geografie, uran, atlas, pracovní listy, internet, slunce, Sluneční soustava, Merkur, Venuše, Mars, Jupiter, Saturn, Neptun, Pluto

Pracovním listům e-geo a jejich užití se věnuje článek E-GEO - soubor pracovních listů do zeměpisu.


Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf136 kBPracovní list
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 01. 11. 2007
Zobrazeno: 9504krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BUKÁČEK, Miloš. Planety Sluneční soustavy. Metodický portál: Články [online]. 01. 11. 2007, [cit. 2020-11-23]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/slunce/1684/PLANETY-SLUNECNI-SOUSTAVY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.