Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Podzimní hrátky – Bramboriáda

Podzimní hrátky – Bramboriáda

Praktický příspěvek
inspirace
střednědobý
Autor Bronislava Kuželková
Autorka představuje projekt česko-německé spolupráce dvou mateřských škol s cílem navázání partnerských vztahů mezi školami a dětmi, postupné odbourávání jazykové bariéry, seznámení pedagogů s odlišnostmi v přístupu k dětem a novými metodami práce v různých zemích.

 

Na rozvoj neformálních partnerských vztahů se naše dvoutřídní mateřská škola orientuje již od roku 2003, konkrétně se jedná o spolupráci s trojtřídní MŠ v německé příhraniční obci Konnersreuth. Nejprve byly navázány kontakty mezi pedagogy, postupně také mezi rodiči a dětmi obou zemí v podobě výměnných akcí a přátelských setkání. Nyní jsou frekvence oboustranných návštěv flexibilnější a spolupráce oboustranně velice přínosná a inspirující. Součástí výchovně-vzdělávací činnosti naší školy je také odpolední zájmový kroužek Němčina hrou, kde se děti seznamují se základy tohoto jazyka. Kroužek vede učitelka mateřské školy, která výborně jazyk ovládá. V německé MŠ se snaží vést děti k základům češtiny formou her, říkadel, popěvků. Pokroky jsou patrné při každé návštěvě.

Bramboriáda

Akce se zúčastnilo přibližně 50 dětí z naší mateřské školy a asi 25 dětí z Konnersreuthu spolu se svými učitelkami. Přítomny byly i ředitelky obou MŠ.

Cíl:
 • schopnost respektovat druhého při společných setkáních, umět mu nabídnout pomoc
 • osvojení si některých poznatků o podzimních plodech
 • rozvoj komunikativních dovedností, umět se samostatně a bez ostychu vyjadřovat
Činnosti dětí v mateřské škole:
 • výroba panáčka Bramboráčka s využitím brambor, mrkve, fazolových lusků, papriky, okurky, slámy, koření, špejlí a dalších pomůcek (např. skartovaného papíru vhodného na vlasy, kukuřičných listů)
 • tiskání předem připravenými bramborovými „razítky" namočenými v barvě na libovolný formát papíru
 • práce podle instrukcí i vlastní fantazie a tvořivosti, komentování činností
 • následná výstavka prací všech dětí
 • ochutnávka ovoce a zeleniny připravená společně s dětmi
Očekávané kompetence:
 • umět rozlišit, porovnat a pojmenovat různé druhy zeleniny a dalších přírodnin
 • umět rozlišit, porovnat a pojmenovat další vlastnosti plodů - některé jsou měkké, tvrdé, křehké, snadno se lámou, různě voní i chutnají
 • umět zachytit své prožitky a tvořivě využívat fantazii
 • spolupracovat s ostatními, dělit se o pomůcky, počkat, až je druhý nebude potřebovat, vnímat, co si přeje druhý
Hodnocení:

Nabídnuté činnosti děti plně zaujaly, vytvořené panáčky z přírodnin využily k dalším hrám a improvizované dramatizaci. Po společném úklidu následoval zpěv německé písně a nácvik českého říkadla s pohybovým vyjádřením.

Říkadlo

Koulela se ze dvora, tááákhle velká brambora.
Neviděla, neslyšela, že odněkud ze shora padá na ní závora.
Kam koukáš, ty bramboro? Na tebe, ty závoro.
Kdyby tudy projel vlak, byl by z tebe bramborák!

Činnosti na školní zahradě

Třídění a přenášení brambor různých velikostí a tvarů (děti nejprve brambory roztřídily na malé, větší, největší - společně jsme si zahráli obměnu hry Na palečka a obra podáváním nejmenší a největší brambory. Pak jsme hledali brambory tvarované do srdíčka a připravili jsme největší brambory vhodné k dalším hrám:

 • „Na farmáře": jízda zručnosti ve dvojicích s dětským kolečkem plným brambor po určené trase
 • zdolávání překážkové dráhy na zahradě MŠ s bramborou na lžíci (úkolem bylo projít slalomem mezi kuželkami, pak přes padací dřevěný most po schodech až k dřevěné věži, odtud se trefit bramborou do připraveného kbelíku, odevzdat lžíci a sklouznout se po skluzavce dolů
 • vykrajování tvarů do plátků brambor; následné pečení plátků a vykrájených tvarů připravených dětmi ochotně zajistila paní kuchařka
 • společná ochutnávka vyrobených pečených plátků brambor
Hodnocení

Činnosti nabízené na zahradě využily s nadšením všechny děti. Hru Na farmáře dokonce k pobavení dětí vyzkoušely i učitelky a obě ředitelky. Odměna byla také stylová - sáček bramborových lupínků pro každého účastníka (věnováno místním českým sponzorem). Společný oběd v podobě teplého bramborového guláše byl v bramborovém stylu. A podle slov německé paní ředitelky byl tento oběd tou nejlepší tečkou naší společné Bramboriády.

1.
2.
3.
4.
Plody naší zahrádky

Akce se zúčastnilo asi 48 dětí z naší mateřské školy a 23 dětí s učitelkami z Konnersreuthu.

Cíl:
 • získání schopnosti záměrně řídit svoje chování, umět uvítat návštěvu v mateřské škole
 • bezpečně se orientovat v prostředí mateřské školy - umět komunikovat s kamarádem i neverbálním způsobem.
Činnosti dětí v mateřské škole:
 • přivítání návštěvy
 • ochutnávka podzimního ovoce našich zahrádek (hrušky, jablka, švestky), čaje ze sušených šípků a šípkové marmelády na jednohubkách - připomenout si, kde jsme plody pozorovaly, sbíraly, kde rostly
 • dokreslování do pracovních listů - grafomotorika (o jablíčkách, u šípkového keře)
 • vykreslování omalovánek s různými druhy ovoce a zeleniny
 • spontánní hry dle výběru dětí
 • společná prohlídka mateřské školy.
Očekávané kompetence:
 • děti si uvědomily, jak se chováme v situaci, když přijde návštěva
 • uvědomily si, že je možné domluvit se i neverbálním způsobem
 • mohly využít to, co se naučily v kroužku německého jazyka (pozdravit, poděkovat, říci, jak se jmenuji, počítat ...)
 • těšily se z hezkých a příjemných prožitků, při společných činnostech
 • umět rozlišit, porovnat a pojmenovat různé druhy zeleniny a dalších přírodnin
Hodnocení

Po společné svačině, u které opět nechybělo ovoce různých druhů, si české děti našly německého kamaráda a společně se ve dvojicích vypravily poznávat naši školku. Pro lepší orientaci dětí byly v budově předem upevněny šipky, které jim usnadňovaly cestu a zajistily dobrodružnost prohlídky naší školky. Šipkovaná všechny pobavila a seznámila nové děti s prostředím naší MŠ. Po prohlídce jsme se všichni společně sešli v přízemí ve třídě Sluníček a zazpívali si dvojjazyčně předem nacvičenou píseň Bratře Kubo a Bruder Jakob. Také říkadla o proměnlivém podzimním počasí děti již znaly v obou jazycích, a proto jsme mohly znázornit texty říkadel hrou na tělo i pohybem.

České říkadlo

www.nasedetatko.com/...

Dešťové kapičky, kmitáním prsty od shora dolů znázorňujeme déšť
dostaly nožičky.
Chodily po plechu,
ťukáme dvěma prsty do dlaně druhé ruky
dělaly neplechu. pleskáme o stehna

Německé říkadlo

www.kafomet.cz

Regen, Regen, tropf, tropf, tropf, - ťukáme prstem, znázorňujeme déšť
fält aut meinen Kopf, Kopf, Kopf, - prstem si ťukáme na hlavu
fält auf meine Beine, - prstem si ťukáme na nohy
liebe Sonne, scheine! - rukama znázorníme prosbu ke sluníčku

Uctívání podzimních plodů

Německé děti přidaly ještě píseň díkuvzdání podzimní úrodě, protože ji znaly ze slavností, které v minulých dnech probíhaly v Konnersreuthu. Slavnosti zde probíhají každoročně a jsou zaměřeny na uctívání podzimních plodů, na hojnost a různorodost podzimní úrody ovoce i zeleniny. Je to také poděkování přírodě za to, co lidem nabízí ve své pestrosti a rozmanitosti barev i tvarů. Další nabízené aktivity se opět snažily připravit tak, aby navazovaly na vzdělávací obsah předchozích tematických celků, na zkušenosti a poznatky dětí.

Činnosti dětí v mateřské škole:
 • výroba sluníček z plátků cukety, párátek, koření (do plátků cukety děti zapichují po obvodu párátka jako paprsky a pak ozdobí obličej kořením - hřebíček, badyán)
 • výroba ježků z rozpůlených hrušek, párátek, koření (špička hrušky tvoří čumáček, na záda zapichujeme párátka jako bodlinky, oči dozdobíme z koření) - rozkrojené plody děti pozorují (uložení jadérek v jádřinci)
 • navlékání kousků ovoce, jeřabin a šípků na náhrdelník (děti navlékají na vlasec předem nasbírané a provrtané plody)
 • tiskání půlkou jablíčka namočeného v barvě (mohou pozorovat tvar rozkrojeného jablka a porovnat s tvarem hrušky)
 • barvení podzimních dekorací předem připravených našimi dětmi z keramické hlíny (keramickou hlínu děti napěchovaly do vybraných formiček s podzimní tematikou - dýně, list, houba, jablíčko, hruška, hroznové víno a nechaly několik dní ztvrdnout, pak vyklopily z formiček a zdobily).
Návštěva výstavky

Na závěr jsme pozvali naše kolegy do místní sportovní haly, kde probíhala výstava výpěstků místních zahrádkářů. Všichni společně jsme si prohlédli rozmanité druhy ovoce a zeleniny vypěstované na skalenských zahrádkách a také výrobky našich dětí, které zde byly vystaveny pro veřejnost (zeleninoví ptáčci, panáčci z brambor, housenky z hroznového vína a cukety, vázička z dýně a brokolice, zajíčci z brambor a fazolových lusků, strašidla z cuket a jablek, rajčatová beruška, sluníčka z plátků cuket, ježci z hrušek, mrkvoví panáčci aj.).

Závěr a hodnocení

Rozloučili jsme se pohoštěním pod pergolou v naší zahradě. Pohoštění připravily naše děti i pracovníci naší mateřské školy. Snažili jsme se opět stylově s možností vlastního výběru dle chuti - jablečný závin od dětí, rebarborové, švestkové a dýňové koláče, ovocná bublanina, kynuté koláčky s hruškovými povidly aj. Soudě podle rozesmátých obličejů i rozzářených dětských oček, věřím, že obě akce byly přínosné, nevšední, obohacující o zážitky a hlavně společně příjemně prožité chvíle.

5.
6.
7.
8.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek