Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > > > > > > > O projektu PRIMAS Praha 13 a jeho materiálech...

Ikona informativni

O projektu PRIMAS Praha 13 a jeho materiálech pro školy

Autor: Petra Řezáčová
Spoluautor: Mgr. Marcela Fuglíková, Mgr. Markéta Čonková
Anotace: Projekt PRIMAS Praha 13 je realizován v rámci OP PPR výzvy č. 21. Dvouletého projektu 2017–2019 se účastní všech 10 základních škol, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 13. Naším cílem je podpořit soudržnost a přispět tak k pochopení a respektování sociokulturní rozmanitosti, k porozumění a toleranci odlišných kultur. Školy jsou plně připraveny vzdělávat žáky s odlišným mateřským jazykem.
Důležitým cílem a informačním materiálem je sestavení Multikulturní mapy, která v každé škole usnadní integraci nově příchozích dětí s odlišným mateřským jazykem. Dokument nabízí kontakty na úřady, školy, pedagogicko-psychologické poradny, neziskové organizace zabývající se začleňováním těchto žáků apod.
Dalším výstupem je pak Sborník nápadů, v němž se podařilo shrnout v rámci sdílení dobré praxe tipy na zajímavé akce. O dobré nápady, které pomáhají překonávat překážky ve vzdělávání žáků, je vždy velký zájem.
Klíčová slova: projekt, PRIMAS, sborník nápadů, multikulturní mapa

O projektu PRIMAS Praha 13 a jeho materiálech pro školy

Název projektu: PRIMAS Praha 13

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 13

Reg. č. projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000288

Tento projekt je spolufinancován prostřednictvím OP PPR z ESF a rozpočtu městské části Prahy 13.

Představení základních škol Prahy 13 a dalších aktérů zapojených do projektu

Fakultní základní škola při PedF UK, Praha 13, Brdičkova

Základní škola s RVJ, Praha 13, Bronzová

FZŠ prof. Otokara Chlupa, Praha 13, Fingerova

ZŠ Janského 2189, Praha 13, Velká Ohrada

Základní škola, Praha 13, Klausova

Základní škola, Praha 13, Kuncova

Fakultní základní škola při PedF UK, Praha 13, Mezi Školami

ZŠ, Praha 13, Mládí

Základní škola, Praha 13, Mohylová

Fakultní základní škola při PedF UK, Praha 13, Trávníčkova

Oddělení prevence a rozvoje sociálních služeb Úřadu městské části Praha 13

Dům dětí a mládeže, Praha 13

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 5

META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

MY.AKTIVITY, o.p.s.

Centrum pro integraci cizinců, o. p. s.

Praha 13 je městskou částí, která se stala úspěšným žadatelem o finanční podporu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání realizovaného v letech 2016–2017. Hlavním cílem projektu Místní akční plán bylo zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách, zlepšit spolupráci formálního a neformálního vzdělávání pro rozvoj potenciálu každého žáka.

Projekt PRIMAS Praha 13 v hodnotě přes 9 000 000 Kč je realizován v rámci OP PPR výzvy č. 21 – Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti (finanční podpora poskytnuta z Operačního programu Praha – pól růstu ČR). Dvouletého projektu 2017–2019 se účastní všech 10 základních škol, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 13. Naším cílem je podpořit soudržnost a přispět tak k pochopení a respektování sociokulturní rozmanitosti, k porozumění a toleranci odlišných kultur. Školy jsou plně připraveny vzdělávat žáky s odlišným mateřským jazykem.

Hmatatelným výsledkem je zřízení Multikulturního koutku v každé škole a vybavení nábytkem, stavebnicemi a 3Panely. Ve zmiňovaných prostorách všech škol se v průběhu projektu uskutečnila celá řada akcí stmelující soužití všech žáků. 

Důležitým cílem a informačním materiálem je sestavení Multikulturní mapy, která v každé škole usnadní integraci nově příchozích dětí s odlišným mateřským jazykem. Dokument nabízí kontakty na úřady, školy, pedagogicko-psychologické poradny, neziskové organizace zabývající se začleňováním těchto žáků apod. Přehledně je zpracován též rozvoj sociálních služeb Prahy 13, zaměřující se na podporu osob s odlišným mateřským jazykem (dále jen OMJ).

Dalším výstupem je pak Sborník nápadů, v němž se podařilo shrnout v rámci sdílení dobré praxe tipy na zajímavé akce. O dobré nápady, které pomáhají překonávat překážky ve vzdělávání žáků, je vždy velký zájem.

Oba dokumenty jsou k dispozici nejen ve školách, ale i na úřadu MČ Praha 13 (odbor školství, odbor sociální péče) a v ostatních institucích, které se zabývají péčí o děti cizinců. Současně jsou v elektronické podobě uveřejněny jak na webových stránkách úřadu, škol a institucí řešících integraci znevýhodněných žáků s OMJ, tak i na Metodickém portálu RVP.CZ.

Přílohy článku:

Sborník nápadů

Publikace multikulturní mapy – v českém a anglickém jazyce

 

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 05. 11. 2019
Zobrazeno: 395krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŘEZÁČOVÁ, Petra. O projektu PRIMAS Praha 13 a jeho materiálech pro školy. Metodický portál: Články [online]. 05. 11. 2019, [cit. 2020-04-01]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/projekt/22217/O-PROJEKTU-PRIMAS-PRAHA-13-A-JEHO-MATERIALECH-PRO-SKOLY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.