Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > > > O jabloňce

O jabloňce

Praktický příspěvek
příklad
krátkodobý
Autor Markéta Pokorná
Projekt seznamuje děti s proměnami v přírodě po celý školní rok. Je zaměřen na poznávání ročních období, především takových charakteristických znaků, které mohou děti pozorovat v přírodě. Průběh projektu je popisován z pohledu učitelky.

Cíl výuky

rozvoj komunikativních dovedností, rozvoj tvořivosti, podpora tělesného rozvoje dětí, rozšíření slovní zásoby, rozvoj pohybových dovedností v oblasti jemné i hrubé motoriky, seznámení sknihou „O jabloňce" od E. Petišky a H. Zmatlíkové, zopakování známých básní a seznámení snovými, prohloubení práce sbarvou, rozvoj kreslířských a malířských schopností

S proměnami v přírodě se setkáváme během celého roku. Na tyto změny děti upozorňujeme, vedeme je k tomu, aby si samy proměn všímaly, například při pobytu venku. Zařadíme-li do třídního vzdělávacího programu projekt „O jabloňce", může nám tak vzniknout zajímavá pomůcka, která se dá využívat po celý školní rok.

Já jsem projekt zařadila ve třídě převážně šestiletých dětí v měsíci březnu, kdy se v přírodě začaly objevovat první známky jara. Vycházela jsem z knihy „O jabloňce" od Eduarda Petišky a Heleny Zmatlíkové, která nás stejně jako strom z papíru provázela po celý týden.

Každý den (od pondělí do čtvrtka) jsme si s dětmi připomenuli jedno roční období, ke kterému směřovaly všechny činnosti. Závěrečný pátý den jsme si vše zopakovali, tento den sloužil zároveň jako kontrolní.

Organizace projektu:
 • krátkodobý projekt - rozsah jeden týden
 • projekt lze zařadit kdykoliv během školního roku
 • příklady zařazení během školního roku:
 • o v zimě - vychází se zknihy „O jabloňce"
 • o na podzim - vychází se ze školního roku
 • o kdykoli během roku - vychází se zaktuálního ročního obdob
Pomůcky:
 • kniha „O jablonče" od E. Petišky a H. Zmatlíkové
 • papírová jabloň - vyrobena zpapírového kartonu, výška asi 60 cm, skládá se ze
  dvou dílů do sebe zapadajících (viz fotografie vpříloze)
 • magnetická tabule nebo jiná větší plocha vhodná knamalování jabloně
 • omalovánky a pracovní listy - seznam je uveden vpřílohách
 • demonstrační obrázky jarních květin, listnatých a jehličnatých stromů
 • demonstrační obrázky charakterizující jednotlivá roční období
 • výtvarné potřeby - dle jednotlivých činností

Na začátku projektu, první den tématu Zima, jsem zjišťovala úroveň znalostí dětí otázkami, na které měly odpovídat hromadně. A na závěr projektu jsem měla připraveno několik otázek, na které ale měly tentokrát děti odpovídat individuálně a za které získávaly skleněné kuličky. Tím jsem si mohla ověřit, zda si děti něco zapamatovaly, a také, jak je činnosti bavily. To jsem zjišťovala průběžně i z rozhovorů s dětmi.

Otázky zjišťující znalosti dětí:
 • Co je teď venku za roční období?
 • Vyjmenuješ mi všechna roční období tak, jak následují za sebou?
 • Jaké roční období následuje po jaru?
 • Co teď venku dělají stromy?
 • Dokážeš vyjmenovat nějaké ovocné stromy?
 • Mají ovocné stromy listy nebo jehličí?
 • Co se stane s listnatými stromy na podzim, změní se nějak?
 • Co se stane sjehličnatými stromy na podzim, změní se nějak?
 • Víte, jaké stromy máme na naší zahradě u školky?
 • Co na stromech na zahradě roste?
 • Vjakém ročním období se můžeme venku koupat a kdy bruslit?
Téma: ZIMA
Plánované činnosti:
 • rozvěsit ve třídě zimní šály, rukavice a čepice
 • na magnetickou tabuli nakreslit křídami strom - ve sněhu
 • rušná chvilka (úvodní pohybová aktivita):
  • PH „Na rampouchy" (procvičení reakce na signál, obdoba hry „Na sochy")
  • PH „Na zamrzlé louže" (při domluveném signálu se postavit na list bílého papíru, který představuje zamrzlou louži, pozor na uklouznutí - zamrzlé louže kloužou)
  • koulování zmuchlaným papírem
  • zpapírových koulí dodělat na magnetickou tabuli padající sníh
  • švédská lavička zavěšená na žebřinách - klouzání jako po zasněženém kopci

Dopolední činnosti - vzpomínka na zimu, zopakování známých básní. Děti si ze šatny přinesou čepice. V zimním oblečení (čepici, rukavicích a šále) dětem sdělím, že si dnes zavzpomínáme na zimu, která nedávno skončila.

V čepicích si zopakujeme báseň „Sněhulák", kterou jsme se učily v zimě. Báseň budeme recitovat ve dvou skupinách. První skupina recituje první dva řádky slok a druhá skupina zbylé dva řádky slok. Po recitaci odložíme čepice.

Kdopak to zametá
u našich vrat?
Vidím tam s metličkou
někoho stát.

Kdopak to postává
a nemá boty?
No, přece sněhulák,
ten nemá nohy.

Kdopak se přikrčil,
když vyšlo sluníčko?
Paprsek teplý byl,
zbylo ho maličko.

Práce s obrázky - připomeneme si charakteristické znaky ročního období zimy:

 • děti je vyjmenovávají
 • skupina dětí kolem jednoho stolečku vybere společně zkrabicedemonstrační obrázky, které znázorňují zimu
 • děti u druhého stolečku dostanou dětské časopisy, ve kterých se pokusí vyhledat také obrázky, které znázorňují zimu
 • poté děti ukáží vybrané zimní obrázky a společně vše zkontrolujeme
 • určování velikosti:

Připomenutí Vánoc:

 • ukážu dětem dvě krabice různé velikosti a řeknu nebo ukážu jednu věc; děti se pokusí určit, do které krabice bychom mohli dárek zabalit
 • budu dětem ukazovat různě velké krabice a ony zkusí říci, jaký by se do nich asi vešel dárek a pro koho by mohl být

Seznámení s knihou „O jabloňce" (poslech):

 • sesedneme se do kroužku na koberec
 • ukážu dětem knihu a zeptám se, zda ji někdo zná nebo ji má doma
 • velmi stručně je sknihou seznámím
 • přečtu zimní část

Papírová jabloně jako motivace:

 • představení jabloně - „Toto je naše jabloňka, která je ale smutná. Ráda bych ji udělala veselou. Poradily byste mi děti, jak by to šlo udělat?"
 • když děti přijdou na to, že bychom si mohli jabloňku pomalovat, bude to správné řešení
 • poté dětem sdělím náš týdenní program: budeme mít vjednom týdnu celý rok a budeme společně pozorovat a zjišťovat, co se děje vpřírodě a hlavně sjabloní vknize „O jabloňce"
 • než připravím barvy na malování, děti si zatím vybarví zimní část v pracovním listu č. 1 „Roční období" a jejich úkolem bude každý den vybarvit jeden díl podle toho, jaké ten den budeme mít ve třídě roční období
 • nácvik nové básně

Při sezení v kruhu na koberci kolem jabloňky (ještě nenabarvené) si společně zarecitujeme báseň „Jabloňka a zima" (kterou jsem k tématu složila) - recitovat budeme v čepicích (poté si děti uklidí čepice do šatny):

Jabloňko, spinkej,
zima se blíží,
ustel si, přikryj se,
je zimní den.

Malování jabloňky:

 • kdo sdětí bude chtít, bude moci vybarvit část plochy
 • kmen - hnědá tempera
 • země - bílá tempera
 • koruna stromu - bílá tempera
 • po zaschnutí se koruna stromu i zem polepí kousky bílé vaty

Další možné činnosti:

 • stolní hra „Krtečkova zahrádka" - slouží jako didaktická pomůcka při procvičení si znalostí o ročních obdobích
 • kresba tužkou - strom vzimě
 • pracovní list č. 3 - na vybarvení a rozlišení listnatých, jehličnatých stromů a keřů
 • pracovní list č. 4 - na rozlišení listnatých, jehličnatých stromů a keřů a přiřazení plodů
Hodnotící a reflexní činnost po skončení dne „Zima":

Již při ranních volných aktivitách po příchodu do školy některé děti začaly hrát stolní hru „Krtečkova zahrádka", kterou jsem jim připravila na stolek. Pomáhaly mi i s kreslením stromu na magnetickou tabuli. Při jejich otázkách, proč strom kreslím, jsem jim ale sdělila, že je to překvapení. Mohou jen hádat, co to asi je.

Rušná chvilka před svačinou všechny děti bavila. Nejvíce asi koulování zmačkanými papíry a klouzání se na lavičce. Při přichycování papírových koulí na magnetickou tabuli rychle pochopily, co koule z papíru představují. Rychle a většinou správně reagovaly děti na otázky, kterými jsem chtěla zjistit jejich znalosti. Orientovaly se v ročních obdobích. Dokázaly vyjmenovat roční období po sobě, na přeskáčku, některé děti dokonce dokázaly přiřadit k ročnímu období i měsíce. Pouze některé otázky jsem směřovala k jednotlivým dětem, většina jich ale byla pro hromadnou odpověď. Chtěla jsem tak vtáhnout do rozhovoru i pasivní děti.

Děti již ráno zaujalo rozvěšení zimních doplňků - čepic, šál a rukavic po třídě. Rády si došly do šatny i pro své čepice. Při společném recitování básně „Sněhulák" si většina dětí text ještě pamatovala ze zimy, kdy jsme se báseň učili. Knihu „O jabloňce" některé děti znaly, jiné ne. S napětím poslouchaly první část příběhu.

Nejvíce děti zaujalo přinesení papírové jabloňky. Po dotazu, jak ji udělat veselou, přišly na to, že bychom ji mohli pomalovat a nakreslit jí úsměv. Těšily se na pomalovávání jabloňky. Téměř všechny děti se vystřídaly při pomalovávání papírové jabloňky (fotografie papírové jabloňky „Zima"). Bylo pro ně jednoduché vybrat zimní obrázek v pracovním listu č. 1 „Roční období".

Nestihly jsme všechny činnosti, například připomenutí Vánoc (měla jsem dojem, že by to bylo již příliš dlouhé soustředění v klidu), z dalších možných činností bylo zařazení pouze stolní hry. Děti si ve zbývajícím čase volně hrály ve třídě.

Téma: JARO

Plánované činnosti:

Změna stromu:

 • upravování stromu na magnetické tabuli - jaro
 • na zemi nakreslit trávu, korunu udělat zelenou
 • odstranit papírové koule, pouze dva papíry rozložit a udělat znich zbytky sněhu vtrávě
 • do koruny stromu magnety přichytit malé zmuchlané papíry (bílé a růžové), které budou představovat květy

Rušná chvilka (úvodní pohybová aktivita):

 • PH „Tající rampouch" (pantomimické cvičení, jak taje sníh)
 • ve dvojicích PH „Na sochy"
 • ve dvojicích - cvrnkání do skleněných kuliček
 • ve dvojicích - foukání do vaty (= květy ze stromů)
 • ve dvojicích - foukání do skleněných kuliček (motivace - „Dokážete, děti, kuličku odfouknout?")
 • motivace - vzpomínka na včerejší den

Sesedneme se kolem papírové jabloňky na koberci. Připomeneme si předešlého dne - co jsme dělali a co budeme dělat celý týden. Sdělím dětem, že dnešní den bude jarní - roční období, které přichází po zimě (hádanka).

Třídění - magnetické obrázky stromů (listnatých i jehličnatých):

 • každému dítěti rozdám jeden obrázek
 • děti budou mít za úkol rozdělit se do dvou skupin podle toho, zda mají vruce obrázek listnatého nebo jehličnatého stromu
 • poté se pokusí svůj strom pojmenovat (kdo nebude vědět, tomu pomohou ostatní děti nebo jeho název řeknu sama)
 • poslech příběhu

Následuje:

 • četba jarní části zknihy „O jabloňce" - recitování
 • společná recitace vkruhu kolem papírové jabloňky - opakování básně „Jabloňka a zima"
 • nová báseň „Jabloňka a jaro"

Jabloňko, vstávej,
květy včelky přilákej,
usměj se, nastroj se,
je jarní den.

Vybarvení jarní části v pracovním listu č. 1 - „Roční období" - malba na strom. Pomalování jarní části na papírové jabloňce:

 • kmen - hnědá tempera
 • zem - světle zelená tempera
 • koruna stromu - světle zelená + po zaschnutí polepit zmuchlanými kousky bílého a růžového jemného papíru
 • poznávání květin

Magnetické obrázky jarních květin:

 • budou děti znát jejich jména?
 • po společném zopakování názvů květin budou děti společně říkat jejich počáteční hlásky
 • sobrázky sněženky a petrklíče si řekneme báseň od F. Hrubína „První sněženka"

Táta včera na venku
našel první sněženku,
vedle petrklíč,
zima už je pryč.

Vycházka do okolí mateřské školy:

 • vyhledávání vokolních zahrádkách jarních květin a porovnání smagnetickými obrázky

Další možné činnosti:

 • skládání sněženky zpapíru, nalepení na papír a dokreslení stonku
 • prohlížení časopisů a vyhledávání obrázků sjarní tématikou
 • prohlížení časopisů a vyhledávání stromů
 • stolní hra „Krtečkova zahrádka"
 • pracovní list č. 6 - omalovánka „Jablko"
Hodnotící a reflexní činnost po skončení dne „Jaro":

Ve volných činnostech si děti opět několikrát vybraly stolní hru „Krtečkova zahrádka". Již po příchodu do třídy si všímaly změny na jabloni nakreslené na magnetické tabuli. Jeden chlapec poznal tající sníh. Téměř všechny děti rozpoznaly květy na jabloni. Rušná chvilka děti bavila. Foukání dětem šlo. Pouze několika dětem dělal nádech nosem a výdech ústy potíže.

Děti poznaly, že dnešní den budeme mít ve třídě jaro. Dokázaly vyjmenovat některé hlavní znaky ročního období - jara. Předháněly se, kdo najde nejvíce obrázků ze skupiny obrázků s ročními obdobími. Šikovnější děti jich našly několik, což ty pomalejší odradilo od činnosti. Pro příště bude vhodnější, když každé dítě vyhledá pouze jeden obrázek.

Všechny děti se těšily na další část čtení z knihy „O jabloňce". Dokázaly vypravovat předešlý děj. Několik dětí si zapamatovalo dobře text básně „Jabloňka a zima". Správně se rozdělily do skupin podle druhů stromů. Pojmenovat svůj strom dokázalo několik dětí (poznaly jabloň, hrušeň, třešeň, břízu, topol, borovici). Většina dětí chtěla výtvarně dotvořit naši papírovou jabloňku. Touto činností jsme se zabývali odpoledne po odpočinku. Děti natrhaly a zmuchlaly kuličky z jemných papírů. V polepování jabloně se vystřídala většina dětí (fotografie papírové jabloňky „Jaro").

Děti dobře rozpoznávaly jarní květiny. Při určování počátečních písmen rostlin jsem dětem neříkala jejich názvy, ani jsem ihned neukazovala obrázek, ale květiny jsem popisovala hádankami. Děti nejprve říkaly první písmena slov, teprve poté názvy květin. (Příklad hádanky: „Na jakou hlásku začíná květina, která odemyká zem? Na jakou hlásku začíná květina, která má velký červený nebo žlutý zvonek otočený vzhůru?")

Na vycházce byly děti aktivní a neustále ukazovaly první známky jara: rašící trávu, pupeny na stromech, sněženky, bledule a další květiny v okolních zahradách. Z pobytu venku jsme si přinesli napučené kaštany ze zahrady mateřské školy a větvičku kaštanu. Ve třídě jsme dali rašící kaštany do mokré vaty (zjistíme, zda jim bude mokrá vata stačit k růstu) a větvičku do vázy s vodou (budeme sledovat, zda větvička rychleji rozkvete ve třídě ve váze nebo na zahradě na stromě).

Téma: LÉTO

Plánované činnosti:

Strom v létě (poupravený na magnetické tabuli):

 • odstranit zbytky sněhu a květy
 • ze zeleného papíru vystřihnout jablíčka a jimi ozdobit korunu stromu

Rušná chvilka (úvodní pohybová aktivita):

 • PH „Na motýly" (smalými obručemi)
 • vkroužku popisování barev na svém oblečení
 • vyhledávání barev ve třídě dle instrukcí
 • opakování - co jsme se naučili

Sesedneme se kolem papírové jabloňky na koberci. Připomeneme si, co jsme dělali v předešlých dvou dnech, zopakujeme si básně „Jabloňka a zima" a „Jabloňka a jaro",

Naučíme se novou báseň „Jabloňka a léto".

Jabloňko, jabloňko,
jablíčka opatruj,
sluníčko svítí nám,
je letní den.

Při čtení další části z knihy „O jabloňce" (letní část) určujeme charakteristické znaky ročního období léta.

 • povídáme si, co děláme vlétě - hlavní znaky (budou-li je děti vědět zpaměti)
 • vyhledáme obrázky sročními obdobími stématem léta
 • vyhledáme letních obrázky vpřipravených dětských časopisech
 • podle obrázků pojmenováváme letních sporty - pantomimické předvedení
 • práce spracovním listem

Pomalování letní části papírové jabloňky je rozvedeno pracovním listu č. 1 - „Roční období":

 • kmen - hnědá tempera
 • tráva - tmavě zelená tempera
 • koruna stromu - tmavě zelená tempera + po zaschnutí obtisknutí půlek jablíček světle zelenou temperou a dolepení stopky zvytrženého hnědého papíru a „bubáka" ze zmuchlaného černého krepového papíru

Další možné činnosti:

 • stolní hra „Krtečkova zahrádka"
 • loterie „Ovoce"
 • pracovní list č. 5 -„Strom" - vybarvování a dokreslování ovoce nebo polepování vytrhanými papírky
Hodnotící a reflexní činnost po skončení dne „Léto"

Začali jsme rušnou chvilkou. Pohybovou hru „Na motýly" děti již znaly, takže se jednalo o její opakování a nebylo třeba dlouhého vysvětlování. Děti dokázaly popsat barvy na svém oblečení. Některé ovšem nepochopily, že každou z barev mají říci jen jednou bez ohledu na to, na kolika kusech oblečení ji mají. Tím se trochu činnost protáhla a děti, které již barvy vyjmenovaly, činnost přestala bavit. Všechny děti se opět zabavily vyhledáváním barev ve třídě dle instrukcí. Opět se těšily na další čtení z knihy „O jabloňce". Rády si prohlédly i obrázky.

Při opakování bylo patrné, že zimní báseň „Jabloňka a zima", kterou jsme se učili první den, uměly děti lépe než „Jabloňka a jaro". Naučili jsme se další báseň o jabloňce. Některé děti se více zapojovaly při vyjmenování hlavních znaků léta, všechny se snažily vybrat obrázek znárodňující roční období léto. Vybarvování letní části v pracovním listě „Roční období" dětem zabralo krátkou chvíli. Ochotně pomalovávaly letní část papírové jabloňky. Obtiskování a polepování jsme dokončili po zaschnutí barvy (fotografie papírové jabloňky „Léto"). Převážně dívky pomáhaly také s přípravou barev a pomůcek na malování i úklidem.

Při pobytu venku děti našly ještě několik naklíčených kaštanů a měly opět možnost pozorovat jaro v přírodě, na větvičce ve váze ve třídě se začaly lehce otevírat pupeny.

Téma - PODZIM

Plánované činnosti:
 • strom na magnetické tabuli poupravit
 • zelená jablka zaměnit za červená papírová jablka

Rušná chvilka (úvodní pohybová činnost):

 • PH „Jabloň" zknihy „Od jara do zimy"
 • každé dítě dostane zelený a červený umělohmotný míček jako nezralé a zralé jablko
 • nejprve cvičení pouze se zeleným míčkem (červený si odložíme do koše)
 • běh smíčkem, střídání poloh míčku, koulení po zemi, po natažených rukách, natažených nohách vsedu
 • běh soběma míčky - reakce na signál (zvedání míčku podle určené barvy)
 • odkládání míčků do košíků dle instrukcí (běžíme sčerveným, zelený odložíme)
 • hod míčků na cíl (do dřevěných krabic)
 • nácvik písně

Píseň „Koulelo se, koulelo":

 • seznámení stextem, zpěv
 • poté si v kruhu sedneme smíčky a červený míček prozatím schováme za záda
 • vysvětlení, co budeme smíčkydělat a předvést
 • na slova „...má zlatá Ančičko" pošlou děti zelené míčky Aničce
 • koulení sčervenými míčky
 • na slova „...než Jeníčku tobě" - pošlou děti červené míčky Honzíkovi
 • opakování

Koulelo se, koulelo, zelené jablíčko,
komu ty se dostaneš, má zlatá Ančičko?
Koulela se, koulela dvě naproti sobě,
komu bych se dostala, než Jeníčku tobě!

Poznávání charakteristických znaků ročního období podzim:

 • co se stane slistnatými stromy na podzim?
 • jaké mohou mít listy barvy
 • co se děje sovocem - jablky, hruškami, švestkami
 • vpapírové krabici zbyly jen obrázky spodzimem - společně zkontrolovat, zda opravdu všechny patří kpodzimu
 • zopakování básní „Jabloňka a zima", „Jabloňka a jaro", „Jabloňka a léto" a seznámení snovou básní „Jabloňka a podzim"

Jabloňko, připrav se,
jablíčka dávej,
odstroj se, opadej,
je podzimní den.

 • poslech příběhu
 • dočtení poslední části zknihy „O jabloňce" - podle obrázků zopakování celého děje
 • práce s pracovním listem
 • dovybarvení poslední podzimní části pracovního listu č. 1 - „Roční období"
 • výtvarně ztvárníme poslední části papírové jabloňky:
  • kmen - hnědá tempera
  • zem - tmavě zelená tempera + otisknuté půlky jablek červenou temperou
  • koruna stromu - tmavě zelená tempera + otisknuté jablíčko červenou temperou a dolepení stopky a „bubáka"
 • pobyt venku
 • pozorování rašících větviček kaštanů ve váze
 • pěstitelské činnosti
 • zasazení rašících kaštanů do květináčů s hlínou

Další možné činnosti:

 • pracovní list č. 8 - grafomotorický list „Jablíčko"
 • pracovní list č. 9 - omalovánky listů
 • stolní hry - „Krtečkova zahrádka", ovocné loto, ovocné domino
 • kreslení jablíček a jabloní
Hodnotící a reflexní činnost po skončení dne „Podzim"

Překvapil mě jeden chlapec, který do školy přinesl jabloňku vystřiženou z papíru. Chtěl, aby naše velká papírová jabloň nebyla sama a měla kamaráda. Všechny děti již věděly, že tento den budeme mít ve třídě podzim. Při rušné chvilce jsem vynechala PH „Jabloň". Zařadila jsem všechna cvičení s míčky. Zazpívali jsme si píseň „Koulelo se, koulelo", kterou některé děti znaly. Postupně se přidávaly i ostatní děti.

Děti se opět těšily na čtení z knihy „O jabloňce" a na novou básničku „Jabloňka a podzim". Většina dětí chtěla pomáhat při domalování podzimní části jabloně. Děti přemýšlely, jak podzim znázorníme (fotografie papírové jabloňky „Podzim").

Převážně dívky pomáhaly při zasazení rašících kaštanů do květináčů s hlínou. Zjistili jsme, že asi pouze ve vatě by kaštany nevyrostly ve stromy. Naopak ve vatě zasychaly, i když jsme ji mokřili. Protože jsme kaštanů s klíčky našli na školní zahradě předešlý den dostatek, mohl si také každý odnést jeden domů a zasadit.

Při volných činnostech si děti kreslily jablíčka. Slyšela jsem je zpívat si i píseň „Koulelo se, koulelo" nebo recitovat básně o jabloňce. Po zaschnutí barev na papírové jabloni jsem ji s pomocí dětí svázala v horní části provázkem, aby dobře stála a nepadala a celou jsem ji venku přestříkala bezbarvým lakem ve spreji, aby barvy lépe držely, neloupaly se a nešpinily.

Závěrečný den
Plánované činnosti:
 • Rušná chvilka (úvodní pohybová aktivita):
  • PH „Na rampouchy"
  • PH „Na motýly"
  • PH spísní „Koulelo se, koulelo"
  • PH smíčkem na báseň „Kutálení" od F. Hrubína - báseň i spohybovým doprovodem jsme se ve školce učili na podzim a několikrát jsme ji poté ještě opakovali:

Jablíčko se skutálelo,
vůbec nic ho nebolelo.
Podívej se, jak se koulí,
nemá ani jednu bouli,
kutálí se, kutálí -
to jsme se mu zasmáli!

 • Na koberci vkroužku kolem papírové jabloňky si zopakujeme všechny básně o jabloňce:
  • „Jabloňka a zima"
  • „Jabloňka a jaro"
  • „Jabloňka a léto"
  • „Jabloňka a podzim"
 • poslech příběhu
 • přečtení celé knihy od E. Petišky a H. Zmatlíkové - „O jabloňce" a prohlédnutí obrázků
 • Individuální dokončení pracovního listu č. 1 - „Roční období"
Závěrečné kontrolní otázky:

Každé z dětí dostane několik otázek (2-3) směřujících k uplynulému týdnu. Odpovědět bude moci pouze tázané dítě. Za každou správnou odpověď dostane dítě do ruky skleněnou kuličku. Na konci si porovnají, kdo má kolik kuliček.

 • V jakém ročním období můžeme bruslit po rybníku?
 • V jakém ročním období opadává listí ze stromů?
 • V jakém ročním období létají motýli, a kvete nejvíce květin?
 • V jakém ročním období můžeme bruslit, lyžovat, sáňkovat?
 • V jakém ročním období dozrávají jablka, hrušky, švestky?
 • Jaké roční období následuje po zimě?
 • Jaké roční období následuje před zimou?
 • Jak se oblékáme v létě?
 • Jak se oblékáme v zimě?
 • Vyjmenuj čtyři roční období.
 • Jaké stromy opadávají na podzim, listnaté nebo jehličnaté?
 • Jaký strom si na Vánoce zdobíme?
 • V jakém ročním období jsou Vánoce?
 • Jaké roční období je nyní?

Následuje individuální práce - papírové jabloňky. Každé z dětí bude mít za úkol nakreslit svou jabloňku na list bílého papíru, vybarvit ji a poté vystřihnout. K této činnosti mě inspiroval jeden chlapec, který si doma již malou papírovou jabloňku vyrobil a přinesl nám ji do školy.

Další možné činnosti:

 • stolní hry - „Krtečkova zahrádka", ovocné loto, ovocné domino
 • kreslení jablíček
 • modelování jablíček nebo stromů z modelíny
 • pracovní list č. 2 - mandala „Roční období"
 • pracovní list č. 7 - na početní představy
Hodnotící a reflexní činnost po skončení závěrečného dne

Bylo patrné, že děti projekt na téma „Jabloňka" zaujal. Po příchodu do školky se vítaly i s papírovou jabloňkou, která nás provázela celým projektem. Další dívka donesla do školky také jabloňku, vystřiženou z papíru. Aktivity při rušné chvilce si většina dětí pamatovala. I když jsme knihu „O jabloňce" již celou dočetli, děti s napětím a soustředěním poslouchaly opětovné přečtení celé knihy.

Při společné recitaci básní o jabloňce se dalo poznat, které básně jsme se učili jako první, protože zimní a jarní děti uměly nejlépe. Ovšem některé z nich zvládly všechny čtyři části. Ty děti, které měly pracovní list s ročními obdobími již celý vybarvený, tvořily papírové jabloňky. Každá byla originální.

Grafomotorický list „Jablko" jsem do programu zařadila po odpočinku. Taktéž mandalu „Roční období" si některé děti začaly vybarvovat odpoledne a dokončily ji následující den.

Při závěrečných otázkách se ukázalo, že děti většinou správné odpovědi znaly. Překvapivě dokázaly nenapovídat, byla pro ně zajisté motivace, že za správné odpovědi dostanou kuličku. Když některé dítě odpověď nevědělo nebo uvedlo nesprávnou odpověď, řekla jsem tutéž otázku dalšímu dítěti.

Podívali jsme se do květináčů, ve kterých byly zasazené kaštany, ale ještě v nich nic růst nezačalo. Pouze jsme je zalili. Květy na větvičce se více rozevřely.

Reflexe

Projekt byl úspěšný. Děti téma zaujalo. Nejvíce je bavilo výtvarně zpracovávat jabloňku, s napětím poslouchaly čtení z knihy, básně o jabloňce a rády cvičily při rušných chvilkách. Program na jednotlivé dny jsem měla předem stanoven, ovšem počítala jsem také s možností úprav při samotných činnostech. Záleželo i na momentálním zaujetí dětí, na jejich aktivitě, vtažení do situací i na jejich nápadech. Děti měly možnost si během celého projektu vyzkoušet několik výtvarných technik, dále si mohly procvičit nebo získat nové manuální dovednosti, zkušenosti a poznatky, rozšířit si vědomosti a také získat sociální dovednosti. Mohly rozvíjet citlivost pro barevnou kompozici, prohlubovaly si práci s barvou, rozvíjely si své kreslířské a malířské schopnosti, představivost i fantazii, posilovaly si schopnost soustředění, prohlubovaly si schopnost udržet pozornost a naslouchat, učily se tvůrčí spolupráci ve skupině, respektovat druhého, rozvíjely si komunikativní a rozumové schopnosti, prohlubovaly si schopnost empatie, rozšířily si vědomosti i znalosti, pracovní návyky i zásobu básní a písní. Projektu „O jabloňce" jsme věnovali delší časový úsek a většina činností během této doby vycházela právě z tohoto tématu. Pomohli jsme tak dětem splynout s tématem a ponořit se více do jednotlivých činností. Důležité byly prožitky dětí a jejich motivace před samotnými činnostmi, které napomáhaly k tomu, že děti téměř všechny činnosti zaujaly. Tím, že jsme si vždy zopakovali předešlý den a děti měly možnost na vše reagovat, byly více do akcí vtaženy. Dosažená konkrétní individuální a společná díla byla odměnou za snahu i zájem dětí. Hotová díla jsme instalovali nejen ve třídě, ale také v ostatních prostorách mateřské školy.
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf97 kBbásně z projektu
pdf34 kBfotografie papírové jabloňky „Zima"
pdf234 kBfotografie papírové jabloňky „Jaro"
pdf218 kBfotografie papírové jabloňky „Léto"
pdf215 kBfotografie papírové jabloňky „Podzim"
pdf285 kBfotodokumentace
pdf263 kBskupinové foto dětí shotovou jabloňkou
pdf32 kBpracovní list č. 1 - „Roční období" (Nováček, M.: Rozvíjení poznání pro 4 - 5tileté děti mateřských škol, str. 21)
pdf25 kBpracovní list č. 2 - mandala „Roční období" (Augustínová, I.: Mandaly pro děti)
pdf33 kBpracovní list č. 3 - na vybarvení a rozlišení listnatých a jehličnatých stromů a keřů (Nováček, M.: Rozvíjení poznání předškoláka, str. 21)
pdf31 kBpracovní list č. 4 - na rozlišení listnatých, jehličnatých stromů a keřů a přiřazení plodů (Nováček, M.: Rozvíjení poznání pro 4 - 5tileté děti mateřských škol, str. 23)
pdf14 kBpracovní list č. 5 - „Strom" - vybarvování a dokreslování ovoce nebo polepování vytrhanými papírky (nakresleno učitelkou)
pdf10 kBpracovní list č. 6 - omalovánka „Jablko" (nakresleno učitelkou)
pdf31 kBpracovní list č. 7 - na početní představy (Nováček, M.: Matematika pro 4 - 5tileté děti mateřských škol, str. 27)
pdf20 kBpracovní list č. 8 - grafomotorický list „Jablíčko" (Pilařová, M.: Šimonovy pracovní listy 5, Grafomotorická cvičení, úkol č. 12)
pdf35 kBpracovní list č. 9 - omalovánky listů (Pokorná, V.: Šimonovy pracovní listy 9, Grafomotorika a kreslení, úkol č. 23 „Samostatné kreslení")
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek