Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Mraveneček v lese těžkou kládu nese

Ikona prakticky

Mraveneček v lese těžkou kládu nese

Ikona inspiraceIkona kratkodobe
Autor: Barbora Konopásková
Anotace: Prostřednictvím her a pozorování děti získají povědomí o životě v mraveništi nejen jednoho mravence, ale i celého společenství. Prohloubí si pocit sounáležitosti s ostatními dětmi a potřebu spolupráce (umění vést i podřídit se). Obohatí je estetické a hmatové zážitky mikrosvěta. Uplatní také pohybové dovednosti při výstupu na horu.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení
Očekávaný výstup:

Příspěvek nemá přiřazen žádný očekávaný výstup.

Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí
Nutné pomůcky: * lupy
* šátek
* encyklopedie a další odborné knihy o životě hmyzu
* cukr
* citron
* královská koruna
Klíčová slova: mraveniště, mravenec

Činnosti v MŠ:
 • pozorování mravenců na vycházce a v zahradě MŠ, pozorování pouhým okem a pod lupami, hledání rozdílů mezi jednotlivými druhy hmyzu, prohloubení znalostí dětí k tématu;
 • práce s odbornou literaturou, vyhledávání informací, obrázků, fotografií, pozorování stavby těla mravence a jednotlivých detailů (nové pojmy: kusadla - nosí materiál, potravu, vodu, tykadla - dorozumívací prostředek apod.);

Existuje mnoho druhů mravenců, například lesní větší, lesní menší, luční atd. Mravenec lesní větší je dlouhý 8-10 mm. Staví si velká, kupovitá mraveniště z větviček, jehličí a kamínků na okrajích lesů. Obývá listnaté i jehličnaté lesy po celém území ČR. V jednom mraveništi neboli kolonii žije více královen, o které se mravenci starají. Vymezují teritorium kolem mraveniště a napadají všechny ostatní mravence, kteří jejich území naruší. Mravenec je všežravec, živí se bezobratlými, tedy zbytky hmyzu, nepohrdne ani mršinou a mšicemi. Když nalezne potravu, označí cestu k ní pro ostatní mravence, aby ji také nalezli. Mravenec unese 150 kg na 8 km, a to za 24 hodin hned několikrát (např. jako by nosil dospělou osobu z mateřské školy domů tam a zpět celý den).

Další aktivity
 • hra na procvičení smyslového vnímání - Poznávání kamaráda po hmatu
 • četba a poslech úryvku z knihy Ondřeje Sekory - Ferda Mravenec
 • rozhovor o životě v mraveništi, pořádek, dělba práce, funkce královny, dělnice, péče o miminka
 • samostatný slovní projev - porovnání funkcí a povinností v mraveništi s životem doma
 • empatická hra Na královnu - samostatný slovní projev dětí (jedno z dětí představuje mravenčí královnu s korunou na hlavě, ostatní mravenci popisují vše, co o ní vědí, například co ráda jí, s čím si ráda hraje, co ráda na sobě nosí apod.)
 • kresba tuší - mraveneček, mraveniště
 • procvičení grafomotoriky - pracovní listy, uvolňovací cviky (motivace co snáší královna, kreslení oválů a kupiček - mravenišť)
 • procvičení matematických pojmů - pracovní listy s předkresleným mravencem (zakroužkuj tykadla, nakresli tolik čárek, kolik má mravenec nohou)
 • hra na procvičení smyslového vnímání Ochutnání - sladké, slané, kyselé, hořké
 • pokus - pozorování, na jedné misce je umístěn cukr, na druhé citron, sladké a kyselé (Kterou z misek mravenec navštíví?), pozorování reakce mravence, dorozumívání tykadly, zanechávání stopy
Na výletě
 • rozdělení dětí do skupin mravenců - termitů, dřevokazů, zrnojedů a listových
 • stavba mraveniště z přírodnin
 • stopovací cesty - stopování za cukrem
 • dramatizace motta každé skupinky mravenců
 • chůze v nerovném terénu
 • chůze se zavázanýma očima (na laně, dodržení bezpečnostních pravidel)
 • poznávání přírodnin po hmatu se zavázanýma očima
 • výstup na horu, sdělování pocitů z vyhlídky
Citace a použitá literatura:
[1] - SEKORA, Ondřej. Ferda Mravenec. Praha : Albatros, 2004. ISBN 80-00-01288x. 
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf50 kBMyšlenková mapa
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 20. 03. 2008
Zobrazeno: 19867krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KONOPÁSKOVÁ, . Mraveneček v lese těžkou kládu nese. Metodický portál: Články [online]. 20. 03. 2008, [cit. 2020-09-21]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/p/2123/MRAVENECEK-V-LESE-TEZKOU-KLADU-NESE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.