Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Projektové vyučování - ŽIJEME V EVROPĚ

Projektové vyučování - ŽIJEME V EVROPĚ

Praktický příspěvek
inspirace
Článek přináší ukázku projektového vyučování na téma Žijeme v Evropě. Popisuje několik aktivit, učebních a hravých činností, které jsou zaměřeny na vytvoření základních poznatků o evropských státech. Žáci porovnávají život a krajinu našeho státu s dalšími evropskými státy. Projekt je vícedenní a je určen pro žáky 5. ročníku.

ÚVOD

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět ve druhém období 1. stupně přináší učivo o evropských státech. Žáci porovnávají život a krajinu našeho státu s dalšími evropskými státy. Dané učivo lze velmi pěkně realizovat formou projektu. Článek přináší ukázku projektového vyučování na téma Žijeme v Evropě. Popisuje několik aktivit, učebních a hravých činností, které jsou zaměřeny na vytvoření základních poznatků o evropských státech. Projekt je vícedenní a je určen pro žáky 5. ročníku, ale lze ho zařadit i do 4. ročníku – podle konkrétního školního vzdělávacího programu. 
 

POPIS PROJEKTU 

1. Motivace 

Volné psaní 

Žáci se rozdělí do skupin a zvolí si zapisovatele. Úkolem skupiny je po dobu 15 minut zapisovat vše, co ví o Evropě a evropských státech. Zapisovatel myšlenky zapisuje. Poté skupina prezentuje své názory před ostatními žáky. 

Rozhovor 

Učitel vede s žáky rozhovor, jehož cílem je u žáků vzbudit zájem o učivo o evropských státech. Možné otázky: Které evropské státy jste navštívili? Co se vám v dané zemi líbilo? Co je pro danou zemi typické? Kam byste se chtěli vydat příště? Proč? Co byste chtěli v dané zemi vidět? Které evropské státy znáte? Víte, jak vypadají vlajky některých evropských států? Jakými jazyky se hovoří v Evropě? Apod. 
 

 2. Možnosti řešení 

Státy v Evropě – příprava referátů 

Učitel rozdělí žákům do dvojic nebo jednotlivě (podle počtu žáků ve třídě) evropské státy. Žáci mají za úkol o svém přiděleném státu zjistit základní informace a připravit si pro ostatní spolužáky referát. Žáci studují texty v učebnici, vyhledávají informace v encyklopediích a na internetu. Nastudované informace a zajímavosti žáci zpracují v písemné či grafické podobě na archy papíru A4. Osnova ke zpracování referátu – název státu, poloha v Evropě, vlajka, velikost, povrch, vodstvo, hospodářství, zajímavosti (typické jídlo, zvyky, co bychom měli o tomto státě vědět apod.). Žáci mohou na svém referátu pracovat ve škole v rámci vyučování nebo může být referát zadán jako domácí úkol – záleží na volbě učitele. 

Malba vlajky 

Každý žák namaluje na výkres A4 vlajku daného evropského státu – toho, o kterém připravuje referát. 

Evropa v číslech 

Žáci porovnávají státy podle rozlohy a podle počtu obyvatel, porovnávají délku řek, výšku hor aj. – zaokrouhlují, řadí, srovnávají, počítají slovní úlohy, … (Pracovní list je zařazen v přílohách.) 

Slohová práce 

Žáci napíší slohovou práci na téma Cestujeme po Evropě – žáci vypravují o zemi, kterou navštívili nebo kterou by chtěli navštívit.

Nad mapou Evropy 

Žáci mají dvě mapy. Do první mapy barevně vyznačují povrch Evropy a řeky. Popisují názvy pohoří, nížin, řek, … V druhé mapě žáci barevně vyznačují jednotlivé evropské státy. Popisují státy a jejich hlavní města. Žáci pracují s fyzickou a politickou mapou Evropy. 

Hudební okénko 

V rámci propojení s hudební výchovou se žáci seznamují s významnými evropskými skladateli – Bach, Mozart, Beethoven, Čajkovskij aj. Zařadíme nácvik francouzské písně s tanečním doprovodem Avignonský most. 

Hra Stát hledá své hlavní město 

Učitel má připraveny kartičky s názvy evropských států a hlavních měst. Každý žák si vylosuje jednu kartičku. Žáci musí najít k sobě dvojici – stát a hlavní město. Následuje společná kontrola správnosti. Hra pokračuje novým losováním. 

Hra Kdo dřív najde 

Dva žáci mají jednu příruční mapu Evropy. Učitel říká názvy států, řek, pohoří, poloostrovů, … Který žák jako první danou věc najde, získává bod. 

Pracovní list – O kom je řeč? 

Žáci vypracují pracovní list. Úkolem žáků je poznat podle indicií daný evropský stát. (Pracovní list je zařazen do příloh.) 

Duel Seveřanů a Jižanů 

Žáci se rozdělí do dvou skupin – na Seveřany a Jižany. Skupiny musí během duelu zdůvodnit, proč je výhodné žít v severní/jižní Evropě. Jaké výhody má život v této části Evropy, co svým občanům nabízí atd.  

Zuřivý reportér 

Žáci se rozdělí do dvou skupin na reportéry a kolemjdoucí. Kolemjdoucí se volně procházejí po třídě a odpovídají na otázky reportérů, kteří je zastavují. Reportéři se pohybují po třídě, zastavují kolemjdoucí a vedou s nimi rozhovor. Kladou jim otázky na téma Evropské státy. Například: Který evropský stát tě nejvíc zajímá? Do které evropské země bys chtěl jet na dovolenou?… Po stanoveném limitu se mohou žáci ve svých rolích vystřídat. Jakmile je aktivita ukončena, následuje její rozbor a zhodnocení.     

Evropský jídelníček 

Ve školní kuchyňce žáci ve skupinkách připravují některé jednoduché pokrmy, které jsou typické pro daný evropský stát. Např. pizza – Itálie, Eintopf – Německo, sendvič – Anglie, lečo nebo bramborový guláš – Maďarsko, saganaki – Řecko, studená polévka – Polsko, halušky – Slovensko apod.     

Státy v Evropě – prezentace referátů 

Každý žák (nebo dvojice) prezentuje před ostatními spolužáky informace, které nastudoval o přiděleném evropském státě­. Žák ukáže stát na mapě Evropy, seznámí spolužáky s namalovanou vlajkou daného státu, pojmenuje hlavní město a další velká města, charakterizuje povrch země, vodstvo, hospodářství, typické znaky daného státu, turistické zajímavosti, … Prezentuje pohlednice, fotografie, publikace o dané zemi (dle možností). 
 

3. Výsledky práce, finalizace činností 

Kniha Naše Evropa 

Svázáním archů A4, na které žáci vypracovávali své referáty o evropských státech, vznikne společná kniha Naše Evropa. 

Výstava 

Žáci připraví výstavu na téma Naše Evropa, kde budou prezentovat vše, co o Evropě zjistili a nastudovali – mapy, kniha Naše Evropa, vlajky států, fotografie z dovolené, pohlednice z evropských zemí, knihy o Evropských státech, … Výstava je prezentována žákům ostatních tříd.
 

4. Reflexe 

Komunitní kruh 

Žáci sedí v kruhu a posílají si kamínek. Žák, který má kamínek hovoří – vyjádří své pocity z prováděných aktivit, sdělí, co se mu líbilo a proč. Poté předá kamínek dalšímu žákovi.

Přílohy:
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek