Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > > > > > > > Strašidla a strašidýlka

Ikona prakticky

Strašidla a strašidýlka

Ikona inspiraceIkona kratkodobe
Autor: Iveta Pilátová
Anotace: Charakteristika integrovaného bloku: Projekt je součástí tématu Podzimní putování. Aktivity probíhají nejen ve spolupráci s rodiči, ale pokračují i během přespání dětí v mateřské škole.

Očekávané výstupy: Zvládnout odloučení od rodiny; uplatňovat své nápady; podílet se na výzdobě třídy.

Časový rozsah: 1 den

Věková skupina: 3 - 6 let
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Činnostní a občanské kompetence » chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá
Očekávaný výstup:

Příspěvek nemá přiřazen žádný očekávaný výstup.

Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: projekt

Text článku:

Charakteristika integrovaného bloku: Projekt je součástí tématu Podzimní putování. Aktivity probíhají nejen ve spolupráci s rodiči, ale pokračují i během přespání dětí v mateřské škole.
Očekávané výstupy: Zvládnout odloučení od rodiny; uplatňovat své nápady; podílet se na výzdobě třídy.
Časový rozsah: 1 den
Věková skupina: 3 - 6 let


Pedagogické záměry

Zapojení všech dětí do her, podporování fantazie a představivosti.

Očekávané výstupy:

 • poznat školku z jiného pohledu - večerní spaní
 • naučit se věřit kamarádovi a pomáhat
 • schopnost podělit se o práci, spolupracovat i s rodiči
 • správně používat nůžky
 • dodržovat hygienické návyky apod.
 • dodržovat pravidla bezpečnosti
 • podílet se na výzdobě své třídy a šatny
 • uplatňovat své nápady

Pomůcky:

 • jedlé a ozdobné dýně
 • šípky, jeřabiny, šišky, lisované listy, žaludy
 • papírové provázky a stužky
 • tavicí pistole
 • špendlíky, nůžky, nůž příborový
 • pracovní listy s obrázkem "hlavičky dýně"
 • lampionky
 • modelína
 • igelitové sáčky na ruce dětem

Nabízené činnosti:

 • dlabání a zdobení velké jedlé dýně - prohlížení si semínek a jejich sušení
 • zdobení malých okrasných dýní přírodninami (spolu s rodiči)
 • vybarvování obrázku dýně
 • domácí výroba kostýmů
 • rozlišování jedlých a jedovatých bobulovin
 • výroba křížal, vaření čaje z jablečných slupek
 • sběr předmětů, co nepatří na zahradu
 • rozlišování jedlých a jedovatých hub
 • poznávání stromů jehličnatých a listnatých
 • poznávání jednotlivých plodů stromů
 • pojmenování barev na obrázku stromu - červená, zelená, žlutá, hnědá
 • oblékání "panáka Dýňáčka" - věšák s ramínkem a různé oblečení
Ranní činnosti

V ranních činnostech jsme omalovávali obrázek "Dýňáčka", modelovali dýně a ovoce. Krájeli jsme si jablka na křížaly, navlékali jsme je na nit a sušili u topení. Skládali jsme obrázky z usušených semen dýně. Skládali jsme puzzle a pexeso s obrázky strašidel.

Dopolední činnosti

V prostorách třídy jsme hledali obrázky a hračky jehličnatých a listnatých stromů, přiřazovali jsme k nim jejich plody, pojmenovávali jsme je. Určovali jsme jedlé a jedovaté houby. Počítali jsme, kterých hub je více. Z kouzelného košíku jsme vybírali, co patří do lesa. S rodiči jsme zdobili dýně přírodninami. Vydlabávali jsme jedlou dýni a vytvářeli jsme jí obličej. Na vycházkách jsme sbírali přírodniny a barevné listy, které jsme ve třídě lisovali, pozorovali, co do přírody nepatří. Na zahradě jsme hrabali listí a uklízeli papírky. Vyprávěli jsme si o nadcházející noci v MŠ.

Příprava na odpočinek

Před odpočinkem jsme si četli příběhy o strašidýlkách a vyprávěli jsme si o dýních.

Odpolední činnosti

Odpoledne jsme si kreslili, vyprávěli jsme si, modelovali jsme.

Noc s dýňáčky

S dětmi jsme se přivítali v podvečerních hodinách. Děti přišly oblečené do jednoduchých masek. Po uklizení pyžam a zubních kartáčků jsme se připravili k plnění drobných úkolů. Na zahradě osvětlené lampionky jsme hledali dřevěné houby a třídili jsme je do dvou košíků na jedlé a jedovaté. Okolo dubu jsme hledali každý pět žaludů. U dřevěné mašinky jsme na obrázku stromu určovali barvy listů. U průlezky jsme třídili, co patří na zahradu a co ne. Za splnění úkolů děti dostaly medaile a sladkou odměnu. Na závěr jsme si ve třídě okolo ozdobené dýně zatancovali. Po večerní hygieně se děti převlékly do pyžam. Po krátké pohádce děti usnuly, každé ve své postýlce.

Ranní vstávání

Po ranní hygieně a snídani jsme si s dětmi hráli, vyprávěli jsme si své zážitky, hodnotili jsme uplynulou noc. Některé děti si rodiče odvedli po snídani, jiné zůstaly do oběda nebo až do odpoledne.

Hodnocení projektu

O projektu jsme si s dětmi povídali, ptali jsme se na ohlas u rodičů, prohlíželi jsme si fotografie a vyrobené DVD. Rodiče jsme požádali o vyplnění krátkých dotazníků - viz příloha. Na projektu s námi spolupracovali nejen rodiče, ale i zaměstnanci MŠ - paní uklízečky a paní kuchařky. Podmínky pro zajištění akce jsme měli dostatečné, pro každé dítě jsme měli 1 dýničku a dostatek přírodnin. Dětem jsme s výrobou pomáhali jednotlivě, děti si samy určovaly, čím si dýně ozdobí. Pracovali jsme v naší třídě a na zahradě, v případě nepříznivého počasí by se večerní soutěže odehrávaly v prostorách MŠ - v tělocvičně a v hernách. Děti se navzájem povzbuzovaly a pomáhaly si. Nebály se požádat o pomoc. Svou odvahu potvrdily nočním spaním v MŠ.

Příloha:

DOTAZNÍK PRO RODIČE

Připravovali jste své dítě na noc v MŠ?

Pomáhaly Vám děti při výrobě své masky?

Vadilo Vám přijít nám pomoci vyrábět dýně?

Ptali jste se dětí na jejich zážitky, co se jim nejvíce líbilo?

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 07. 12. 2007
Zobrazeno: 15904krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PILÁTOVÁ, Iveta. Strašidla a strašidýlka. Metodický portál: Články [online]. 07. 12. 2007, [cit. 2019-03-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/projekt/1749/STRASIDLA-A-STRASIDYLKA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.