Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > > > > > > > Průřezová témata ve školním vzdělávacím programu...

Ikona teoreticky

Průřezová témata ve školním vzdělávacím programu – zkušenosti z pilotních škol

Ikona odbornost
Autor: Markéta Pastorová
Anotace: Článek je úvodní kapitolou k dalším pěti příspěvkům, které přinášejí inspiraci pro zapracování některých průřezových témat do ŠVP. Ukázky byly vybrány ze ŠVP pilotních škol, které se účastnily projektu ESF PILOT Z.
Téma příspěvku:Průřezová témata ZV a GV obecně
Klíčová slova: projekt, průřezové téma, Pilot Z

Průřezová témata vnášejí do vzdělávání aktuální okruhy problémů současného světa. Zdůrazňují multikulturní, demokratický, globální a proevropský aspekt výchovy a vzdělávání. Přispívají k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji každého žáka, k získání základní úrovně mediální gramotnosti a k vnímání důležitosti environmentální problematiky.

Procházejí napříč vzdělávacími oblastmi, propojují obsahy různých oborů a umožňují získat komplexní pohled na danou problematiku. Jsou důležitým formativním prvkem ve vzdělávání a podílejí se na utváření a rozvíjení klíčových kompetencí. Přispívají k rozvoji osobnosti žáka, vytvářejí příležitost pro jeho individuální uplatnění i pro vzájemnou spolupráci a komunikaci. Působí na vzájemné vztahy ve škole a na její atmosféru.

Smyslem průřezových témat není jen doplňovat vzdělávací obsah vyučovacích předmětů, ale otevřít žákům další perspektivy poznání, utvářet si postoje k zásadním otázkám současného světa a získat zkušenosti, které využijí v každodenním životě.

V rámci projektu Pilot Z byl zpracován materiál Průřezová témata ve školním vzdělávacím programu - zkušenosti z pilotních škol. Text shrnuje nejdůležitější postřehy a zkušenosti týkající se jednotlivých průřezových témat, jejich specifického postavení ve vzdělávání, způsobu začlenění do školních vzdělávacích programů a výběru vhodných forem pro jejich výuku. Informace byly získány z pilotních verzí školních vzdělávacích programů, na základě rozhovorů s učiteli při zpracovávání příkladu dobré praxe i znalosti celkové práce škol.

Materiál je východiskem pro další odbornou práci vztahující se k celkové problematice průřezových témat, jejich přínosu pro vzdělávání, postavení ve školním vzdělávacím programu a hledání efektivních modelů výuky. Stal se rovněž podkladem pro zpracování textu Hodnocení průřezových témat.

Jako ukázku přikládáme zpracování Zkušeností z pilotních škol z následujících průřezových témat:

Přestože průřezová témata jsou prvkem novým a zkušenosti s jejich realizací jsou teprve „na začátku", dá se již teď říci, že své opodstatnění ve vzdělávání mají. Pilotní školy jejich specifičnost a význam pochopily, dokázaly je zapracovat do svých školních vzdělávacích programů a zařadily je do výuky. Nadále je třeba této problematice věnovat soustavnou pozornost, získávat zkušenosti z dalších škol i podněty ze zahraničí. Důležité je, aby probíhal kontinuální dialog praxe a jednotlivých odborných pracovišť. Realizaci průřezových témat je důležité podpořit systematickým vzděláváním pedagogických pracovníků.

Pro další práci škol a pro vznik podpůrných metodických materiálů je třeba:

  • Pracovat se všemi tématickými okruhy průřezových témat, pochopit jejich specifika, variabilitu dílčích témat, námětů a činností a hledat pro jejich výuku vhodné metody a formy práce.
  • Zpracovat modelové příklady integrace tematických okruhů průřezových témat do vzdělávacího obsahu oborů a projektů.
  • Formulovat za jednotlivá průřezová témata to, co budeme od žáků očekávat.
  • Modelovými projekty podporovat týmovou spolupráci učitelů při výuce i při její přípravě.
  • Hledat pro průřezová témata vhodné evaluační nástroje na úrovni školy, třídy a žáka.
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 21. 03. 2008
Zobrazeno: 10398krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PASTOROVÁ, Markéta. Průřezová témata ve školním vzdělávacím programu – zkušenosti z pilotních škol. Metodický portál: Články [online]. 21. 03. 2008, [cit. 2020-02-20]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/projekt/2085/PRUREZOVA-TEMATA-VE-SKOLNIM-VZDELAVACIM-PROGRAMU---ZKUSENOSTI-Z-PILOTNICH-SKOL.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.