Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona teoreticky

Jak hodnotit angličtinu na 1. stupni?

Ikona odbornost
Autor: Dagmar Kapustová
Anotace: Hodnocení žáků v ZŠ logopedické má některá svá specifika. Žáci si učivo osvojují pomalejším tempem a je třeba je k učení neustále povzbuzovat. Proto má průběžné hodnocení žáků především motivační charakter a má je povzbudit k další souvislé práci. Při výuce AJ se učitel zaměřuje na základní dorozumívací proces s důrazem na praktické použití.
Obor příspěvku:Cizí jazyk
Klíčová slova: angličtina, hodnocení, 1.stupeň, klasifikace, škola logopedická

Hodnocení žáků v ZŠ logopedické má některá svá specifika. Žáci si učivo osvojují pomalejším tempem a je třeba je k učení neustále povzbuzovat. Proto má průběžné hodnocení především motivační charakter a má je povzbudit k další souvislé práci. Při výuce AJ se učitel zaměřuje na základní dorozumívací proces s důrazem na praktické použití. Dovednost porozumět vyslechnutému cizojazyčnému sdělení, přiměřeně na něj reagovat a ústně se vyjadřovat, je na prvním stupni nadřazena dovednostem číst a vyjadřovat se písemně. To se také odráží na hodnocení. Učitel žáky hodnotí průběžně ve výuce po celý školní rok. Pravidelně informuje ústně i písemně rodiče i žáky o úrovni dosažených výsledků v jednotlivých oblastech s ohledem na jejich potřeby vyplývající ze specifických poruch. Zaměřuje se především na každý úspěch a pokrok, kterého každý žák individuálně dosáhl. Při výrazném zhoršení prospěchu jsou rodiče bezprostředně informováni. Součástí hodnocení bývá i konkrétní návod, v čem se žák může zlepšit a jakým způsobem. Kromě dosažených výsledků je důležité také hodnocení přípravy, aktivity, chování a projevu žáka při vyučování s ohledem na jeho možnosti a předchozí výsledky.

Stupně hodnocení:

1 - žák splňuje výborně požadované dílčí výstupy, aktivně se zapojuje do výuky, dobře plní požadované pracovní úkoly, pracuje samostatně, učivo zvládá v rozsahu 85 -100 %

2 - žák s občasnou dopomocí splňuje dílčí výstupy, zapojuje se do výuky, pracovní úkoly plní s občasnými chybami, pracuje podle vzoru a nápodoby, učivo zvládá v rozsahu 65 - 84 %

3 - žák splňuje dílčí výstupy s výraznou dopomocí učitele, do výuky se zapojuje nepravidelně, pracovní úkoly plní s chybami, pracuje nesamostatně, učivo zvládá v rozsahu 35 - 64 %

4 - žák splňuje dílčí výstupy pravidelně pouze s výraznou dopomocí učitele, do výuky se minimálně zapojuje, pracovní úkoly plní s výraznými chybami, nejeví zájem o vlastní zlepšení, učivo zvládá v rozsahu 15 - 34 %

5 - žák nesplňuje požadované dílčí výstupy a neosvojil si dané učivo, nezapojuje se do výuky, neplní pracovní úkoly, nemá předpoklady ke zvládnutí složitějšího učiva, učivo nezvládá, plní je v rozsahu 0 - 14 %

Dalším nástrojem pro hodnocení jsou vlastní práce žáků. Žáci nebo učitel shromažďují během roku materiály tak, aby dokumentovaly stav vědomostí a dovedností, případně úroveň osvojení jednotlivých kompetencí ve vzdělávání. Materiály mají různou podobu, tj. tabulky, přehledy, obrazové slovníčky, písně, dyslektické slovníčky, testy, tematické výstupy. Učitel se k nim během roku s žáky i rodiči vrací, společně porovnávají pokrok žáka za dané období. Mohou zpětně sloužit k procvičování a upevňování získaných dovedností. V případě těžších forem logopedických vad je vhodné zvolit slovní hodnocení.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 23. 07. 2007
Zobrazeno: 5484krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KAPUSTOVÁ, Dagmar. Jak hodnotit angličtinu na 1. stupni?. Metodický portál: Články [online]. 23. 07. 2007, [cit. 2019-10-19]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/s/1517/JAK-HODNOTIT-ANGLICTINU-NA-1-STUPNI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.