Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona teoreticky

Metoda kruhu

Ikona aplikace
Autor: Alžběta Palatinová
Spoluautor: Liana Kúthová
Anotace: Příspěvek obsahuje námět jak využívat metodu kruhu při práci s dětmi. Metoda kruhu je určena pro 5 - 6 leté děti předškolního věku.
Podpora výuky jazyka: Čeština
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Sociální a personální kompetence » samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
 2. Předškolní vzdělávání » Činnostní a občanské kompetence » uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a ten druhý » uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a uvažuje, také vyjádřit
 3. předškolní vzdělávání » Dítě a ten druhý » uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat svůj postoj nebo názor, respektovat jiný postoj či názor), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: osobnostní a sociální výchova, myšlenková mapa, sociální dovednost, metodická podpora, sdělení

Pojďte, děti, sedneme si do kruhu. Sednout si do kruhu, znamená pro děti pokyn, který jim dáváme, když potřebujeme:

 • podnítit zájem dětí o další činnost;
 • požádat děti o jejich názor na určitý postup při výuce;
 • zaměřit komunikaci ke vzdělávacímu cíli, něco například upřesnit, ozřejmit, vysvětlit;
 • rozvíjet dovednost společně diskutovat;
 • nabídnout dětem příležitost, aby mohly hovořit o aktuálních problémech, navrhovat řešení;
 • vytvářet myšlenkové mapy;
 • aby se děti učily reagovat na názory druhého, předkládat argumenty;
 • rozvíjet vztahy mezi dětmi, vytvářet soudržnost, rozvíjet pocit sounáležitosti a přijetí;
 • vytvářet bezpečné prostředí pro všechny děti.

Speciální metodou práce v kruhu je komunitní kruh. Cílem komunitního kruhu je podporovat rozvoj vztahů, vytváření prosociálních postojů, např. rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti.

Dovednost naslouchání je určitým výrazem respektu k druhým lidem. Umět naslouchat je předpokladem vytváření dobrých vztahů. Bez naslouchání by metoda kruhu nebyla účinná. Pravidlem pro zajištění vzájemného naslouchání je, že právo mluvit má jen ten, kdo drží v ruce určitý předmět. My používáme kamínek, případně mušličku. Tu si děti postupně předávají jeden druhému. Když je potřeba vstoupit do řeči dítěti, které právě mluví, kamínek si vyžádáme, řekneme, co je třeba a opět ho dítěti vrátíme. Když někdo z dětí, na koho přišla řada, nechce mluvit, nenaléháme, ale vybídneme dítě, aby kamínek podalo dál. Tím, že dítě odmítne něco sdělit, využívá práva nemluvit a současně se učí rozhodovat. Respektujeme i skutečnost, že v mnoha případech je proces vzdělávání důležitější, než momentální výsledek.

V případě, že někdo řekne něco nevhodného, nedovolíme, aby se mu ostatní děti za to vysmívaly. Přijímáme všechny názory, ale dáváme pozor, abychom neřešili nevhodné situace a problémy konkrétních dětí. Úctu si zaslouží všechny děti, i ty, které se učí přemýšlet, reagovat a zaujímat svůj postoj.

Jak nám pomáhá metoda kruhu?

Hodně záleží na tom, jakými metodami se cíl výuky naplňuje. Metodu kruhu využíváme i při pohybových a hudebně pohybových hrách, při orientaci v prostoru a rozvíjení pohybových dovedností. Při vytváření myšlenkové mapy metoda kruhu inspiruje děti k diskusi, podněcuje k promýšlení problémů. Děti se seznamují s různými nápady a názory, učí se formulovat vlastní odpovědi, vyslechnout druhého, akceptovat rozmanité myšlenky, navzájem se povzbuzovat. V komunitním kruhu se děti učí respektovat jeden druhého i být respektovány.

Vytváříme myšlenkovou mapu
1. Vytváříme myšlenkovou mapu
Autor © Alžběta Palatinová
Citace a použitá literatura:
[1] - KOPŘIVA, P.; KOPŘIVOVÁ, T. et al. Respektovat a být respektován. Kroměříž : Spirála, 2005. ISBN 80-901873-6-6. 
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 21. 12. 2010
Zobrazeno: 13546krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.16665

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
1 uživatel Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PALATINOVÁ, Alžběta. Metoda kruhu. Metodický portál: Články [online]. 21. 12. 2010, [cit. 2020-10-21]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/p/9999/METODA-KRUHU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 21. 12. 2010 16:36
Inspirativní využití metody kruhu, které vede děti k samostatnému přemýšlení a vyjádření vlastního názoru a zároveň respektování názoru druhých.
2.Autor: Recenzent2Vloženo: 21. 12. 2010 16:36
V KRUHU jsme si všichni rovni. Král Artuš sedával se svými rytíři též u kulatého stolu. Zde není místo pro nadřazeného, mluvíme "tváří v tvář". Některé děti na takovýto druh komunikace nejsou zcela evidentně zvyklé, proto je třeba metodu touto metodou pracovat a rozvíjet ji. Chválím též výběr použité literatury.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.