Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > > > > > > > > > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > > > > > > > > > > > > > > O Koblížkovi

O Koblížkovi

Praktický příspěvek
inspirace
dlouhodobý
Autor Eva Štandová
Spoluautor: Renata Frančíková
Článek přináší ukázku ze sedmnáctého dílu oblíbené řady Šimonovy pracovní listy a představuje celoroční výchovně-vzdělávací projekt pro učitelky MŠ, použít jej mohou však i rodiče při svých činnostech s dětmi. Každý měsíc školního roku obsahuje náměty pro práci s jedním pohádkovým příběhem (jedná se o pohádky klasické i současné) a k němu 3 - 4 grafomotorické pracovní listy. Hlavní úkol k pracovnímu listu je doplněn cvičeními zahrnujícími všechny oblasti RVP pro MŠ. Úkoly rozvíjejí dovednosti základního počítání, jazykových a výtvarných schopností, orientaci na ploše… Vždy je uveden cíl, pomůcky, motivace, tipy pro úpravu, prohloubení tématu apod.

Cíle

Rozlišovat nahoře – dole
Orientace na ploše
Vytleskávání slov
Rozlišení slabiky na začátku a na konci slova
Rýmování slov
Upevňování znalostí o přírodě – dítě a svět
Časové pojmy a používání vhodných sloves
Dramatizace pohádky

Motivace

Koblížek se kutálel lesem a zvířátka ho udiveně pozorovala. Kdo je na obrázku nahoře a dívá se na koblížka? Co je ještě nahoře? Vytleskej všechno, co vidíš nahoře. Vybarvi všechno, co je na obrázku dole.

Pomůcky

Pastelky, leporelo Rýmovačky naší Kačky, obrázky se slovy, která se rýmují, čepičky zvířátek (zajíc, vlk, medvěd, liška), šátek pro babičku a čepice pro dědečka, koblížek (z papíru, míček, klubíčko)

Doplňující cvičení

Vytleskávání: Děti postupně vytleskávají obrázky, které jim učitelka ukáže. Nebo učitelka určí, že si každý může vybrat sám, ale další dítě už nesmí vybrat stejný obrázek. Děti mohou určovat počet slabik podle počtu tlesknutí. Příklad: Ve-ver-ka je na tři tlesknutí. Smrk má jednu slabiku, protože tleskneme jednou. Slabika na začátku a na konci: Učitelka ukáže obrázek a vytleská slovo. Hlasem zvýrazní slabiku na začátku, kterou mají děti určit. Když chce určit poslední slabiku, řekne tuto slabiku opět důrazněji, aby ji děti mohly sluchem odlišit.
 
Rýmování slov: Děti zkoušejí vymýšlet rýmy na určená slova. Před tímto úkolem je dobré, aby děti uměly hledat slova, která se rýmují, podle obrázků (veverka – ještěrka, míč – rýč). Příklady: Zvonek – domek, mrak – drak, mráček – fráček, sovička – houbička, strom – hrom, stromek – domek, sluníčko – klubíčko, bedlička – židlička.
 
Znalosti o přírodě: Když se koblížek kutálel lesem, mohla ho vidět i jiná zvířátka? Která zvířátka by ještě mohl potkat v lese? Kdyby se kutálel v noci, která zvířátka by ho mohla zahlédnout? Koho by viděl jenom ve dne? Učitelka dá dětem papíry, jež si děti podle její instrukce přeloží na polovinu. Na jednu polovinu nakreslí obrázek lesa ve dne a na druhou polovinu nakreslí, jak vypadá les v noci.
 
Časové pojmy: Co ty děláš v noci? Na jaké části můžeme rozdělit den? (ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer) Co děláme, když se ráno probudíme? Jaké jsou naše činnosti dopoledne ve školce? Jak si hrajeme dopoledne doma o víkendu? Co děláme v poledne, odpoledne a večer? Které dny v týdnu chodíme do školky? Které dny v týdnu jsme doma? Co je víkend? V jakých lidských profesích lidé pracují i v sobotu a v neděli? Příklad: Lékaři, hasiči, řidiči, policisté.
 
Dramatizace pohádky: Děti si vyberou role z pohádky. Babička má šátek, dědeček čepici a zvířátka čepičky nebo obličejové masky. Učitelka může dělat vypravěče.
 
Autor díla: Renata Frančíková

Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím Portál z publikace Šimonovy pracovní listy 17 - Hrajeme si, kreslíme a počítáme s pohádkami.


V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek