Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Rozvoj polytechnických a digitálních kom...

Ikona informativni

Rozvoj polytechnických a digitálních kompetencí

Autor: Barbora Vítová, BBA
Anotace: Článek představuje hlavní principy projektů Malá technická univerzita a Malá digitální univerzita v mateřské škole.

Článek vznikl v rámci projektu Podpora práce učitelů (PPUČ). Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.
Klíčová slova: Malá technická univerzita, Malá digitální knihovna, mateřská škola, předškolní vzdělávání, PPUČ

Původní definice gramotnosti se v dnešní době postupně ze schopnosti číst, psát a počítat rozšířila i na další druhy dovedností – sociální, přírodovědné, mediální, finanční a v poslední době na polytechnické a digitální. Tak jako my i malé děti jsou dnes každý den vystavovány životu v technicky vyspělém světě plném moderních a digitálních technologií, automatizace a robotizace. A právě k tomu, aby dnešnímu světu rozuměly, nebály se ho, orientovaly se v něm a byly schopny se později uplatnit, by je měla vést polytechnická a digitální výchova.

Akreditovaná školení společnosti Malá technika z.ú. jsou určena především pro pedagogy mateřských škol. Ne nadarmo spisovatel Robert Fulghum tvrdí: „Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce.“ Cílem seminářů je seznámit pedagogy s vybranými technickými a digitálními tématy a inspirovat je, jak tato témata předávat dětem názorným a jednoduchým způsobem v jejich každodenní práci. Školení vychází z originálních vzdělávacích programů pro polytechniku – Malá technická univerzita a pro digitální vzdělávání – Malá digitální univerzita .

Tyto programy reagují na potřeby učitelů učit nové směry v polytechnice a digitálním vzdělávání. Zaměřují se na inovativní metody, jako je například vyzkoušení si dovedností z pozice dítěte, které vychází z principu prožitkového, činnostního a spontánního učení. Mottem Malé digitální univerzity je učení prožitkem, na koberci a screenless (bez monitoru).

Technika kolem nás

V programu Malá technická univerzita, a tudíž i ve čtyřhodinových akreditovaných seminářích, se setkáte s tématy, které potkáváte a používáte každý den: město, dům, ulice, mosty, věže, čistička odpadních vod, ale i elektrárna, trafostanice a vodojem. Děti se seznámí s novými pojmy, jako jsou architekt, inženýr, projektant, elektrikář či instalatér, ale i kartograf, zpracovatel odpadu, plynař a plynárník, ropař a vodohospodář. Pedagogové si stejně jako děti vyzkoušejí v rámci inspirativního semináře postavit most, po kterém se budou moci projít, nebo si podle technického výkresu zapojí elektřinu v domě.

Digitální svět v každodenním životě

Rozhodli jsme se představit dětem digitální svět ještě předtím, než se stanou běžným uživatelem, který neví, jak co funguje a ani se nepokouší to pochopit. V našem programu Malá digitální univerzita se tablety, počítače ani notebooky nepoužívají. Chceme dětem i pedagogům ukázat způsob uvažování programátora, tvoření jednoduchých algoritmů/postupů, zadávání příkazů, tvoření jednoduchých programů tak, aby vedly k vytyčenému cíli, a to vše názorně a jednoduše, na motivy běžných věcí, které děláme a používáme v běžném životě. Pracujeme s jednoduchým dřevěným robotem, kterého např. učíme krmit psa nebo péct pizzu.

Program MDU se nám podařilo představit zástupcům Společnosti učitelů matematiky JČMF, přivítali naše inovativní postupy výuky a netradiční pomůcky. Věříme, že jsme našli společnou řeč a nadšení pro stejné cíle, a to rozvoj matematického a logického myšlení u předškolních dětí, které vede k rozvoji digitální gramotnosti.

S programem Malé technické univerzity jsme již navštívili okolo 840 mateřských škol v celé ČR. V akreditovaných seminářích se proškolilo více než 250 pedagogů a nejvíce jsme hrdí na 39 mateřských škol, které si Malou technickou univerzitu zařadily do svého ŠVP. Malou digitální univerzitu jsme již úspěšně představili v 10 pilotních MŠ a jednu z nich (MŠ ve Stříbrné Skalici) program digitálního vzdělávání natolik zaujal, že se rozhodla MDU realizovat v rámci ŠVP sama.

Technický a především digitální svět bude čím dál víc ovlivňovat naše životy, již dnes víme, že polytechnické a ICT kompetence budou nutné k úspěšnému uplatnění se nejen na trhu práce, ale i ve společenském životě.

Barbora Vítová, BBA – spoluautorka projektů Malá technická univerzita a Malá digitální univerzita s dlouholetou zkušeností ve vzdělávacích projektech pro děti

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Výukové aktivity pro rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti v předškolním vzdělávání.

Ostatní články seriálu:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 24. 01. 2019
Zobrazeno: 3159krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BBA, Vítová,. Rozvoj polytechnických a digitálních kompetencí. Metodický portál: Články [online]. 24. 01. 2019, [cit. 2020-08-06]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/p/21985/ROZVOJ-POLYTECHNICKYCH-A-DIGITALNICH-KOMPETENCI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.