Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > > > > > > > > > > > > > > > > > Lidská práva v Severní Koreji

Ikona prakticky

Lidská práva v Severní Koreji

Ikona prikladIkona blok
Autor: Vlasta Vyčichlová
Anotace: Aktivita využívá dokumentární film, který jasně popisuje extrémní brutalitu totalitního režimu v Severní Koreji. Žáci si objasní termíny "totalita", "demokracie" a "propaganda" a prostřednictvím interaktivní hry zabývající se právy zvířat si uvědomí, že v jiných oblastech světa se nedodržují ani základní práva lidská.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 2. Základní vzdělávání » Kompetence občanské » chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk ve společnosti » rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Výchova demokratického občana » Občan, občanská společnost a stát
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: VHS kazeta s filmem Nesměl jsem ani umřít (Projekt Jeden svět na školách)
pro každého žáka kartička
pro každou skupinu pracovní list
arch balicího papíru nebo flip-chart, lepidlo, psací potřeby
Klíčová slova: demokracie, emigrace, lidská práva, propaganda, pracovní tábory, práva zvířat
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Cíl výuky:

Umožní žákům pochopit, že zatímco oni se ve hře zabývají právy zvířat, v jiných oblastech světa se nedodržují ani nejzákladnější lidská práva.

Strukturovaný popis činnosti:

 1. úvod hodiny - učitel uvede několik vět k tématu, je možné v úvodu hodiny metodou brainstormingu sestavit seznam toho, co se žákům vybaví, když se řekne Severní Korea.
 2. projekce filmu - snímek má 28 minut, lze jej tedy promítnout celý během jedné vyučovací hodiny.
 3. reflexe po filmu - je možné provést ji metodou písemného vyjádření - každý žák napíše jednu větu, myšlenku či otázku, kterou po projekci cítí, na připravenou kartičku a nalepí ji na list flip-chartu či na arch balicího papíru; zmapuje se tak problematika, kterou žáci po shlédnutí vnímají jako aktuální.
 4. řízená diskuze - učitel odpoví na otázky vzešlé z reflexe (pomůckou je scénář otázek a odpovědí, který je součástí manuálu pro práci s dokumenty v rámci projektu Jeden svět na školách), na tabuli přitom zapisuje klíčová slova, jejichž obsah by žáci měli poznat a pochopit; i s těmito slovy je pak možné dále pracovat - dohledávat jejich význam v encyklopediích, na internetu atd.
 5. aktivita - název: Práva zvířat versus práva lidí, je jí věnovaná další vyučovací hodina.

Práva zvířat versus práva lidí

Cíl
Umožní žákům pochopit, že zatímco oni se ve hře zabývají právy zvířat, v jiných oblastech světa se nedodržují ani nejzákladnější lidská práva.

Pomůcky
Pro každou skupinu pracovní list a psací potřeby.

Čas na hru
30 - 45 minut

Průběh hry
Třída se rozdělí na několik menších skupin asi po pěti osobách. Tyto skupiny se stávají speciálními výbory, které mají rozhodnout, jaká budou pro nejbližších dvacet let práva zvířat ve vazbě na člověka, resp. jaká pravidla bude muset člověk vůči zvířatům dodržovat. Členové skupiny se musí dohodnout na společném prohlášení. Pracuje se s pracovním listem, výbory musí seřadit témata (činnosti) podle svého názoru od nejhorších po nejméně škodlivé a rozhodnou, co bude zakázáno a co povoleno.

Reflexe hry
Hra má výrazný etický náboj, kontroverznost témat dává šanci pro náročnější komunikaci při vyjednávání. Předmětem reflexe bude tedy vedle komunikace i téma práv zvířat a řady jevů s nimi souvisejících. Žáci by si měli také pomocí vhodných otázek uvědomit pravidla vyjednávání a jejich úskalí. Nakonec by diskuze měla vést k pochopení, že v některých částech světa se nedodržují ani práva lidí, metodou brainstormingu lze zaznamenávat na tabuli jednotlivé oblasti a příklady porušování lidských práv.

Pracovní list: Práva zvířat versus práva lidí

pořadí činnost
  Chov zvířat v menších farmách
  Velkochovy (drůbežárny, kravíny)
  Chov jatečních zvířat (jsou zabíjena pro maso)
  Chov kožešinových zvířat (jejich využití jako zdroje materiálu)
  Využití zvířat k tahu a práci
  Chov zvířat v ZOO
  Pokusy na zvířatech pro kosmetické účely
  Pokusy na zvířatech pro vojenské účely
  Pokusy na zvířatech ve školství - v rámci výuky
  Pokusy na zvířatech ve zdravotnictví - pro lékařské účely
  Klonování zvířat
  Souboje zvířat (býčí zápasy, závody chrtů...)
  Využití zvířat v reklamě
  Využití zvířat v cirkuse
  Chov domácích mazlíčků
  Genetické šlechtění a proměny zvířecích ras pro domácí chov
  Lov a hony
  Pokusy na zvířatech pro základní biologický - zoologický výzkum
  Využití zvířat jako zdroj jiných surovin a potravin než masa (vejce, mléko, vlna)

Poznámka
Dokument Nesměl jsem ani umřít, přestože je ze sady filmů určených pro střední školy, je sdělný i pro žáky 2. stupně ZŠ. I pro tyto žáky je důležité poznat svědectví člověka, který líčí propagandu a vymývání mozků, jež podstoupil jako osobní strážce severokorejského diktátora. Dokument popisuje extrémní brutalitu totalitního režimu v Severní Koreji a umožňuje důležitý vhled do fungování totalitních režimů obecně.

Synopse filmu
Severní Korea je pravděpodobně nejrepresivnější totalitní režim v dnešním světě. Dokument je svědectvím I Jong-guka, bývalého osobního strážce severokorejského diktátora Kim Čong-ila. I Jong-guk vypráví svůj životní příběh a popisuje uvěznění v pracovním táboře po svém neúspěšném pokusu o emigraci. Do detailů líčí mučení a nelidské podmínky života politických vězňů. Jeho svědectví je prokládáno výpověďmi dalších uprchlých vězňů i bývalých vězeňských dozorců, které jsou zaznamenány v knize ilustrované jihokorejskými studenty umění. Archivní záběr ze státních návštěv bývalých vůdců československé komunistické strany v 70. a 80. letech je strohou připomínkou komunistické propagandy té doby a kontaktů mezi oběma státy.

Dílčí cíle dané aktivity
 • rozvoj komunikačních, formulačních a argumentačních schopností
 • naučení se respektu a toleranci při práci ve skupině, prohloubení empatie a spravedlivého posuzování
Integrace vzdělávacího obsahu z jiných vzdělávacích oborů, resp. průřezových témat
 • Jazyk a komunikační dovednosti
 • Člověk a jeho svět
 • Výchova demokratického občana
Didaktická povaha příspěvku Motivační aktivita, osvojení dovednosti a její propojení s vědomostí
Organizační forma výuky Individuální, skupinová, zážitková
Vyučovací metoda
 • aktivizující - diskusní, didaktické hry
 • komplexní - kritické myšlení
Předpokládaný časový nárok 2 vyučovací hodiny (2x45 minut)
Nutné pomůcky a prostředky
 • VHS kazeta s filmem Nesměl jsem ani umřít (Projekt Jeden svět na školách)
 • pro každého žáka kartička
 • pro každou skupinu pracovní list
 • arch balicího papíru nebo flip-chart, lepidlo, psací potřeby
Informační zdroje
 • www.jedensvet.cz/skoly
 • Valenta, J.: Učit se být. Metodický materiál k projektu Dokážu to?, Strom, 2000.
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Ano

Reflexe:

Strukturovaný popis činnosti: úvod hodiny - učitel uvede několik vět k tématu, je možné v úvodu hodiny metodou brainstormingu sestavit seznam toho, co se žákům vybaví, když se řekne Severní Korea. projekce filmu - snímek má 28 minut, lze jej tedy promítnout celý během jedné vyučovací hodiny. reflexe po filmu - je možné provést ji metodou písemného vyjádření - každý žák napíše jednu větu, myšlenku či otázku, kterou po projekci cítí, na připravenou kartičku a nalepí ji na list flip-chartu či na arch balicího papíru; zmapuje se tak problematika, kterou žáci po shlédnutí vnímají jako aktuální. řízená diskuze - učitel odpoví na otázky vzešlé z reflexe (pomůckou je scénář otázek a odpovědí, který je součástí manuálu pro práci s dokumenty v rámci projektu Jeden svět na školách), na tabuli přitom zapisuje klíčová slova, jejichž obsah by žáci měli poznat a pochopit; i s těmito slovy je pak možné dále pracovat - dohledávat jejich význam v encyklopediích, na internetu atd. aktivita - název: Práva zvířat versus práva lidí, je jí věnovaná další vyučovací hodina.
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 04. 07. 2006
Zobrazeno: 11412krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
VYČICHLOVÁ, . Lidská práva v Severní Koreji. Metodický portál: Články [online]. 04. 07. 2006, [cit. 2020-08-06]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/pracovní tábory/628/LIDSKA-PRAVA-V-SEVERNI-KOREJI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.