Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Colours and numbers- Birthday lesson

Ikona prakticky

Colours and numbers- Birthday lesson

Ikona inspiraceIkona lekce
Autor: Anita Šťastná
Anotace: V článku popisuji činnosti pro osvojení číslic a barev.
Podpora výuky jazyka: Angličtina
Klíčové kompetence:
  1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům
Očekávaný výstup:
  1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Jazyk a řeč » učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí)
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Maňásek, pracovní list s dorty, balónky, kulisa dortu, krabice s bonbóny
Klíčová slova: barvy, čísla, angličtina, angličtina v mš, hry na osvojení slovíček
Začneme obvyklým rituálem, aby děti poznaly, že začala hodina anglického jazyka. Většinou je rituálem uvítací písnička, kterou si společně zazpíváme. (Může se jednat například o písničku "Hello everyone") Děti se mohou doprovodit na hudební nástroje, aby se více zapojily. Měli bychom mít pomůcky, které získají pozornost dětí, např. maňásek, obrázky, omalovánky… atd.
 
Úvod do hodiny
 
Učitelka s maňáskem kočičky na ruce (tudíž v roli kočičky) děti uvítá, ukazuje na dort a oznámí jim, že má narozeniny ("Hi everyone, I have birthday today. Let´s go celebrate." ). Poté odvede děti do herny, kde budou přichystány krabice s "dárky".
 
 
Mexická vlna
- rozehřívací činnost
- při této činnosti se děti učí nová slova opakováním
- je to jednoduchá, pro děti zábavná a účiná metoda k jakémukoliv tématu
 
Děti se posadí do kroužku a učitelka počítá krabice s dárky. Učitelka řekne "one", dítě po její pravé ruce si stoupne, zvedne ruce a zopakuje "one", poté se postaví jeho kamarád po pravé ruce udělá to samé. Takto pokračujeme až dokud se slovíčko po kruhu nevrátí k učitelce, která okomžitě bere do ruky další dárek, přidává ho na hromádku k předchozímu a říká two, three, four... Každé kolo se pokusíme maličko přidat na rychlosti. Děti si tímto zůsobem slovíčka zapamatují, protože je slyší několikrát po sobě.
 
Svíčky
 
Děti dostanou pracovní list s několika dorty, učitelka děti požádá aby na daný dort namalovaly určitý počet svíček „ Draw three candles to cake one. Cat wants a blue, green and orange one." Děti nakreslí dort s třemi svíčkami modré, zelené a oranžové barvy, které kočička chtěla. V další činnosti by si měly děti na jiný dort přikreslit svíčky podle svého věku a vybarvit svými oblíbenými barvami. Poté se ptáme např. „How old are you? How many candles have you got there? Have got any red/ blue/ green…?“
 
Počítání balónků
 
Poté učitelka rozmístí po třídě barevné párty balónky, a ptá se dětí kolik je balónků určité barvy. "How many baloons is red, green, blue....?" Nebo obráceně "There is four baloons. What colour is it?" . Dítě které správně odpoví, může jeden balónek propíchnout, aby se počty balónů neustále měnily. Hrajeme dokud máme balónky.
 
Tichá pošta
 
Děti si sednou za sebe do dvou řad. Před každou řadou dětí, které tvoří tým bude narozeninová krabice a v každé z nich jsou stejné předměty
(třeba bonbóny). Učitelka pošeptá dětem na konci řad stejnou číslovku, děti si ji pošlou (jako to chodí u tiché pošty),a když se číslovka dostane na začátek řady, první děti se rozběhnou ke krabici a před krabici vyloží daný počet bonbónů.
 
Závěr
 
Následuje rozlučkový rituál, kdy si opět třída zazpívá písničku na rozloučenou. Osobně používám píseň "Hello everyone" ve změněné verzi "Bye bye everyone".
 
Během lekce je nutné bohatě gestikulovat a hlavně chválit.
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 23. 06. 2014
Zobrazeno: 6025krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3.6666666666666665
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
1 uživatel Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŠŤASTNÁ, Anita. Colours and numbers- Birthday lesson. Metodický portál: Články [online]. 23. 06. 2014, [cit. 2020-10-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/p/18833/COLOURS-AND-NUMBERS--BIRTHDAY-LESSON.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 23. 06. 2014 09:45
Velmi pěkné zpracování výuky anglického jazyka u dětí předškolního věku. Umím si představit, že předkládaný návrh bude inspirovat učitele mateřských škol i další vzdělavatele zaměřující se na elementární výuku anglického jazyka, protože působí velmi srozumitelně a zkonkrétňuje možné přístupy k rozvoji cizojazyčných kompetencí dětí. Úvodní didaktické zpracování navíc může učitelům usnadnit orientaci v teoretickém ukotvení lekce.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.