Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > > > > > > > > > > Cestovní kancelář

Ikona prakticky

Cestovní kancelář

Ikona prikladIkona projekt
Autor: Mirka Gardoňová
Anotace: Projekt, během kterého žáci tvoří katalog cestovní kanceláře a prezentují jednotlivé destinace na pomyslném veletrhu cestovního ruchu. Využívají přitom svých vlastních zkušeností z prázdninových cest.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
 3. Základní vzdělávání » Kompetence občanské » respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Místo, kde žijeme » 2. období » zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích
 2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 2. období » rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává
 3. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Místo, kde žijeme » 2. období » vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního a vlastnického
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Výtvarná výchova 1. stupeň
 2. Základní vzdělávání -> Informační a komunikační technologie 1. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
 2. Základní vzdělávání » Mediální výchova » tvorba mediálního sdělení
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: Katalogy cestovních kanceláří, dostupná literatura, mapa světa, Evropy a ČR, obrazové a propagační materiály z navštívených míst, slepá mapa Evropy a ČR, výtvarný materiál, počítačová učebna, internet
Klíčová slova: Člověk a jeho svět, prázdniny, cestovní kancelář

Cíl výuky:

Cílem projektu bylo vytvořit společně katalog cestovní kanceláře poukazující na turisticky zajímavá místa u nás i v zahraničí, která žáci během prázdnin navštívili, a prezentovat je na našem pomyslném veletrhu cestovních kanceláří.

Projekt poskytuje velké množství prostoru pro vlastní iniciativu žáků a pro propojení učiva různých předmětů.

CESTOVNÍ KANCELÁŘ

Téma projektu: Místa, která stálo za to o prázdninách navštívit

Projekt se uskutečnil ve čtvrtém ročníku a věnovali jsme mu celý měsíc září. Téma i jednotlivé činnosti se prolínaly do všech předmětů.

Zadání úkolů pro žáky:

 • společně vymyslete poutavý název cestovní kanceláře
 • shromážděte informace o zajímavém místě, které jste o prázdninách navštívili a které chcete v katalogu publikovat
 • obstarejte si obrazový materiál
 • vytvořte svoji část katalogu, ve které ostatním přiblížíte místo své dovolené (výletu)
 • prezentujte toto místo na „veletrhu cestovního ruchu“

V září jsme se všichni sešli po prázdninách ve škole plni dojmů a zážitků z našich prázdninových cest. Místo tradičního společného vypravování o tom, kde a co jsme zažili, jsme se tentokrát všichni stali průvodci naší cestovní kanceláře.

1. Nejprve jsme pro ni vymýšleli vhodné jméno. Dostala název ŠŤASTNÉ DĚTI.

katalog CK Šťastné děti
1. Katalog CK Šťastné děti

2. Každý si zvolil destinaci, kterou o prázdninách navštívil a kterou bude v našem katalogu prezentovat.

3. Následovala diskuze a vytváření představ o konkrétní podobě katalogu, který jsme se rozhodli vytvořit.

4. Zájezdy žáci roztřídili na tuzemské a zahraniční, pobytové, poznávací či kombinované. Hledali v mapách, zakreslovali polohu, doplňovali si informace na internetu, shromažďovali obrázky a fotografie, prohlíželi si katalogy skutečných cestovních kanceláří, osvojovali si množství nových pojmů atd.

5. Každý poté vytvořil svou stránku/stránky katalogu, kde propagoval místo své dovolené či výletu a snažil se potencionální zákazníky motivovat k jejich návštěvě.

katalog - tuzemské zájezdy
2. Katalog - tuzemské zájezdy
katalog - zahraniční zájezdy
3. Katalog - zahraniční zájezdy

6. Žáci společně vytvořili titulní stránku. Všechny své práce svázali, a tak vznikl katalog naší cestovní kanceláře Šťastné děti. Kdo měl zájem, mohl (může) si ho zapůjčit domů a pochlubit se společnou prací či inspirovat rodiče k výletu nebo dovolené. Vzhledem k obsáhlosti katalogu by jeho barevné kopírování bylo nákladné.

7. Na závěr se konal veletrh cestovních kanceláří, na kterém žáci představovali zájezdy. Konkurence byla velká a každý se snažil „prodat“ právě ten svůj. Nezáleželo ani tak na tom, jak daleko se někdo o prázdninách podíval, ale spíše na tom, jak poutavě o daném místě uměl vyprávět. Někteří si pro svou prezentaci přinesli i různé předměty, fotografie apod. Zjistili jsme, že i v našem okolí je spousta krásných míst, kde jsme nebyli a které by jistě stálo za to vidět.

Reflexe:

Práce na projektu žáky bavila a celý měsíc daným tématem žili. Osvojili si mnoho nových poznatků a své izolované znalosti si dali do souvislostí. Při tvorbě své stránky v katalogu cestovní kanceláře mohli využít svou kreativitu i výtvarné cítění. Všichni se snažili o dobrou práci, aby katalog – jejich společné dílo – vypadal co nejlépe. Každý si ho mohl také na závěr odnést domů, pochlubit se či doporučit rodičům tip na výlet nebo příští dovolenou.

Projekt je vhodné zařadit na začátek školního roku, kdy si s žáky sdělujeme své dojmy z prázdnin.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
 NázevAutor
Pexeso - EvropaMgr. Mirka Gardoňová
Města České republikyLubomír Šára
Popletův cestovatelský deníkMgr. Jaroslava Hrnčárková
Hádej, odkud jsem 1Mgr. Jaroslava Hrnčárková
AZ kvíz naopak - ČRMgr. Dagmar Csatová
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 29. 04. 2010
Zobrazeno: 14147krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
GARDOŇOVÁ, Miroslava. Cestovní kancelář. Metodický portál: Články [online]. 29. 04. 2010, [cit. 2020-10-31]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/prázdniny/8153/CESTOVNI-KANCELAR.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 29. 04. 2010 14:07
Jsem ráda, že existují i učitelé, kteří na začátku školního roku nenutí děti k zdlouhavému vyprávění o zážitcích z prázdnin a pouhé kresbě. Váš nápad s cestovní kanceláří je výborný a jistě by se dal dále rozšířit do další výuky.
2.Autor: Recenzent2Vloženo: 29. 04. 2010 14:07
Projekt vychází z prožitků žáků, rozvíjí jejich tvořivost, podporuje spolupráci školy a rodiny.
1.Autor: Veronika ProuzováVloženo: 02. 05. 2010 21:33
Skvělý nápad na začátek školního roku. Děkuji.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.