Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Hrnečku, vař!

Ikona inspiraceIkona lekce
Autor: Ivana Bešťáková
Anotace: Záměrem je podpořit zájem dětí o pohádkový svět, přenést ho do jejich hry a tvořivosti.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
Očekávaný výstup:
  1. předškolní vzdělávání » Dítě a společnost » zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných mateirálů, z přírodnin aj.)
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Vycházka do přírodního prostředí
Nutné pomůcky: modelovací hmota, kreslicí nástroje, barevné papíry, čtvrtka, vodové barvy, kulatý štětec, přírodniny, krupice, mačkaný papír, polystyren, vatové tampony, látka, kartónové ruličky, brčko, dřívko, pískovnička
Klíčová slova: činnost, pohádka, hrneček

Námětník činností

Děti si z domova přinesly své oblíbené hrnečky. Vystavily je a představily je kolektivu (materiál, dekor, co z nich pijí, jak ho získaly apod.).

Třídění hrnečků dle tvaru, barvy, materiálu, dekoru, tvaru ucha apod.

Zkoumání hrnků prázdných i naplněných tekutinou podle zvuku – cinkání lžičkou kovovou i plastovou, ťukání dřívkem, tužkou apod.

Grafomotorická cvičení – „mícháme kaši".

a) křídou na tabuli nebo na papír formátu A3 – v kresbě pokračujeme krouživým pohybem dlaně a sledujeme proměnu na ploše

Foto č. 3

Foto č. 2

Foto č. 1

Fito č. 4

b) vodou a štětcem na tabuli – sledujeme postupné usychání kresby, můžeme napomoci i foukáním na část kresby

c) prsty, štětcem, dřívkem, brčkem apod. v pískovničce nebo v tácku s krupicí

Gymnastika mluvidel
- co nejvíce vypláznout jazyk
- vodorovně olizovat dolní a horní ret
- kruhové olizování rtů oběma směry
- otevřít rty a kmitat jazykem do stran
- lízat lízátko zdola nahoru
- opakovat slovo „mňam" a vystupňovat rychlost

Dechová cvičení
- nádech nosem
- foukat do teplé polévky, na dlaň, na hřbet ruky

Poslech pohádky ve formě prózy i poezie několikrát během týdne (viz přílohy)
- rozhovor o vyslechnutém
- vyprávění části děje, případně zjednodušeně celé pohádky
- veršovaná forma vzbudí zájem dětí o vlastní rýmování (sluchově, pomocí obrázků)

Netradiční cvičení s barevnými plastovými hrnky
- hry na orientaci v prostoru a zrakový nebo zvukový signál
- kličkování mezi hrnky po dráze v přímce, po kružnici
- chůze s hrnkem na hlavě, na dlani, na hřbetu ruky
- přeskoky k hrnkům dle „barevného diktátu"

Výtvarné zachycení hrnečků

- modelování

Foto č. 5

- malování plochým štětcem a temperovými barvami na dětmi zvolenou plochu, dekorování kulatým štětcem

Foto č. 6

- dekorování trojrozměrného objektu (hrnek z kartónové ruličky) pomalováním, polepením

- kaše je vytvořena zmačkáním jemného papíru

Foto č. 7

Plnění hrnečků „kaší"

- hrnky okem rozlišitelných objemů děti plní bílým materiálem (mačkaný papír, polystyren, vatové tampony, látka, krupice atd.) a porovnávají množství materiálu, které lze do jednotlivých hrnků umístit

Foto č. 9

Foto č. 8

Přesypávání krupice

Foto č. 11

Foto č. 10

Citace a použitá literatura:
[1] - ČERNÍK, Michal. Pohádkové chvilky dětem do postýlky. Praha : Knižní klub, 2007. ISBN 978-80-242-1944-8. 
[2] - MOURYC, František. Hrajeme si, zpíváme. Praha : Kvarta, 1993. ISBN 80-85570-31-9. 
[3] - VEBEROVÁ, Eva. Soubor textů k literární výchově v mateřské škole. Praha : SPN, 1981.  
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 17. 12. 2009
Zobrazeno: 16314krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 1.5

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BEŠŤÁKOVÁ, Ivana. Hrnečku, vař!. Metodický portál: Články [online]. 17. 12. 2009, [cit. 2019-08-17]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/p/7243/HRNECKU-VAR.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.