Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > > > > > > > > Šmoulování

Ikona prakticky

Šmoulování

Ikona inspiraceIkona kratkodobe
Autor: Hana Nováková
Anotace: Téma je motivováno Šmoulími kamarády a využívá období vstupu do MŠ na počátku školního roku, kdy se vytvářejí nové vztahy mezi dětmi i dospělými v novém prostředí.
Šmoulové jsou, tak jako lidé, každý jinak nadaný a dohromady tvoří správnou partu, která bojuje proti zlu. Děti si na základě svého sebeuvědomování vytváří vlastní názory a postoje. V novém kolektivu se spolupodílí na vytváření pravidel společného soužití.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých
 2. Předškolní vzdělávání » Sociální a personální kompetence » spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim
 3. Předškolní vzdělávání » Činnostní a občanské kompetence » spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a ten druhý » chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. odlišnosti jsou přirozené
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a ten druhý » dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla
 3. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Sebepojetí, city, vůle » přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: pravidla, Šmoulové

Motivační text příběhu : Každé jméno má svůj význam

"Ráno, když se všechny děti sešly ve školce, zavolala si je pani učitelka do herny, posadila všechny vedle sebe a v krabici schovávala nějaký poklad. Děti byly zvědavé a nedočkavé, ale paní učitelka jim poklad nechtěla ukázat. Stále dělala drahoty a nechala děti hádat. Jeden přes druhého vykřikovaly: „Peníze.“ „Dort.“ „Autíčka.“ „ Bonbóny.“ A děti hádaly, hádaly, ale uhodnout nemohly. „Ta věc, která je ukrytá v krabici, je celá modrá.“ pokračovala v napovídání pani učitelka. „Pomněnka.“ „Pastelka.“ „ Nebe.“ „Modrá látka nebo papír.“ A děti hádaly, hádaly a uhodnout nemohly. „Dám vám další nápovědu,“ pokračovala paní učitelka a dodala „začíná to na písmenko Š.“ A už se sypaly další odpovědi kamarádů: „Šašek.“ „Šňůrka. „Šnek.“ „Šiška.“ „Šála.“ A děti hádaly, hádaly a uhodnout nemohly. „Dám vám poslední nápovědu, ale nejprve si vše zopakujeme. Je to modré, začíná to na písmenko Š a ... je to parta malých kamarádů, které můžeme vidět v televizi.“ „Šmoulové, Šmoulové“ volaly děti nadšeně a věřily, že se setkají s pohádkovými postavičkami Šmoulů - s taťkou Šmoulou, Šmoulinkou, Silákem a s ostatními."

 • Víš, co je modré? (červené, žluté....) popř. hra Čáp ztratil čepičku.
 • Jaké další slovo začíná na Š?

"A paní učitelka začala pomaličku otevírat krabici. „Kšššc, kšáááá, neutíkej, schovej se!“ Děti byly už tak napnuté! Ale mohou se v krabici v docela obyčejné školce schovávat pohádkoví Šmoulové? Paní učitelka vyndala plno šmoulích obrázků. Nejprve to děti trochu zklamalo, ale paní učitelka dětem slíbila, že každý si bude moct obrázek vybarvit a vzít si ho domů. Jak tak paní učitelka vyndavala jednotlivé obrázky, děti jmenovaly postavičky Šmoulů. Tak třeba Šmoula, který má na ruce vytetované srdíčko, se jmenuje Silák. To proto, že má jako jediný ze Šmoulích kamarádů neuvěřitelnou sílu. Šmoula s tužkou za uchem se jmenuje Kutil. To proto, že rád něco kutí, vynalézá, opravuje a staví. Jméno Mrzout dostal Šmoula proto, že je pořád mrzutý a stále říká „nemám rád…“

 • Uměli byste vysvětlit i další šmoulí jména? Cihlička, Farmář, Fešák, Fňukal, Koumák, Mlsoun, Mrzout, Neposeda, Nešika, Snílek, Strašpytel, Vejtaha, Zvídálek...
 • Jaké vlastnosti charakterizují vás? (někdo rád jezdí na kole, někdo rád zpívá, maluje... Děti by se měly samy zamyslet nad tím, v čem vynikají, někdy je nutné jim dopomoct (nepomáháš třeba doma mamince? ale já vidím, že jsi výborný posluchač apod.).
 • Vybarvování obrázků se šmoulími kamarády (omalovánky lze najít na webových stránkách).

"A když byly všechny obrázky rozdány, řekla paní učitelka: „ I naše lidská jména mají svůj význam. Nejmenujeme se sice jako Šmoulové Neposeda, Fešák, Koumák a tak podobně, ale naše jména jsou třeba Petr, Miroslava, Eva... a paní učitelka jmenovala jména všech dětí ve třídě. „Jééé, a co třeba znamená moje jméno?“ volal Petřík zvědavě. „ No, není to ani Petr – svetr, ani Petr – metr, ale Petr – skála.“ A hned paní učitelka začala vysvětlovat : „Jméno pochází z řeckého slova pétrá, a to v našem českém jazyce znamená "skála". Význam tedy je "skála", "skálopevný" nebo "muž pevný jako skála", a to tedy náš Péťa rozhodně je. Však když poučoval nazlobeného Fandu, že není správné ubližovat kamarádům, nebál se proti němu sám vystoupit a byl pevný jako skála. No a jeho sestřička Mirečka? Miroslava? To byste mohly, děti, rozluštit samy. Protože to je jméno slovanské, tedy podobné českému jazyku. Trochu vám pomohu, rozdělíme si to slovo na MIR (mír) a SLAVA (sláva).“ Děti hned uhodly, že Miroslava slaví mír, což znamená, že je mírumilovná. Asi nemá ráda hádky a rvačky."

 • Poznáte, co slaví takový Jaroslav? Bohuslav? Vladislav?

"Pak ještě dlouhou dobu si ve třídě, kde jsou úplně obyčejné děti s úplně obyčejnou paní učitelkou, povídaly o jménech a zjistily, že jméno Jiří vlastně v překladu znamená zemědělec a ten, který se jmenuje Pavel, je malý, nepatrný, skromný a Eva, že znamená živá."

 • Víte, kdo vám dal jméno a proč?
 • Zkuste doma zjistit, jak byste se jmenovaly, kdybyste se narodily opačného pohlaví?

Hra se jmény

Děti sedí v kruhu, představí se, mohou říct, kde bydlí. Společně pak přemýšlíme nad různými výrazy daného jména (Jana - Janička, Janča, Jaňula)

 • Jak mě nejčastěji jmenují doma? Jaký tvar se mi nejvíce líbí?
 • Posilování sebevědomí: dítě si stoupne do kruhu dětí a v rytmu skáče bez omezení až do únavy, ostatní tleskají líbivý výraz jména (Ja- nič-ka, Ja-nič-ka...).
 • Ptám se: "Děti, kdo to je, kdo se na J jmenuje?" (Vstane ten, čí jméno začíná na příslušnou hlásku (Jana, Jeník, Jitka, Jakub...).

Jaké slovo vznikne, když ze slova ŠMOULA ukradnu Š? (moula - kdo je moula?)

Každý jsme jiný

V pohádce o Šmoulech jsou Šmoulové hodní (parta správných chlapíků, kteří si pomáhají a důvěřují si). Kdo je v pohádce zlý a proč?

 • Psychomotorická hra Šmoula jde v noci lesem (jednomu dítěti zavážeme oči, druhý ho vede překážkovou dráhou).
 • Který z vás je Silák? Přetahování lanem. Učitelka (Gargamel) chce vtáhnout Šmouly na své území. Šmoulové si pomáhají - děti na druhém konci lana bojují s Gargamelem.

Spoluvytváření pravidel společenského soužití

 • pravidla, která si vytvoříte, podpořte piktogramy, zařaďte do TVP, seznamte s nimi i rodiče pomocí vývěsky.
Autor díla: Hana Nováková

 Výroba šmoulí vesnice

 • šmoulí domečky z ruliček od toaletního papíru, zdobení klobouků dle fantazie dětí;
 • modelování postaviček z plastelíny.
Autor díla: Hana Nováková

 

Autor díla: Hana Nováková

 

Autor díla: Hana Nováková

 

Autor díla: Hana Nováková

Výroba puzzle

 • vymalovaný a rozstříhaný obrázek.
Autor díla: Hana Nováková
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 11. 09. 2013
Zobrazeno: 13420krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
NOVÁKOVÁ, Hana. Šmoulování. Metodický portál: Články [online]. 11. 09. 2013, [cit. 2020-10-21]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/pravidla/17695/SMOULOVANI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 11. 09. 2013 12:21
Velmi pěkné a inspirující. Téma je v současnosti velmi aktuální a dětem blízké. Ukázka soužití celé šmoulí vesnice, kde se mají všichni rádi a jsou na sebe hodní, děti jistě podpoří v jejich osobním vnímání školní třídy. Obzvláště se mi líbí hra se slovy - určování vlastností a role podle jména jednotlivých šmoulů. Samozřejmě ani další aktivity nejsou opomenutelné - rozvíjí kompetence v souladu s RVP PV. Velmi doporučuji.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.