Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Analýza autoevaluačních procesů v MŠ - rozhovory...

Analýza autoevaluačních procesů v MŠ - rozhovory s ředitelkami

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Článek přináší čtyři řízené rozhovory s ředitelkami MŠ, které byly zaznamenány v rámci výzkumného úkolu Analýza autoevaluačních procesů v MŠ.

Účastníci úkolu

Úkolu analýza autoevaluačních procesů v MŠ se účastnilo 10 MŠ. Záměrem bylo dosáhnout co největší diverzity, tudíž jsou zastoupené školky z malých i velkých měst, s vysokým i nízkým počtem žáků. Nejprve bylo osloveno 10 pilotních škol (které se rovněž účastnily vytváření příručky Autoevaluace na MŠ, vydané VÚP). Z těchto 10 souhlasilo se spoluprací 7 (MŠ 1–7). V další etapě bylo osloveno 11 škol, které doposud s VÚP nespolupracovaly, ale měly na webu zveřejněny výsledky vlastního hodnocení. Z těchto 11 škol přistoupily na spolupráci nakonec tři.

Metody získávání dat

Hlavní metodou byl sběr dat prostřednictvím analýzy dokumentů, které poskytly jednotlivé MŠ. Hlavním kritériem pro výběr těchto dokumentů je vztah jejich obsahu k tématu autoevaluace. Jednotlivé typy dokumentů byly:

 • ŠVP
 • vlastní hodnocení školy
 • výroční zpráva
 • hodnocení podmínek pro Státní zdravotní ústav
 • SWOT analýza
 • STEEP analýza
 • pojmová mapa

Formuláře:

 • evaluační dotazník pro učitele
 • evaluační dotazník pro rodiče
 • záznam o dítěti
 • záznam z hospitace

Tento výčet uvádí všechny typy studovaných materiálů, neznamená to ovšem, že by každá škola poskytla všechny druhy. Všechny školy poskytly ŠVP a další dokumenty, které jim připadaly k dané tematice důležité.

Návštěvy v MŠ, rozhovory s učitelkami a ředitelkami o výsledcích AE a práce s nimi

Pro oslovení ředitelek byla zvolena metoda řízeného rozhovoru. Řešitel úkolu navštívil z deseti MŠ vybrané 4 a s jejich zástupci vedl rozhovor na téma využívání autoevaluace v jejich praxi. Tato metoda byla zvolena proto, aby se řešitel osobně seznámil s prostředím MŠ a lépe pochopil pozadí, z něhož vychází zkoumané procesy.

Mezi oslovené MŠ se dostaly ty, jejichž přístup k autoevaluaci byl shledán vyváženým, dobře promyšleným, nikoli pouze formálním (bylo vidět, že se s výsledky pracuje a jsou integrální součástí rozvoje školy). Vybrány byly:

 • MŠ Duha Soběslav
 • MŠ V Úvalu
 • MŠ Na Korábě
 • MŠ Čtyřlístek Odry

Řízené rozhovory

Se zástupci vybraných MŠ byly vedeny řízené rozhovory o tom, jak pracují s výsledky AE na své škole. Všem byly položeny stejné otázky:

 1. Vyhovují vám metody a postupy autoevaluace zvolené vaší MŠ (ano/ne). Pokud ne, které byste zvolili pro příští autoevaluaci MŠ?
 2. Které oblasti se vám hodnotí nejlépe, se kterými jste měli problémy a proč?
 3. Jakým způsobem využíváte výsledky autoevaluace?
 4. Je autoevaluace přínosem pro vaši MŠ, pokud ano, jakým způsobem, pokud ne, proč ne?
 5. Navrhujete nějaké změny v přístupu k autoevaluaci?

Ze zúčastněných MŠ byly dotazovány ředitelky:

 • Hana Francová, MŠ Na Korábě, Praha
 • Hana Molárová, MŠ Čtyřlístek Odry
 • Alena Krejčová, MŠ Duha, Soběslav
 • Kateřina Věrtelářová, MŠ V Úvalu, Praha

Celé znění řízených rozhovorů naleznete v přílohách článku.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek