Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > > > > > > > > > > > > > > Pracovní list jako inspirace pro rozvoj čtenářské...

Ikona prakticky

Pracovní list jako inspirace pro rozvoj čtenářské gramotnosti

Ikona inspirace
Autor: Lukáš Hejsek

Metodické pokyny

Cílem těchto pracovních listů je rozvoj čtenářských kompetencí žáků od 6. do 9. ročníků základních škol. Pracovní listy mohou být  součástí vyučovací hodiny českého jazyka a literatury nebo mohou být použity pro domácí vypracování. V úlohách si žáci ověří porozumění textu, orientaci v něm, práci s informacemi i posouzení obsahu a formy textu.

Každý žák dostane všechny pracovní listy, nebo vyučující vybere vždy jeden list na každou hodinu a s tím ve třídě pracují. Vyučující s žáky projde úlohu/y a zodpoví případné dotazy, žáci poté pracují samostatně. Následně vyučující s žáky projde pracovní list/y a sdělí správná řešení a také to, kde bylo možné konkrétní informace v textu nalézt. Pokud jsou pracovní listy zadány ve výuce a ne jako domácí úkol, je nutné rozvrhnout čas tak, aby zbyl prostor na vyhodnocení.

Text v pracovním listu č. 1 je příkladem souvislého popisu. Jde o charakteristiku druhu papouška, jeho chování, potřeby, informace pro chovatele a potravě. Otázky jsou zaměřeny na výběr odpovědí ze čtyř možností. V textu jde o obecné porozumění a získávání informací.

Pracovní list č. 2 slouží k rozvoji orientace v textu – v našem případě otvírací doby fitness center. Jde o nesouvislý text – tabulku, ve které jsou údaje zaznamenány. Žáci mají za úkol vyhledat z tabulky potřebné informace a na jejich základě zodpovědět na otázky k textu.

Pracovní list č. 3 je dalším příkladem nesouvislého textu. Jde o obchodní leták s nabídkou výhodného telefonování. Opět zde procvičujeme orientaci v textu, ale tentokrát v odlišné formě. Žáci získávají informace z letáku, zjišťují, co je účelem reklamy, jaké informace jsou více a méně důležité, a rovněž posuzují text z hlediska útvaru.

Úlohy v pracovním listu č. 4 jsou propojeny a navazují na sebe. V první části (část A) je dlouhý souvislý text – pověst o Blanických rytířích; jde o vyprávění. Žáci mají za úkol text přečíst a pochopit a na jeho základě zodpovědět na dané otázky. Opět jde o obecné porozumění, získávání informací a také vytvoření interpretace. V druhé části (část B) žáci vysvětlují zvýrazněná slova z předchozího textu a rozšiřují si slovní zásobu.

Závěr

Pracovní listy jsou zaměřeny na rozvoj čtenářské gramotnosti. Slouží ke zlepšení orientace, vyhledávání informací, tvorbě volných odpovědí nebo pochopení významů slov v textu. Úlohy mohou být použity a obměňovány podle potřeb vyučujícího. Je možné je zařadit od 6. do 9. ročníků (záleží na vyučujícím a na úrovni znalostí žáků) základních škol i na nižších stupních gymnázií a středních škol.

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 13. 04. 2012
Zobrazeno: 38328krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.6667

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HEJSEK, Lukáš. Pracovní list jako inspirace pro rozvoj čtenářské gramotnosti. Metodický portál: Články [online]. 13. 04. 2012, [cit. 2020-10-31]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/pracovní list/14189/PRACOVNI-LIST-JAKO-INSPIRACE-PRO-ROZVOJ-CTENARSKE-GRAMOTNOSTI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 13. 04. 2012 14:35
Článek přispívá ke zdokonalování čt. gramotnosti, což je téma velice aktuální, a díky připraveným pracovním listům může být využit bez dalších nutných úprav či adaptací při výuce, především jako samostatná práce žáka. Praktické zaměření pracovních listů jistě ocení mnozí vyučující, obzvl. českého jazyka.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.