Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > > > > > > > > > > > > > > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Možnost realizace adaptačních kurzů pro střední...

Možnost realizace adaptačních kurzů pro střední školy v Plzeňském kraji

Projekt „Adaptační kurzy“ realizuje Salesiánské středisko mládeže – DDM Plzeň. Tento projekt je založen především na principech zážitkové pedagogiky. Jedná se zpravidla o dvou až třídenní pobyt v neformálním přírodním prostředí. Projekt se snaží pomocí cíleně zvolených aktivit vytvořit vhodné klima a podmínky pro pozitivní růst skupinové dynamiky nastupujícího třídního kolektivu a pro další rozvoj této formální skupiny i ve školním prostředí. Projekt také pracuje s kontextem rámcových vzdělávacích programů pro střední odborné a gymnaziální vzdělávání a cíleně rozvíjí vybrané klíčové kompetence žáka – kompetence komunikativní, personální a sociální, občanské a kompetence k řešení problémů.

Žáci mají možnost poznat sami sebe i své spolužáky v nezvyklých, často náročných situacích, zjistit, do jaké míry je důležitá týmová spolupráce, jak je každý z nich odlišný a že právě díky své odlišnosti může každý obohatit tým, resp. třídní kolektiv. Žáci si doslova prožijí, že jedinečnost každého z nich (odlišnost od druhých) není hendikepem či nálepkou, ale že je žádoucí a prospěšná.

V tomto kontextu je do skupiny uváděn i třídní učitel, který se zároveň seznamuje s animativními metodami práce se skupinou (především s třídou samotnou a s prací s jejími specifiky). Do jisté míry je zde třídní učitel vybavován některými kompetencemi pro práci se svou třídou. Tímto je vytvořen dobrý základ pro práci školního metodika prevence a výchovného poradce, kteří se mohou kurzu taktéž účastnit v roli pozorovatele. Tento projekt tedy spadá do rámce primární nespecifické prevence.

Kontakty:
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Plzeň, Revoluční 98, 312 00
www.sdbplzen.cz, jakub.havlicek@email.cz

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám