Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Zvládání vzteku u dětí pomocí velkých ma...

Ikona prakticky

Zvládání vzteku u dětí pomocí velkých maňásků

Ikona zkusenostIkona dlouhodobe
Autor: Bára Procházková
Spoluautor: Egle Havrdová, Kateřina Vyhnánková, Barbora Dvořáková
Anotace: Hra s látkovými postavičkami nemusí být jen zábava, ale učitelé ve školce mohou maňásky také dobře využít při problémech v komunikaci s dětmi. Nová metodika Dobrý začátek ukazuje, jak s maňásky přesně pracovat.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého
  2. Předškolní vzdělávání » Sociální a personální kompetence » ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
  3. Předškolní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit
Očekávaný výstup:
  1. předškolní vzdělávání » Dítě a společnost » chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé
  2. předškolní vzdělávání » Dítě a společnost » vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení (v jednoduchých situacích samostatně, jinak s pomocí)
  3. předškolní vzdělávání » Dítě a společnost » adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvy
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: vztahy, mezilidské vztahy, emoce, negativní emoce, klima třídy, sociální klima, klíčové kompetence, chování, pravidla chování

Cíl výuky:

Cílem používání maňásků v mateřské škole je zlepšení komunikace mezi dětmi a zlepšení vztahů celkově. 

Maňásci se sice objevují téměř v každé školce, naprostá většina z nich ale slouží pouze k zabavení dětí, tedy například k divadelním představením. „Z výzkumu vyplývá, že se loutky využívají především k zabavení dětí a hraní loutkového divadla, což je ale málo. Loutky se dají využít při vysvětlování společenských problémů, jako pomoc dítěti při ostychu nebo navazování kontaktu, k rozvoji fantazie, slovní zásoby či jemné motoriky,“ píše studentka pedagogiky z Masarykovy univerzity Dagmar Rybářová ve své práci s názvem Loutka při práci učitele v mateřské škole.

A tady navazuje právě nová metodika Dobrý začátek, která je postavena na tom, že nikoho nepoučuje učitelka, ale děti se učí společně s kamarádem-maňáskem. Maňásek řeší podobné obtíže, jako mají děti, a společně najdou cestu z problému ven. S pomocí loutky se dá řešit třeba i šikana, ventilovat agrese nebo se děti snáze otevřou, když jsou ostýchavé či osamělé. Celkově tak tato hračka zprostředkovává hlubokou identifikaci i odosobnění zároveň, proto je oblíbeným terapeutickým prostředkem.

Maňásek také může výborně převzít roli i někoho negativního nebo s nevhodným chováním. Často funguje lépe, když se problém řeší přes maňáska, než když učitel i děti kritizují za nevhodné chování jedno konkrétní dítě, které by se tak stalo terčem negativní pozornosti. Neexistují žádné parametry, jak by měl maňásek vypadat. Podle odborníků z neziskové organizace Schola empirica, ale platí, že čím je loutka větší a čím více připomíná lidského kamaráda, tím lépe.

Jak konkrétně použít maňásky při vzteku dítěte

Loutky mají svá jména a chodí na návštěvu do třídy ideálně jednou týdně. Jinak by měly zůstat ukryté mimo dosah dětí. Pokud jsou ve třídě dvě učitelky, jedna pohybuje maňáskem a propůjčuje mu hlas a druhá s ním mluví ze své pozice. Pokud je ve třídě pouze jedna učitelka, může mluvit za sebe i za maňáska. Když maňásek přijde, zeptá se ho učitelka, co ho trápí. Maňásek začne líčit svůj problém. Za chvíli začne maňásek komunikovat s dětmi a ptát se jich, co by dělaly v té situaci ony. Většinou děti začnou přímo s maňáskem komunikovat a radit mu. Tím si samy uvědomí, jak by se podobná situace dala řešit, pakliže by se do ní dostaly ony. (Maňásek by měl mít jméno, aby působil jako reálný kamarád. V textu je nahrazeno všeobecným „maňásek“, protože každé jméno je individuální.)

Příklad scénáře, jak pracovat s maňáskem při zvládání vzteku:

Maňásek: „Dneska děti ve škole zlobily, nadávaly mi do opičáků!“

Pedagog: „Jak ses při tom cítil?“

Maňásek: „Byl jsem hrozně rozzlobený, tak jsem jim taky nadával!“

Pedagog: „A jaký jsi měl z takového řešení pocit?“

Maňásek: „Moc dobrý ne, odpovídaly mi, že jsem blbeček, a řekly, že si s nimi nemůžu hrát.“

Pedagog: „Jestlipak existuje nějaké jiné řešení, které by v takové situaci fungovalo lépe? Chceš se zeptat tady dětí, jestli mají nějaké nápady?“

Maňásek: „Tak jo, ale je určitě nikdy nikdo netrápí.“

Pedagog: „Ale kdepak, já si myslím, že všechny děti občas někdo zlobí a pošťuchuje.“

Maňásek: „Vážně? A jak se, děti, cítíte, když vás někdo zlobí?“

Povzbuzujete děti, aby pojmenovaly své pocity.

Pedagog: „Já bych řekla, že takové pocity nám napovídají, že máme problém. Je to tak? Maňásku, co bys řekl, že je tvůj problém?“

Maňásek: „Problém je, že jsem hrozně rozčilený, když mě děti zlobí.“

Pedagog: „Přesně tak. Takže co můžeš dělat, abys ten problém vyřešil? Jaká jsou možná řešení nebo možnosti, co můžeš dělat?“

Povzbuzujete děti, aby navrhovaly řešení, jako třeba přehlížet, odejít pryč, udělat si ze situace legraci, zhluboka se nadechnout a uklidnit se, vysvětlit své pocity.

Pedagog: „Maňásku, tyhle děti jsou skvělí detektivové a řešení problémů jim jde výborně. Podívej se na tu spoustu možností, které vymyslely.“

Maňásek: „Mohli bychom si některé z těch nápadů procvičit? Nejsem si jistý, jak bych to měl dělat.“

Pedagog: „Dobře, vybereme dvě děti, které ti ukážou, jak máš reagovat, když tě někdo zlobí. A ty, maňásku, můžeš hrát toho, kdo zlobí, ano?“

Vybrané dvě děti přehrávají situaci.

Maňásek: „To bylo skvělé – vůbec jste na mě nereagovaly, když jsem vás zlobil. Vlastně mě pak nebavilo vás pošťuchovat. Příště až se mi někdo bude posmívat, to určitě taky zkusím. Pak vám řeknu, jak to dopadlo.“

Na další hodině:

Maňásek: „Víte, co se stalo? Děti se mi zase posmívaly a říkaly, že jsem hloupý a neumím ani kopnout do balonu. A víte, co jsem pak udělal?“

Pedagog: „Řekni nám to, maňásku.“

Maňásek (předvádí): „No, byl jsem vážně rozčilený a vzpomněl jsem si, že bych měl říct, jak se cítím. Ale to mi v tu chvíli nešlo. Tak jsem se zhluboka nadechl – raději několikrát, abych se uklidnil, a v duchu jsem si řekl: vůbec si toho kluka nebudu všímat, dokážu být silnější než on. Pak jsem odešel jinam a našel jsem si na hraní jiné děti.“

Pedagog: „A jak ses potom cítil?“

Maňásek: „Bylo to tak skvělé, cítil jsem se moc silný.“

Pedagog: „Myslíte, že si maňásek vedl dobře? Bylo jeho řešení dobré? Vedlo k dobrým pocitům? Bylo bezpečné?“

Reflexe:

Zkušenosti z mateřských škol, které maňásky využívají, ukazují, že se dlouhodobě zlepšuje klima ve třídě. 

Citace a použitá literatura:
[1] - HAVRDOVÁ, Egle. et al. Kurikulum Dobrý začátek. Praha : Schola Empirica, 2019. 108 s. ISBN 978-80-905748-8-5. 
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf1079 kBMetodika Dobrý začátek: Zvládání vzteku
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 21. 04. 2020
Zobrazeno: 1897krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PROCHÁZKOVÁ, Bára. Zvládání vzteku u dětí pomocí velkých maňásků. Metodický portál: Články [online]. 21. 04. 2020, [cit. 2020-11-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/p/22316/ZVLADANI-VZTEKU-U-DETI-POMOCI-VELKYCH-MANASKU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.