Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Kuchyňské náčiní II

Ikona prakticky

Kuchyňské náčiní II

Ikona inspiraceIkona strednedobe
Autor: Petra Pšeničková
Anotace: Příspěvek nabízí přiblížení tématu kuchyňské náčiní předškolákům. V druhé části děti čeká hudebničení pomocí kuchyňského náčiní, tvoření vět z neúplného zadání, logické řady s kuchyňským načiním, nácvik špetky se skutečnou solí.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 2. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Jazyk a řeč » naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.)
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první destíky, poznat víc
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: rozvoj řeči, předškolák, rozvoj předmatematických představ, rozvoj sluchového vnímání, rozvoj zrakového vnímání, rozvoj orientace v prostoru a čase, rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky, kuchyňské náčiní
Vazby článku:
Tento článek navazuje na téma článku: Kuchyňské náčiní I

Příspěvek nabízí inspiraci/nápady, jak zpracovat téma kuchyňské náčiní v mateřské škole či přípravné třídě.

Zaměřuje se především na rozvoj řeči a komunikace, předmatematických představ, orientace v prostoru a čase, zrakového vnímání, sluchového vnímání, motoriky, jemné motoriky a grafomotoriky.

Aktivity jsou určeny především pro děti, které navštěvují poslední ročník mateřské školy, či pro vzdělávání v přípravné třídě. Po drobných úpravách (zejména v náročnosti jednotlivých dovedností) mohou s materiálem pracovat již mladší děti.

Řeč – práce s příběhem

Učitel připomene dětem příběh o kuchyňském náčiní. Poté předčítá část příběhu a děti doplňují slova, konce vět, ...

Ukázka:

Byla jednou jedna mála kuchyň, která patřila dědovi... (Bohoušovi).

A v té kuchyni spával na starém koberci jeho pejsek... (Lumpík).

Vždy, když šel děda Bohouš spát, začalo v kuchyni všechno... (ožívat).

Řeč – tvoření vět z předem daných slov

Učitel vytvoří pro děti podlouhlé karty s obrázky slov, ze kterých děti sestavují větu. Do obrázků záměrně začlení kuchyňské náčiní.

Ukázka možných slov, které lze změnit na obrázek na karty: maminka – šlehat – bílek, tatínek – smažit – řízek, holčička – mýt – příbory, chlapec – péct – dort, ...

Předmatematické představy – pojmy: některé, alespoň jeden, žádné, nic, stejně, méně, více, o jeden méně, o jeden více, dohromady

Učitel do středu kruhu připraví karty s obrázky kuchyňského náčiní, dětem zadává úkoly: „Vezmi si stejný počet vařeček jako Honzík. Neber si žádnou dřevěnou vařečku. Vezmi si některé válečky. Vezmi si alespoň jeden otvírák na konzervy. Vezmi si o jeden příbor více, než má Katka. Vezmi si o jednu mašlovačku méně, než má Tomáš.“ atd.

Předmatematické představy – uspořádání, řazení

Učitel připraví karty menšího formátu s černobílými obrázky kuchyňského náčiní (4 motivy). Každé dítě pracuje s vlastní sadou karet. Učitel na tabuli vytvoří vzor – připevní na tabuli kartu s obrázkem naběračky, vařečky, válečku, škrabky. Děti tento vzor napodobí = uspořádají z vlastních karet a poté pokračují v řazení karet podle vzoru: následuje opět naběračka, vařečka, váleček, škrabka, naběračka, vařečka, váleček, škrabka, naběračka, ...

Obměna: Počet motivů zvýšíme na 5.

Obměna: Děti vytřídí pouze naběračky, vařečky, válečky, škrabky, ...

Sluchové vnímání – sluchová paměť

Každé dítě má sadu karet s obrázky kuchyňského náčiní, nářadí, ovoce a zeleniny apod. Učitel řekne několik názvů předmětů, dítě se snaží slova zapamatovat a poté vyhledat v sadě karet. Karty seřadí v pořadí, ve kterém je před chvíli slyšelo. Zpočátku učitel zadává tři až čtyři slova.

Sluchové vnímání – sluchová paměť

Děti dále pracují se sadou karet. Učitel zadává více instrukcí najednou. Např. „Vezmi si 3 karty s obrázkem sběračky a 1 kartu s obrázkem válečku.“

Sluchové vnímání – sluchové rozlišování, vnímání rytmu

Děti pracují se sadou kostek. Učitel vyťukává vařečkou do naběračky tóny. Děti se snaží sestavu bouchnutí (= tónů) zapamatovat a sestavit z kostek: dítě dává za každý tón kostku. Později děti tóny počítají již bez použití kostek. Začínáme se dvěma až čtyřmi tóny.

Obměna: Dítě zopakuje počet tónů tlesknutím. Aktivitu ztížíme rozlišováním síly zvuku.

Motorika – jemná motorika

Učitel použije z kuchyně vypůjčený hrnec, do kterého děti sypou sůl (nacvičují špetkový úchop = špetkou naberou sůl z misky a nasypou do hrnce). Lze použít také hrnce z dětské kuchyňky.

Motorika – grafomotorika – uvolňovací cviky – závodní dráhy

Děti uvolňují loketní kloub (u stolku na větší formát) – prstem a později pastelkou projíždí nejrůznější dvojrozměrné cesty = dráhy.

Motorika – grafomotorika – grafomotorický prvek – obtížnější prvky

Děti vyzdobí obrázky kuchyňského náčiní obtížnějšími grafomotorickými prvky (smyčky) nebo použijí prvky z předchozího dílu v menší variantě.

Pracují u stolku na větší formát (uvolňování loketního kloubu), nejdříve kreslí prstem, poté pastelkou.

Zraková paměť

Těsně po obědě nebo svačině se učitel ptá dětí, jaké nádobí jsme při jídle použili, jak bylo rozmístěné apod.

Vnímání časového sledu

Učitel pracuje s dětmi v kruhu. Vede je k vyprávění prožitých událostí – např. stolování (co se stalo nejprve, nyní, potom). Učitel jako první vyřkne větu (co se stalo nejdříve: „Přišli jsme do jídelny a pozdravili paní kuchařky.“), další dítě naváže (co se stalo potom: „Sedli jsme si ke stolu.“ atd.).

Obměna: Obdobným způsobem popisují, jak se peče koláč, vaří bramborová kaše, smaží řízky.

Orientace v prostoru

Učitel ukryje např. naběračku v místnosti. Ze skupiny dětí jde jedno dítě hledat. Učitel dítě naviguje pomocí pojmů: rovně, doprava, dole, nahoře, doleva, dopředu, dozadu apod. Po ukončení každého kola se role navigátora a hledače vymění. Doporučuji hrát v menším počtu dětí 10–15.

Obměna: Učitel kuchyňské náčiní schová na školkové zahradě.

Doporučená literatura:

 • BEDNÁŘOVÁ, J.; ŠMARDOVÁ, V.: Diagnostika dítěte předškolního věku. Computer Press, Brno 2008. ISBN 978-80-251-1829-0.
 • BEDNÁŘOVÁ, J.: Mezi námi předškoláky, 3–5 let. Edika, Brno 2015. 978-80-266-0626-0. 2014.
 • BEDNÁŘOVÁ, J.: Mezi námi předškoláky, 4–6 let. Edika, Brno 2014. 978-80-266-0602-4.
 • BEDNÁŘOVÁ, J.: Mezi námi předškoláky, 5–7 let. Edika, Brno 2014. 978-80-266-0532-4.
 • JUCOVIČOVÁ, D., ŽÁČKOVÁ, H.: Děti s odkladem školní docházky a jejich úspěšný start ve škole. Nakladatelství D+H, Praha 2007. ISBN 978-80-903869-3-8.
 • LINC, V.: Tabulky ke čtení. Klett, Praha 2007. ISBN 978-80-86906-85-0.
 • PÁVKOVÁ, B.: Zlomíš si jazýček. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2513-7.
 • SYNEK, F.: Říkáme si s dětmi. Praha: ArchArt, 2004. ISBN 80-86638-04-9.
 • STARÁ, E.; STARÝ, M.: Žvanda a Melivo. Euromedia Group, Praha 2008. ISBN 978-80-242-3888-3.
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 28. 03. 2017
Zobrazeno: 8705krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PŠENIČKOVÁ, Petra. Kuchyňské náčiní II. Metodický portál: Články [online]. 28. 03. 2017, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/rozvoj předmatematických představ/21057/KUCHYNSKE-NACINI-II.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 28. 03. 2017 07:59
Článek volně pokracuje na příspěvek: Kuchyňské náčiní 1. Je vhodný pro PŠV.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.