Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Principy předškolního kurikula, na kterých...

Ikona teoreticky

Principy předškolního kurikula, na kterých je postaven RVP PV

Ikona odbornost
Autor: Kateřina Smolíková
Anotace: •Předškolní kurikulum (formulované prostřednictvím RVP PV) je velmi obecné, protože jen tak může být dynamické a dávat dost prostoru pedagogům pro jeho užití v různých podmínkách (tvorba vlastních školních a třídních programů).
Téma příspěvku:RVP / ŠVP
Klíčová slova: kurikulum, principy
  • Předškolní kurikulum (formulované prostřednictvím RVP PV) je velmi obecné, protože jen tak může být dynamické a dávat dost prostoru pedagogům pro jeho užití v různých podmínkách (tvorba vlastních školních a třídních programů).

  • Zdůrazňuje se "otevřenost" kurikula (RVP PV) ve smyslu otevřenosti pro učitele (volný způsob práce s prostorem pro tvořivost, aktualizaci, proměnu, přizpůsobivost možnostem dětí).

  • Zdůrazňuje se "prostor pro dítě", tedy pro jeho aktivity, zájmy, rozhodování, aktivní vtažení do procesu učení (činnostní a prožitkové učení).

  • Zdůrazňuje se holistický přístup ve všech ohledech (integrované vzdělávání zasahující celou osobnost dítěte, vzdělávání soustředěné kolem poznatkových témat, učivo netřídí do výchovných složek - předmětů, oborů, pokrývá společně celou věkovou skupinu dětí 3 -6letých).

  • Kurikulum (RVP PV) obsahuje sociální cíle a současně se soustřeďuje na dítě jako individualitu (rovnováha mezi osobnostními a sociálními cíli).

  • Kurikulum (RVP PV) vymezuje spíše podmínky optimální pro realizaci výchovy a vzdělávání v předškolním věku (zdravé, bezpečné a bohaté prostředí, vhodný sociální kontext, vybavení, personální připravenost).

  • Cílové stavy, resp. výsledky (očekávané dílčí kompetence) stanovuje spíše orientačně, nikoli pro jednotlivá věková období, ale až pro období, kdy dítě ukončuje předškolní vzdělávací etapu.

  • Způsoby, jak výsledků dosahovat (formy, metody, postupy) stanovuje volně a spíše orientačně (připouští různé organizační formy - skupinové, frontální, individuální, věkově homogenní či smíšené skupiny, dovoluje různé metodické postupy).

  • RVP PV nevymezuje přesně učivo, ale pouze rámcově (učivo si stanovuje a uspořádává do tematických celků pedagog sám, plánuje si jej do nabídky činností a příležitostí).

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 19. 08. 2004
Zobrazeno: 12980krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
SMOLÍKOVÁ, Kateřina. Principy předškolního kurikula, na kterých je postaven RVP PV. Metodický portál: Články [online]. 19. 08. 2004, [cit. 2020-11-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/p/60/PRINCIPY--PREDSKOLNIHO-KURIKULA-NA-KTERYCH-JE-POSTAVEN-RVP-PV.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.