Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Jak rozvíjet sluchové vnímání v přípravné...

Ikona prakticky

Jak rozvíjet sluchové vnímání v přípravné třídě – 3. díl

Ikona inspiraceIkona strednedobe
Autor: Petra Pšeničková
Anotace: Článek nabízí aktivity pro rozvoj sluchové analýzy a syntézy. Žáci se mohou těšit na rýmování, rozkládání slov, vyvozování hlásek ve slově v učebně i při vycházce.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům
Očekávaný výstup:
  1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)
  2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího)
  3. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí
Klíčová slova: dysortografie, přípravná třída, předškoláci, rozvoj sluchového vnímání

Příspěvek doplňuje informace předchozích dílů Jak rozvíjet sluchové vnímání v přípravné třídě 1. a 2. díl o další praktické zkušenosti. Nabízí pro děti poutavé náměty pro rozvoj sluchové analýzy a syntézy.

Nápady využijí nejen učitelé přípravných tříd, ale i učitelé mateřských škol, 1. a 2. tříd ZŠ, učitelé žáků s dysortografií, rodiče.

Aktivity pro rozvoj sluchové analýzy a syntézy

Rozkládání slov na slabiky

Učitel pracuje s dětmi v kruhu na koberci / venku na trávě. Použije makety / obrázky / reálné kusy ovoce, zeleniny, hub, které vyskládá doprostřed kruhu. Každé dítě si vybere jeden kus, který pojmenuje a vytleská na slabiky. Např. hruška: hruš-ka. Ze začátku je dobré dětem s vytleskáváním pomoci tak, že tleskáme společně (učitel a konkrétní dítě). Pro některé dítě je obtížné tímto způsobem rozkládat slova na slabiky. Poté je možné použít kostky, kdy první kostka je vždy větší nebo jinak barevná. Každou slabiku zastupuje jedna kostka, slovo malina bude znázorněno třemi kostkami, slovo slunečnice bude znázorněno čtyřmi kostkami. Nejdříve však dětem nabízíme slova kratší. V této fázi děti ještě nevedeme ke zjišťování počtu slabik.

Obměna: Učitel vyzve děti, aby si přinesly každý jednu hračku / ve venkovním prostředí jednu přírodninu. Sesednou si do kruhu, postupně každé dítě pojmenuje svůj předmět, roztleská ho na slabiky a určí počet slabik. Předmět přiřadí ke kartě se správným počtem puntíků. Začínáme s kratšími slovy, čtyřslabičná a pětislabičná slovo zařazujeme až v dalších dnech.

Místo reálných předmětů může učitel použít sadu tematických karet – např. nábytek, zvířata, dopravní prostředky, přírodniny apod.

Rýmy

Učitel si připraví karty s obrázky nebo reálné předměty (rýmy) – např. tužka – hruška, míč – klíč apod. Nejdříve dětem předvede vyhledávání a poznávání rýmů. Poté již každé dítě pracuje samo se sadou 4 karet nebo reálných předmětů – vyhledává rýmy. Dítě např. dostane sadu karet: „pes, vosa, kosa, les“, nahlas karty pojmenuje pod dohledem učitele a pak už tvoří rýmy. Některé děti rýmy rozpoznají rychle a mohou pracovat samostatně, jiným dětem je třeba více pomoci. Děti také vedeme k vytváření vlastních rýmů a vyhledávání rýmů v říkadlech.

Vyvozování první hlásky ve slově

Učitel pracuje s dětmi v kruhu, předkládá obrázky nebo reálné předměty, které začínají na S. Společně s dětmi obrázky či předměty pojmenuje a poté děti vyzve, zda poznají, co mají společného. Slova s dětmi ještě jednou zopakuje se zvýrazněním první hlásky. Společně vymýšlejí nebo vyhledávají další slova, která začínají na S. Dětem také můžeme přečíst nějaký příběh nebo říkanku o této hlásce. Závěrem ještě syčíme jako hadi, každý se podle svého nadechne a s výdechem syčí jako had, opakujeme několikrát. Snažíme se o prodloužení výdechového proudu, každý však dýchá podle svého.

Následující dny obdobným způsobem vyvozujeme hlásku M. Pro cvičení prodlužování výdechového proudu můžeme použít medvědí „brummmmm“.

Obdobným způsobem postupně vyvozujeme hlásky P, J, T, L. Následně i zbývající souhlásky a taktéž samohlásky.

Obměna: Karty s obrázky na probrané hlásky, př. J, P, S, M, rozmístíme po místnosti nebo venku. Vyzveme děti k hledání obrázků, které začínají na M. Platí pravidlo, že je možné donést pouze jeden obrázek. Dítě pak učiteli předá obrázek se slovy: „Miska – M.“ Takto postupujeme i s dalšími hláskami.

Náměty pro vyhledání vhodných karet k této aktivitě lze získat kromě internetu v publikacích: Sluchové vnímání, BEDNÁŘOVÁ, 2008, Šimonovy pracovní listy 6, 7, CHARVÁTOVÁ-KOPICOVÁ, V.; BOHÁČOVÁ, Š. viz literatura.

Obměna: Vždy dvě děti mají k dispozici pingpongový míček. Děti stojí u lavice naproti sobě, míček je uprostřed lavice. Děti foukají do míčku. Nacvičují tak prodlužování výdechového proudu.

Vyvozování poslední hlásky ve slově

Učitel pracuje s dětmi v kruhu. Připraví si obrázky slov, které končí na výraznější souhlásku (např. kos, pštros, ananas, les, pes, …). Obrázky s dětmi společně pojmenuje a pak hledají společný znak. Učitel může u slov hlasově zdůraznit poslední hlásku (kossss).

Postupně s žáky rozpoznáváme i další hlásky na konci slov. Platí, že při skupinové práci děti lépe rozpoznávají nejdříve výraznější hlásky; samohlásky bývají nejobtížnější.

V této fázi děti již dobře rozlišují první hlásku ve slově. Často trvá delší dobu, než pochopí, že nyní rozpoznáváme jinou hlásku než první. Po delším nácviku se však dětem začne dařit i v této oblasti.

Obměna: Učitel pracuje s dětmi v kruhu. Připraví si obrázky slov, které končí na méně výraznou souhlásku či samohlásku (např. puk, luk, lok, bok, …). Obrázky s dětmi společně pojmenuje a hledají společný znak. Učitel může u slov hlasově zdůraznit poslední hlásku (lukkkkkk). Postupně s žáky rozpoznáváme i další hlásky na konci slov.

Obměna: Děti spí jako kočky, oči mají zavřené. Probouzejí se = otevírají oči pouze tehdy, když slyší slovo končící na domluvenou hlásku. Učitel předříkává různá slova, děti/kočky se probouzejí a zase usínají.

Sklad a rozklad jednoslabičných slov

Učitel pracuje s dětmi v kruhu, do středu vyskládá obrázky jednoslabičných slov. Motivuje děti na hru kouzelníků. Učitel slova říká zašifrovaně/kouzelnicky. Děti mají šifru odhalit, slovo poznat. Např. Učitel: k – o – s. Děti: kos. Obtížnější variantou je, když děti mají slovo samy vyhláskovat.

Obměna: Přidáváme i slova dvouslabičná s otevřenou slabikou: kosa, noha, růže apod.  

Doporučená literatura

  • BEDNÁŘOVÁ, J.:  Sluchové vnímání. PPP Brno, 2008.
  • CHARVÁTOVÁ-KOPICOVÁ, V.; BOHÁČOVÁ, Š.: Šimonovy pracovní listy 6 – Logopedická cvičení I. Portál, Praha 2007. ISBN 978-80-7367-260-7.
  • CHARVÁTOVÁ-KOPICOVÁ, V.; BOHÁČOVÁ, Š.: Šimonovy pracovní listy 7 – Logopedická cvičení II. Portál, Praha 2007. ISBN 978-80-7367-261-4.
  • FRANČÍKOVÁ, R., ŠTANCLOVÁ, E.: Šimonovy pracovní listy 15. Praha, Portál 2013. ISBN: 978-80-262-0465-7.
  • ČOPÁKOVÁ, A., ZELINKOVÁ, O.: Pavučinka  Sluchové vnímání. Havlíčkův Brod, Tobiáš 2010.
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 15. 03. 2018
Zobrazeno: 4694krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PŠENIČKOVÁ, Petra. Jak rozvíjet sluchové vnímání v přípravné třídě – 3. díl. Metodický portál: Články [online]. 15. 03. 2018, [cit. 2020-11-23]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/p/21541/JAK-ROZVIJET-SLUCHOVE-VNIMANI-V-PRIPRAVNE-TRIDE---3-DIL.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 15. 03. 2018 10:02
Článek je vhodný pro práci s dětmi PŠV.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.